به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

گزارش س‌ب‌كا از يكصد و چهارمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار

دو شنبه 29 ژوئن 2015 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

سركار خانم ليندا كروم‌جنگ [1] دبيركل محترم سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س‌ب‌كا)‌ همراه با نامه‌اي به تشكل‌هاي ملي كافرمايي عضو، گزارش اين سازمان در مورد يكصد و چهارمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار را كه در خرداد ماه گذشته در ژنو برگزار شد، معرفي و ارايه كرده است. ترجمه اين نامه و گزارش س‌ب‌كا در ادامه تقديم شده است:

اعضا و همكاران گرامي،

خرسنديم كه گزارش سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س‌ب‌كا) از يكصد و چهارمين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار را، در اينجا، تقديمتان كنيم.

همانگونه كه آگاهي داريد، اين نخستين كنفرانس دو هفته‌اي، بعد از اصلاحات مصوب هيأت مديره سازمان بين‌الملل كار (س‌ب‌ك)‌ بود كه گروه كارفرمايان مدت‌ها از آن دفاع مي‌كردند. ارزيابي اوليه ما اين است كه اين وضع گرچه چالش‌هايي دارد، با اين حال به لطف تركيبي از تدارك دقيق، حسن نيت و انضباط در رعايت وقت موفق بود.

گزارش ما خلاصه‌اي از چالش‌هاي كليدي و دستاوردها در تمام عرصه‌هاي مذاكرات فني، غيررسميت و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، نيز مذاكرات تناوبي در خصوص حفاظت از نيروي كار را ارايه مي‌دهد. جمع‌بندي اين مذاكرات، كه در كل روشن و دقيق هستند، راهنمايي در اختيار س‌ب‌ك و عناصر سازنده‌اش مي‌گذارد و ما همكاري براي تبديل اين راهنما به اقدام مشخص و دستاوردهاي با معنا را ادامه بدهيم.

در اين گزارش فصلي در مورد كار كميته كاربست استانداردها در سال 1015، نيز، خطوط كلي ارزيابي كميته اعتبارنامه‌ها از سه مو.رد مخالفت و دو مورد شكايت كنجانده شده است.

مايليم خاطر نشان كنيم سايتي كه براي اين كنفرانس راه‌اندازي شده بود و گذرواژه اعضا را لازم دارد، هنوز در اينجا فعال است و گزارش‌هاي مربوط به كنفرانس، نطق‌ها، اعلام مواضع و اسناد ديگر در آن جاگذاري شده است.

اگر سؤال يا نظري داريد از تماس با من يا اعضاي تيم س‌ب‌كا دريغ نورزيد.

- با احترام. ليندا كروم‌جنگ [[LINDA KROMJONG] دبيركل
- 23 ژوئن 2015

[1] LINDA KROMJONG


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 831 / 500193

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بخشنامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License