به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
در نامه معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به معاون وزير صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد شد:

مشاركت تشكل‌هاي كارفرمايي در كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد

اول تير ماه 1394
دو شنبه 22 ژوئن 2015 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

در پي نامه جناب‌ آقاي مهندس محسن خليلي عراقي رئيس محترم كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)‌ به جناب آقاي مهندس سيد حسن هفده‌تن معاون محترم روابط كار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و طرح ضرورت حضور تشكل‌هاي كارفرمايي در كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد، آقاي مهندس هفده‌تن طي نامه‌اي به جناب آقاي مهندس صالحي‌نياز معاون محترم امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت از وي خواست تا نسبت به عضويت كانون عالي و كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي استاني در تركيب كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد «اقدام شايسته و عاجل صورت» پذيرد. ضمن ارايه متن اين نامه و مصوبه هيأت وزيران در خصوص كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد، از مسولان تمام انجمن‌هاي كارفرمايي در سراسر ايران و نيز مسؤلان كانون‌هاي كارفرمايي استان‌ها انتظار مي‌رود تحليل‌ها و جمعبندي‌هاي خود از موانع فراراه توليد و پيشنهادهاي خود را براي ارايه به اين كارگروه‌ها در سطح استان‌ها آماده سازند و پيگير حضور فعال و اثربخش در اين كارگروه‌ شوند. اما اصل نامه:

نامه جناب آقاي مهندس سيد حسن هفده‌تن:

- برادر گرامي جناب آقاي مهندس صالحي نياز
- معاون محترم امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت

سلام عليكم

احتراماً، همانگونه كه مستحضريد نزديك به 2000 انجمن صنفي كارفرمايي كانون‌هاي كارفرمايي اسراسي كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ساتاني و كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي بر اساس فصل ششم قانون كار جمهوري اسلامي ايران تشكيل گرديده و كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرماي ايران نمايندگي كارفرمايان در شوراي‌عالي اشتغال، شوراي عالي كار، شوراي عالي حفاظت فني، هيأت امناي سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بين‌المللي كار و . . . را عهده بوده و مي‌باشد.

از اينرو نظر به جايگاه كليدي و حساس و تأثيرگذار اين گروه كه قريب به اتفاق سهامدار اصلي و اداره كنندگان بنگاه‌هاي صنعتي، توليدي، خدماتي، كشاورزي و . .. مي‌باشند و طبعاً در اداره، توسعه و رفع مشكلات توليد و صنعت نقش مؤثري دارند، ضروري است نسبت به عضويت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي استاني در تركيب «كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد» پيشنهادي آن وزارتخانه محترم و مصوبه مورخ 94/2/13 هيأت محترم وزيران كه تحت شماره 18151 /ت 50720 مورخ 94/2/19 صدر گرديده است اقدام شايسته و عاجل صورت پذيرد.

- سيد حسن هفده‌تن معاون وزير
- شماره نامه: 47618
- تاريخ نامه: 1394/3/17

- تصويب نامه هيأت وزيران
- شماره : 18151/ت 50720
- تاريخ: 1394/2/19

هيأت وزيران در جلسه 1394/2/13 به پيشنهاد شماره 60/201105 مورخ 1393/9/25 وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1. به منظور بررسي و تبادل نظر و هماهنگي براي حل و فصل مشكلات و موانع فراروي واحدهاي توليد، «كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد» در همه استان‌هاي كشور و با عضويت استاندار (رئيس)، رئيس واحد استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت (دبير)، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان، رئيس واحد استاني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، رئيس واحد استاني وزارت جهاد كشاوري، مديركل امور مالياتي استان، مديركل سازمان تأمين اجتماعاي استان، مديرعمل شركت شهرك‌هاي صنعتي استان، رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي استان، و رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تشكيل مي‌شود.

2. وظايف كارگروه به شرح زير تعيين مي‌شود:

الف. بررسي علل ركود يا توقف واحدهاي توليدي و هماهنگي براي حل مشكل

ب. بررسي و پيگيري رفع موانع مربوط به اشتغال با هماهنگي سازمان‌هاي مرتبط از جمله سازمان تأمين اجتماعي

ج. بررسي ارايه راهكار در خصوص اختلافات و يا مشكلات اجتماعي نيروي كار

د. بررسي اختلافات واحدهاي توليدي با دستگاه‌هاي اجرايي استاني از جمله سازمان امور مالياتي و ارايه راهكار‌هاي مناسب

ه. كمك به تسريع، تكميل و راه‌اندازي طرح‌هاي نيمه تمام توليدي

و. حمايت و كمك به توسعه صادرات محصولات توليدي استان

3. دبير كارگروه ضمن ابلاغ تصميمات اعضاي كارگروه نسخه‌اي از آن‌ها را به وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارسال مي‌نمايد.

4. تصيميمات كارگروه در حدوداختيارات قانوني دستگاه‌هاي عضو كارگروه و با رعايت قوانين و مقررات مربوط لازم الاجرا است.

اسحاق جهانگيري معاول اول رئيس جمهور


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 266 / 493572

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت سخنگاه رئيس   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License