به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

یادداشت کانون عالی کارفرمایی ایران در تکریم از آقای اد پاتر

18 خرداد 1394
دو شنبه 8 ژوئن 2015

جناب آقای اد پاتر از امریکا یکی از چهره های شاخص در فعالیت های سازمان بین المللی کار بوده است. وی سال ها سخنگوی گروه کارفرمایان در کمیته اجرای استانداردهای کنفرانس بین المللی کار بود. در تصویب اسناد مهمی از جمله محو کار اجباری، محو کار کودک، اصول و حقوق بنیادی نیروی کار و بسیاری دیگر نقش کلیدی داشت. وی چهره ای قابل احترام، فعال، صاحب نام و شاخص بود. وی نظرات و مواضع مخالفین را با بردباری استماع می نمود و در یافتن راه کارهای مناسب برای رسیدن به نتیجه ای مطلوب به عنوان یک تسهیل کننده عمل می نمود.

علاوه بر فعالیت های شایسته و بسیار در آی-ال-او، وی همچنین سال ها مدیریت دپارتمان حقوق جهانی نیروی کار در شرکت کوکا کولای امریکا را نیز عهده دار بود.

روابط وی و تیم کارفرمایی همراه وی از امریکا با کانون عالی دوستانه و مبتنی بر اصل احترام متقابل بود.

نامبرده در آستانه بازنشستگی است. به همین مناسبت دبیر خانه سازمان بین المللی کارفرمایان از اعضای خود که با وی در ارتباط بوده اند خواسته در صورت تمایل یادداشت های خود در تجلیل و احترام به وی، به مناسبت بازنشستگی اش،را به سازمان ارسال دارند تا یک جا متمرکز و به وی تسلیم گردد.

با توجه به حسن روابط فی مابین همچنین همکاری های مثبت وی با کانون عالی در قبول مواضعی که از سوی کانون عالی در دفاع از کشور در جریان طرح پرونده ایران در رابطه با مقاوله نامه شماره ۱۱۱، تبعیض مطرح می شد، این کانون عالی نیز یادداشتی در تکریم از وی تنظیم و برای آی-او-یی ارسال نموده است.

متن انگليسي اين گزارش


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 156 / 500193

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار (ك.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت يكصد و چهارمين كنفرانس   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License