به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

معرفي رابط خبري انجمن صادركنندگان خدمات فني ومهندسي ايران

اول آذر ماه1387؛
جمعه 21 نوامبر 2008

انجمن صادر كنندگان خدمات فني ومهندسي ايران در پاسخ به فراخوان «پيام‌كارفرمايان»‌ طي نامه‌اي وحيد صفوي زاده را به عنوان رابط خبري انجمن با شبكه خبري كارفرمايان ايران معرفي كرد.

به محض دريافت اين نامه، بخش «انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايران» در سايت «پيام‌كارفرمايان» راه‌اندازي و وحيد‌صفوي‌زاده به عنوان گرداننده‌ي اين بخش تعيين شد و كلمه‌ي شناسايي و كلمه‌ي عبور در اختيار وي قرار گرفت تا بتواند اخبار و گزارش‌هاي انجمن را به طور مستقيم در شبكه خبري كارفرمايان منتشر كند.

در صورتي كه رابطان خبري انجمن‌هاي كارفرمايي نسبت به انتشار اخبار جذاب و مفيد احساس مسؤليت كنند، مي‌توان اميدوار بود كه شبكه‌ي خبري كارفرمايان ايراني نيزدر سراسر ايران و جهان مخاطبان خاص خود را بيابد و به ارتقاء همبيستگي صنفي و بسط و تعميق گفتگو‌هاي اجتماعي مدد برساند.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 609 / 460930

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت صادرات   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ايران   پيگيرى فعاليت سايت اخبار و گزارش فعاليت‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License