به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

مهم‌ترين قسمت‌هاي دستوركار اجلاس 323 هيأت مديره س‌ب‌ك براي كارفرمايان

20 اسفند 1393

سيصد و بيست و سومين اجلاس هيأت مديره سازمان بين‌المللي كار (س‌ب‌ك)‌ به مدت 15 روز از 12 تا 27 مارس 2015(21 اسفند تا 7 فروردين 94) در ژنو برگزار خواهد شد. به همين مناسبت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س‌ب‌كا)‌ در جزوه‌اي 12 صفحه‌اي به زبان انگليسي مهم‌ترين قسمت‌هاي دستوركار اين اجلاس براي اعضاي كارفرماي هيأت مديره را تهيه كرده و در اختيار فدراسيون‌هاي عضو قرار داده است. علاقمندان به اين جزوه مي‌توانند اينجا را كليك كنند و متن انگليسي آن را بخوانند.

علاوه بر نكات مهمي كه در اجلاس 15 روزه هيأت مديره س‌ب‌ك مورد بررسي قرار خواهد گرفت، روش انجام كار آنان نيز براي بسياري از تشكل‌هاي كارفرمايي نكات آموختني بسياري دارد كه مي‌تواند مورد توجه مسؤلان اين تشكل‌ها قرار بگيرد. به همين دليل، نوشته مختصر زير، جنبه‌‌هاي فني روش انجام كار هيأت مديره س‌ب‌ك را مورد توجه قرار مي‌دهد:

بديهي است كه مجموعه‌ي فعاليت‌هاي هر شخصيت حقوقي بايد به شيوه‌هاي حقوقي استاندارد ثبت و ضبظ شود، چرا كه اشخاص حقوقي بر اساس همين اسناد است كه مورد شناسايي و داروي قرار مي‌گيرند. اما، شخصيت‌هاي حقوقي ايراني حتي روش استاندارد تدوين و ثبت صورتجلسات خود را هم بلد نيستند، در نتيجه طبيعي است كه نتوانند فعاليت‌هاي خود را به روش‌هاي حقوقي استاندارد ثبت و ضبط كنند. از اين مهم‌تر اينكه رفتار اشخاص حقوقي در ايران رفتاري غيرحقوقي، كتره‌اي و گعده‌اي است. به همين دليل،‌ اصلاً‌ امكان ثبت و ضبط استاندارد و حقوقي اشخاص حقوقي ايران - تا وقتي به اين روش غيرحقوقي رفتار مي‌كنند - هرگز فراهم نخواهد شد.

توجه به اين نكته اهميت دارد كه اشخاص حقوقي در كشورهاي توسعه يافته بر اساس قواعد و رويه‌هايي عرفي‌اي رفتار مي‌كنند كه ريشه‌‌ي آن‌ها به دموكراسي‌هاي يونان باستان مي‌رسد و با چشم سر ديده نمي‌شود و در آئين‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و قوانين مصوب نيز به آن قواعد عرفي اشاره‌اي نشده است. در نتيجه، اگر مسؤلان تشكل‌هاي ايراني متوجه آشوبي كه سازمان‌هاي آنان را فراگرفته است شدند و تصيم گرفتند به اين وضعيت خاتمه بدهند، لازم است كه كار خود را با آموزش همان رويه‌ها و قواعدي شروع كنند كه اين روز‌ها به صورت مكتوب در اختيار همه قرار گرفته است. و اما اصل مطلب:

مطالب جزوه‌ي سازمان بين‌المللي كارفرمايان علاوه بر پيشگفتار، در هشت قسمت تدوين شده است. در آغاز هر قسمت، عنوان سندي كه قرار است در اجلاس هيأت مديره سازمان بين‌المللي كار مورد بررسي و تصويب قرار بگيرد ذكر شده است. زير عنوان هر سند، و در داخل يك چارگوش، نام مخبر كميته‌اي كه قرار است آن سند را بررسي كند، نام مسؤل دبيرخانه سازمان بين‌المللي كارفرمايان در آن كميته، و نيز نشاني پيوند اينترنتي به آن سند ذكر شده است.

متن اصلي هر يك از اين هشت قسمت، از سه بخش متمايز تشكيل شده است:

 • زمينه و پسزمينه در اين قسمت، سوابق و گذشته‌ي سند به صورت جامع اما بسيار خلاصه تشريح شده است و از اين طريق مخاطب با سوابق سندي كه قرار است مورد بررسي قرار گيرد آشنا مي‌شود.
 • نكات مهم براي گروه كارفرمايان در اين بخش از قسمت‌هاي هشتگانه، نكات مهم مربوط به آن سند كه براي گروه كارفرمايان عضو هيأت مديره سازمان بين‌المللي كار اهميت دارد تشريح شده است.
 • چالش‌ها و/يا ديدگاه‌هاي پيشنهادي در آخرين بخش اهر قسمت از جزوه سازمان بين‌المللي كارفرمايان نيز چالش‌هاي موضوع مورد بررسي تشريح شده و نقطه‌نظرات و ديدگاه‌هاي پيشنهادي سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي همان چالش خاص تشريح شده است.

در خاتمه عنوان اسناد هشتگانه‌اي كه قرار است در سيصد و بيست و سومين اجلاس هيأت مديره سازمان بين‌المللي كار مورد بررسي قرار بگيرد نقل مي‌شود:‌

 • ابتكار استانداردها در مورد حق اعتصاب كارگران
 • طرح برنامه و بودجه براي 2016 - 2017
 • مركز پژوهش
 • حفاظت از كارگران در برابر شكل‌هاي غيرقابل‌ قبول كار
 • جمع‌بندي‌هاي نشست كارشناسان در مورد شكل‌هاي نااستاندارد استخدام
 • راهبرد توسعه همكاري س‌ب‌ك براي 2015 - 2017
 • گزارش‌هاي كميته آزادي انجمن
 • ارتقاي كاركرد كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار و نشست‌هاي منطقه‌اي

اسناد پيوسته

مهم‌ترين قسمت‌هاي دستوركار اجلاس 323 هيأت مديره س‌ب‌ك براي كارفرمايان

11 مارس 2015
سند : PDF
455 kb

از انتشارات سازمان بين‌المللي كارفرمايان ، در 12 صفحه و به زبان انگليسي


واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 344 / 496435

 پيگيرى فعاليت سايت fa  پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي  پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)  پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان  پيگيرى فعاليت سايت صورتجلسات   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License