به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

معرفي رابط خبري انجمن صنفي كارفرمايي صنايع قطعات خودرو ونيرومحركه اصفهان

اول آذر ماه1387؛
جمعه 21 نوامبر 2008

بهرام رجبي رئيس انجمن صنفي كارفرمايي صنايع قطعات خودرو ونيرومحركه اصفهان در پاسخ به فراخوان بيژن سعيد‌آبادي مديرمسؤل «پيام‌كارفرماين»، طي نامه‌اي به شماره 1083مورخ 21مهر ماه 1387مهرداد احمدزاده را به عنوان رابط خبري انجمن متبوع خود معرفي كرد.

به استناد اين نامه بخش «انجمن صنفي كارفرمايي صنايع قطعات خودرو و نيرو محركه‌ي اصفهان» در سايت خبري «پيام‌كارفرمايان»‌راه‌اندازي و مسؤليت مديريت آن بر عهده‌ي مهرداد احمدازده گداشته شد.

خاطر نشان مي‌شود مهرداد احمزاده در صورت تمايل مي‌توانددر بخش تحت مديريت خود به تعداد دلخواه زيربخش‌هاي جديد تعريف كند و اخبار، گزار‌ها و نظرات انجمن را به طور مستقيم در اختيار اعضاء و كارفرمايان سراسر جهان بگذارد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 185 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت خودرو و قطعات خودرو و تاير   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي كارفرمايي صنايع قطعات خودرو و نيرومحركه (...)   پيگيرى فعاليت سايت اخبار و گزارش فعاليت‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License