به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

نظرخواهي از تشكل‌هاي كارفرمايي در خصوص تعيين حداقل دستمزد

20 بهمن 1393

عضو محترم كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

با سلام و احترام

همانطور كه مطلع مي‌باشند همه ساله بحث اجراي ماده 41 قانون كار (تعيين حداقل مزد و تغيين ميزان افزايش ساير سطوح دستمزدي) در دستور كار شوراي عالي كار قرار مي‌گيرد. از آنجا كه تعيين حداقل دستمزد سال 94 و تعيين ميزان افزايش ساير سطوح مزدي بريا سال 94 در دستور كار شوراي عالي كار قرار دارد، خواهشمند است چنانچه آن تشكل محترم در خصوص موضوع مورد بحث و همچنين افزايش يا عدم افزايش وجه بن كالاهاي ضروري نظري دارند مزيد تشكر است كه حداكثر تا تاريخ 93/11/21 مراتب را به صورت كتبي به اين كانون عالي اعلام فرمايند.

- محمد مروح حسيني دبيركل و عضو هيأت مديره
- شماره نامه: 210 - 15195
- تاريخ نامه: 93/11/14


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 250 / 418556

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت سخنگاه دبيركل   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License