به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

تأكيد س‌ب‌كا در بهره‌گيري تشكل‌هاي ملي كارفرمايي از نتايج گزارش بانك جهاني در خصوص «راه‌اندازي كسب و كار»

6 بهمن 1393

گزارش سال 2015بانك جهاني در مورد «راه‌اندازي كسب و كار» مدتي قبل منتشر شد و مورد استقبال محافل كارفرمايي قرار گرفت به نحوي كه هم آقاي برنت ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان در سفرش به تهران و در همايش نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي و هم آقاي آرنوت دي كاستر، مدير دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار در كارگاه توانمندسازي تشكل‌هاي كارفرمايي در تهران مطالعه دقيق اين گزارش را توصيه كردند. اين گزارش بعد از انتشار در وب سايت پيام كارفرمايان معرفي شد و در اختيار علاقمندان قرار گرفت. با اين همه، آخرين برگه اطلاعاتي سازمان بين‌المللي كارفرمايان نيز به معرفي همين گزارش اختصاص يافته است و به تشكل‌هاي كارفرمايي توصيه مي‌كند با بهره‌گيري از اطلاعات ارايه شده در اين گزارش مهم، با همكاري دولت‌هاي ملي، نسبت به برطرف كردن موانع توسعه بنگاه‌هاي پايدار همت كنند. ترجمه اين برگه اطلاعاتي در ادامه ارايه شده است. براي دستيابي به گزارش بانك جهاني در مورد «راه‌اندازي كسب و كار» نيز اينجا را كليك كنيد.

آخرين گزارش سالانه بانك جهاني در مورد راه‌ اندازي كسب‌وكار اخيراً منتشر شده است و نتايج آن در مورد منطقه آسياي (كه شامل كشورهاي پاسفيك و عرب از تعريف س‌ب‌كا و س‌ب‌ك هم مي‌شود) ارزش بررسي دارد.

گزارش راه‌اندازي كسب‌وكار مقررات مؤثر بر تسهيل راه اندازي كسب و كار در كشورهاي خاصي را كه داده‌هاي جاري را مورد استفاده قرار مي‌دهند ارزيابي مي‌كند.

«معجزه آسياي شرقي» و رشد زياد در اقتصادي‌هاي نو ظهور

معجزه آسياي شرقي و رشد زياد اقتصادهاي نوظهور هند چين نه فقط پرسش‌هاي بيشتري در مورد عوامل موفقيت آنان مطرح كرده است، بلكه به نظر مي‌رسد پيشرفت را به كل منطقه گسترش داده‌ است.

با اين همه، آسيا منطقه‌اي نامتجانس است با اختلاف‌هاي گسترده بين كشورهاي آن. گزارش راه اندازي كسب و كار هم به اين اذعان كرده است. از يك طرف، پنج كشور از ده كشور برتر در راه اندازي كسب و كار در آسيا قرار دارند، به خصوص «ببرهاي آسياي شرقي» و كشورهاي پاسفيك. اين كشورها و رتبه‌ آنان در سهولت راه اندازي كسب و كار عبارتند از:
- 1. سنگاپور
- 2. نيوزيند
- 3. هنگ‌كنگ - منطقه اداري خاص جمهوري خلق چين
- 4. جمهوري كره
- 5. استراليا.

موفقيت پشت رشد اين كشورها رامي‌توان به آسان‌سازي راه‌اندازي كسب و كار نسبت دارد، كه به سهم خود سرمايه‌گذاري بيشتر در منطقه و رشد بيشتر اقتصادي را تشويق مي‌كند. اهميت داشتن مقررات كم‌تر لازم‌الاجرا در كسب و كار در ترويج كارآفريني و سرمايه گذاري را نمي‌توان دست كم‌ گرفت.

فضاي كاسب‌ پسند [1] به پيشرفت بيشتري نيازمند است

از سوي ديگر، از 32 كشور آسيايي، در نمودار 189 كشور، فقط ده كشور در 25 درصد بالاي رده‌ بندي قرار دارند در حاليكه 22 كشور نيمه‌ي پائين و 14 كشور در 25 درصد كف رده بندي شده‌اند.

اين به اين معناست كه اكثريت كشورهاي منطقه هنوز براي ساختن فضاي كاسب پسند در حال مبارزه هستند. به علاوه، رده بندي سهولت راه‌اندازي كسب و كار در بسياري از 14 كشور كم رتبه، در سال 2013 تا 2014 از 1 تا 9 رده بدتر شده‌اند. تداوم اين عملكردهاي ضعيف فضاي مانع كسب و كار را به شدت تدوام مي‌بخشد به خصوص از نظر دسترسي محودو به تأمين مالي براي بنگاه، به ويژه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط.

يكي از نقش‌هاي كانون‌هاي كارفرمايي: شناسايي ضعف‌ها براي بازنگري سياست ايجاد شغل

بيشتر كشور كم‌ رتبه‌اي وقتي قرار به توقيت فضاي كسب و كار باشد نقاط قوت‌هايي دارند.

به عنوان مثال، فيليپيني‌ها، به رغم رتبه 95‌ ام، در ارايه برق براي كسب و كار (رتبه 16) و در آسان‌سازي بازرگاني فرامرزي (رتبه 65) موفق است. اما بايد روي ساير عرصه‌هاي مربوطه مثل آسان‌سازي شروع يك كسب و كار، شامل جنبه‌هاي حقوقي شروع كسب و كار، به خصوص پيمانكاران خارجي و ثبت مالكيت كار كند. در مورد چين هم همين طور است.

در حاليكه نقاط قوتش در اجراي قراردادها (رتبه 35)‌و ثبت مالكيت (رتبه 37) قرار دارد، نقطه ضعف‌هايش مربوط به عرصه شروع كسب و كار و حفاظت از اقليت‌ سرمايه‌گذارن است. اين نشان مي‌دهد كه هيچ دو كشوري در ايجاد فضاي كاسب پسند با يك چالش مواجه نيست. وقتي عرصه‌هاي ضعف شناخته مي‌شوند، دولت آگاه، همراه با كانون‌هي ملي كارفرمايي، مي‌توانند در پي بررسي اقدامات مشخصي باشند كه در جريان هستند و نشان مي‌دهند كه اين اقدامات چگونه بايد اصلاح شوند تا ايجاد شغل تشويق شود.

جمع‌بندي

هدف اين گزارش، نه محكوم كردن كشورهاي پائين‌رتبه، بلكه مطلع ساختن اين كشورها نسبت به فضاي كسب و كار آنان است.

از اين نظر، س‌ب‌كا حامي گزارش «راه‌اندازي كسب و كار» بانك جهاني است و هدفش ترويج پيام مثبت اين گزارش است مبني بر اينكه دولت‌ها مي‌توانند در ايجاد فضاي توانا براي توسعه پايدار كسب و كار كمك كنند. به طور خاص، اين گزارش به ارايه آمار كفايت نمي‌كند، بلكه بعضي از مطالعات موردي را نيز ارايه مي‌دهد كه نمونه‌هايي خوبي در هشت عرصه قابل توجه در شاخص‌هاي «راه‌اندازي كسب و كار» را تشريح كرده‌اند (كه شامل ارتقاي اثربخشي دادن محوز در شروع كسب و كار و ارتقاي اقداماتي براي حفاظت از سرمايه‌‌گذارن اقليت است). اين مطالعات موردي اجازه مبادله تجربه‌هاي مثبت را مي‌دهند و به بنيادهاي ايجاد فضاي توانا براي رشد و توسعه پايدار بنگاه‌ها كمك مي‌كنند.

[1] businessfriendly


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 686 / 495445

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت برگه اطلاعات   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License