به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

سازمان بين‌المللي كارفرمايان تشكيل داد: كارگروه سياست براي توانمندسازي زنان

س.ب.كا تشكيل داد: كارگروه سياست براي توانمندسازي زنان

اعضاي گرامي و كمپاني‌هاي شريك،

شواهد فراواني حاكي از اين است كه استفاده از مهارت‌ها و استعدادهاي مردان و زنان با هم، براي بنگاه‌ها و براي جامعه به طور كلي مفيد است.حضور زنان در بازار نيروي كار براي رشد اقتصادي و توسعه چه در سطح ملي و چه در سطح بنگاهي اهميت فزاينده دارد. در حاليكه بسياري از كارفرمايان ملي اين واقعيت جديد را قبول دارند، چالش‌هاي عمده‌اي در تضمين انيكه كمپاني‌ها قادر به پيشبرد زنان و بهبود دستاودرهاي آنان در عرصه كسب و كار هستند قرار دارد.

به منظور تسهيل تلاش‌هاي سازمان‌هاي ملي كارفرمايي و كمپاني‌هاي شريك براي ارايه مشاوره و ابزارهاي پيشبرد زنان در كارخانه‌هاي ملي، سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س‌ب‌كا) يك كارگروه سياست براي توانمندسازي زنان تشكيل داده است.

هدف‌هاي اصلي اين كارگروه عبارت است از:

1. آگاه‌سازي اعضا و كمپاني‌هاي شريك در خصوص موضوع‌هاي جاري مرتبط با توانمندسازي زنان

2. تأمين يك پلتفورم پويا و تعاملي كه از طريق آن بهترين كارها و تجربه‌ها/مشورت‌ها/ابزارهاي خوب، با نگاه به پيشبرد موضع زنان در اقتصد، بتواند بين اعضا و كمپاني‌هاي شريك به اشتراك گذاشته شود.

3. گسترش شبكه‌هاي موجود توانمندسازي زنان

4. تشويق موضوع‌ها/مذاكرات كليدي سازنده و سالم براي موضع بهتر زنان در مديريت در سطح كارخانه‌هاي ملي

ما در انتظار استقبال اعضا از اين گروه (زن و مرد)‌ توانمندسازي زنان هستيم.

هر پرسشي داشتيد با ما در ميان بگذاريد.

- ارادتمند، برنت ويلتون دبيركل
- 14 ژانويه 2015


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 270 / 495941

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اخبار سازمان بين‌المللي كارفرمايان   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License