به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

موضع سازمان بين‌المللي كارفرمايان در خصوص مهاجرت بين‌المللي نيروي كار

آخرين جزوه اعلام موضع سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س‌ب‌كا) در خصوص مهاجرت بين‌المللي نيروي كار از سوي اين سازمان منتشر شد.

آقاي برنت اچ. ويلتون دبيركل محترم اين سازمان همراه با نامه‌اي خطاب به فدراسيون‌هاي كارفرمايي عضو اين سازمان اين جزوه را در اختيار آنان قرار داده است. ترجمه اين نامه و نيز پيوند دسترسي به متن اصلي جروه به زبان انگليسي در ادامه تقديم مي‌شود. بديهي است در صورتي كه تشكل‌هاي كارفرمايي عضو اعلام نياز كنند، هيأت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)‌نسبت به ترجمه اين اسناد تصميم مقتضي اتخاذ خواهد كرد.

موضع س‌ب‌ك در خصوص مهاحرت بين‌المللي نيروي كار

اعضاي محترم، همكاران و كمپاني‌هاي شريك،

بعضي وقت‌ها كه «كار ناتمام جهاني‌شدن» توصيف مي‌شوند، مسائل مهاجرت نيروي كار نگراني‌هاي پيچيده و حساس سياسي، اقتصادي، اجتماعي و حقوق بشري، و نيز مجموعه‌اي از چالش‌هاي حقوقي و نظارئي ايجاد مي‌كنند. در نتيجه، مهاجرت جايگاه مهمي در دستور كار‌هاي سياستي ملي و چندجانبه و در بحث‌ها و گفتمان‌هاي عمومي پيدا مي‌كند.

به اين خاطر، سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)، يك كارگروه سياست در خصوص مهاجرت نيروي كار بين‌المللي ايجاد كرده است كه مسؤل تعيين موضع اين سازمان در بحث‌ها و تهيه راهنمود براي اعضا و كمپاني‌هاست.

خرسنديم كه به همراه اين نامه آخرين جزوه اعلام موضع خود را كه روي چند جنبه از مهاجرت نيروي كار تمركز كرده است كه براي كسب و كار اهميت فوري و عملي دارد، تقديم مي‌كنيم. اين جزوه‌ را مي‌توانيد از اينجا باربرداري كنيد.

اميدواريم براي اعضا و شركاي ما كه در اين عرصه از گفتگو‌هاي سياستي، هم در سطح دولت‌هاي ملي و هم در سخنگاه‌هاي بين‌المللي مشاركت دارند، مفيد واقع شود.

چون هميشه، در انتظار نظرات و پيشنهادهاي شما هستيم و براي هر سؤالي در خدمت خواهيم بود.

- ارادتمند شما،
- برنت اچ. ويلتون
- دبيركل
- اول دسامبر 2014


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 399 / 493572

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اخبار سازمان بين‌المللي كارفرمايان   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License