به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

سياست س.ب.كا در خصوص تقويت اقتصادي زنان

سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) خلاصه سياست‌هاي اين سازمان در خصوص تقويت اقتصادي زنان را در 12 صفحه و به زبان انگليسي منتشر كرد. آقاي برنت اچ. ويلتون دبيركل محترم اين سازمان با ارسال نامه‌اي به سازمان‌هاي عضو، اين جزوه را به اجمال معرفي كرده است. ترجمه نامه‌ي آقاي ويلتون در ادامه تقديم مي‌شود. متن اين جزوه به زبان انگليسي نيز در اينجا دسترس علاقمندان قرار گرفته است. و اين هم ترجمه نامه ايشان:‌

اعضاي محترم، كمپاني‌هاي شريك و همكاران عزيز،

برابري جنسيتي يك اولويت كليدي كسب‌ و كار است. سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) متعهد است با تبعيض جنسيتي در محيط كار مبارزه كند؛ دسترسي برابر به فرصت‌هاي آموزشي، پرورشي و كاري را رتقا بخشد؛ زنان كارآفرين و كارآفريني را تشويق كند؛‌ و در تلاش جهاني براي افزايش مشاركت و جذب زنان به محيط كار مدد برساند.

به اين خاطر، دبيرخانه با تعدادي از سازمان‌ها و شركا براي تهيه نخستين «خلاصه سياست»‌ در خصوص تقويت زنان همكاري كرده است كه متن انگليسي آن اينجا در دسترس است.

اميداوريم اين جزوه در اين عرصه مهم به به كار و مذاكرات شما كمك كند.

براي افزايش فعاليت در اين عرصه،‌ نمايندگان دبيرخانه سازمان بين‌المللي كارفرمايان و 29 فدراسيون عضو با ساير كارشناسان از بانك جهاني، مركز بنگاه‌هاي بخش خصوص جهاني و بخش فعاليت‌هاي كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار به صورت مشترك در كنفرانسي كه از سوي مركز آموزش سازمان‌ بين‌المللي كار در تورين با عنوان سازمان‌هاي كارفرمايي و زنان كارآفرين سازماندهي شد شركت كردند.

هدف اين برنامه اين بود كه دستاوردهاي سازمان‌هاي كارفرمايي در حمايت از كارآفرينان زن مورد ارزيابي قرار بگيرد و ابزار‌هاي هدايتي براي تأمين كمك بيشتر به زنان در كسب و كار فراهم آيد. ما از آن فرصت براي گفتگو در مورد همكاري با بنياد بين‌المللي زنان كسب و كار و حرفه‌اي، هدف‌ها و ابتكارهاي مشترك خود استفاه كرديم.

از نظرات و سؤالات شما اسقبال مي‌كنيم.

- ارادتمند شما،
- برنت اچ. ويلتون
- دبيركل


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 386 / 495445

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اخبار سازمان بين‌المللي كارفرمايان   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License