به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

آيا كنوانسيون‌هاي 87 و 98 س.ب.ك حق اعتصاب را به رسميت مي‌شناسند؟

در سال 2012، كميته كاربست استانداردهاي (ك.ك.ا) كنفرانس بين‌المللي كار شاهد «بن‌بستي» بود كه از نظرات متفاوت گروه كارفرمايان و كارگران در مورد مسأله حق اعتصاب ناشي مي‌شد.

اين اختلاف نظر به روشي مربوط مي‌شد كه بر اساس آن حق اعتصاب از طرف كميته كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها بر مبناي «كنوانسيون آزادي انجمن و حمايت از حق سازماندهي»، سال 1949 ( شماره 87) به نحو وسيع تفسير مي‌شود. سال‌هاست كه كارفرمايان اختيار كميته كارشناسان در خصوص ارايه تفسير از كنوانسيون‌هاي سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك)‌، به ويژه كنوانسيون‌هاي 87 و 98 را - كه به نظر كارفرمايان نه حاوي حق اعتصاب است و نه تلويحاً آن را به رسميت شناخته، به چالش كشيده‌اند.

در ماه‌هاي آتي، مذاكرات مهمي در هيأت مديره س.ب.ك صورت خواهد گرفت تا بررسي شود كه آيا اعضا بايد اين مسأله را از طريق توسل به ديوان بين‌المللي عدالت حل كنند يا از طريق تشكيل يك دادگاه داخلي موقت، يا از طريق گفتگوي ساه‌جانبه در راستاي ساختار ذاتي سازمان.

جزوه سازمان بين‌المللي كار در اين خصوص، كه از اينجا قابل دريافت است، موضع گروه كارفرمايان را در قبال تفسير‌هاي موسع كميته كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها در خصوص حق اعتصار و مقررات مربوطه با جزئيان تشريح مي‌كند. براي كساني كه براي نخستين بار وارد عرصه‌ي اين مذاكره مي‌شوند فرهنگ اصطلاحاتي كه در پايان اين جزوه آمده و بسياري از اصطلاحات فني مورد استفاده ار تعريف كرده ممكن است مفيد باشد. نظرات خود را با س.ب.كا مطرح فرماييد.

برنت ويلتون دبيركل س.ب.كا


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 366 / 495941

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License