به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

س.ب.كا منتشر كرد: فهم نابرابري درآمدي

سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)‌ جزوه‌اي با عنوان «نابرابري درآمدي» را به زبان انگليسي و در يازده صفحه منتشر كرده است. با توجه به بحث‌هايي كه در گفتمان‌هاي سياسي جاري در سطح داخلي در مورد نابرابري‌ درآمدي مطرح مي‌شود و چه بسا كسب و كار را به عنوان متهم اصلي اين نابرابري‌ها معرفي مي‌كنند، آشنايي تشكل‌هاي كارفرمايي با فهم عميق‌تر عوامل نابرابري‌ درآمدي و نشان دادن راه حل‌هايي كه بر رشد پايدار و فراگير اقتصادي مبتني باشد و به رفاه و پيشرفت اجتماعي عموم مردم منجر شود يك وظيفه مبرم اين تشكل‌ها خواهد بود. جزوه «فهم نابرابري درآمدي» در اين زمينه به تمام تشكل‌هاي كارفرمايي كمك خواهد كرد و به همين خاطر مطالعه عميق آن به صاحب نظران و انديشمندان توصيه مي‌شود. در ادامه، ترجمه پيشگفتار اين جزوه تقديم شده است:‌

پيشگفتار

اخيراً، موضوع نابرابري درآمدي، هم در درون و هم در ميان ملت‌ها، گفتمان سياسي در سطح داخلي و بين‌المللي را تحت شعاع قرار داده است.

با اين همه، اصطلاح «نابرابري درآمدي» تعريف روشن،‌ دقيق و مشتركي ندارد، و گفتگوها غالباً به سطحي سقوط مي‌كند كه عوامل متعدد بنيادين، مثل نبود فرصت در بخش رسمي اشتغال يا ناتواني در حذف موانع متنوع در چرخه مطبوع رشد شغل‌ آفرين را به حساب نمي‌آورد.

اين رساله در پي عرضه يا حمايت از يك تفريف نيست. براي اين مظور، لازم است اعضا به واقعيت كشور خودشان عنايت داشته باشند. در عوض، ما سعي كرده‌‌‌ايم آنچه را به عنوان عناصر منجر به نابرابري تعريف كرده‌ايم بشكافيم و دريابيم تا به اعضا كمك كنيم عناصري را كه آنان تجربه كرده‌اند شناسايي كنند و در پي راه‌هاي احتمالي به جلو باشند.

كسب و كار در اين گفتگو سهم زيادي دارد كه در قلب تضمين رشد اقتصادي پايدار و فراگير و پيشرفت اجتماعي كه بنگاه‌ها بايد فراهم آورند، و به ايت ترتيب شغل و ثروت ايجاد كنند، قرار مي‌گيرد.

اين رساله تأكيد مي‌كند تمام رويكردهاي سياستي بايد بر بنياد رشد اقتصادي و فضاي توانمند‌ساز براي رشد پايدار بنگاه‌ها استوارباشد. همچنين استدلال مي‌كند كه دستيابي به رشد پايدار و فراگير مستلزم سياست‌هاي پيشارشد است كه نقش ايجاد بنگاه‌ را به عنوان يكي از بنيادهاي فراگيري اجتماعي بپذيرد.

نابرابري درآمدي همانطور كه يك علت ندارد با يك تير غيب هم از پا در نخواهد آمد. كسب و كار در اين تلاش نقش اساسي دارد،‌اما نمي‌‌توان و نبايد توقع داشت كه اين بار را به تنهايي بر دوش بگيرد.


اسناد پيوسته

فهم نابرابري درآمدي

1 نوامبر 2014
سند : PDF
3.2 Mb

از انتشارات سازمان بين‌المللي كارفرمايان در 11 صفحه به زبان انگليسي


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 327 / 495445

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License