به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

رابط خبري انجمن صنفي كارفرمايي شركت‌هاي خدماتي پشتيباني وتأمين نيروي انساني استان قزوين فعاليت خود را آغاز مي كند

اول آذر ماه1387
جمعه 21 نوامبر 2008

پيرو نامه شماره658مورخ 22مهر ماه 1387 در خصوص معرفي رابط خبري شريف رضايي رئيس هيأت مديره‌ي انجمن صنفي كارفرمايي شركت‌هاي خدماتي پشتيباني وتأمين نيروي انساني استان قزوين طي نامه‌ي شماره 658 مورخ 22 مهر ماه 1387 داود جواني دبيرخانه انجمن را به عنوان رابط خبري اين انجمن با شبكه‌ي خبري كارفرمايان ايران معرفي كرد.

خاطر نشان مي‌شود پيش از اين بيژن سعيدآبادي مدير مسؤل نشريه پيام كارفرمايان طي نامه اي از تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي كارفرمايي درخواست كرد تا يكي از اعضاء هيأت مديره‌ يا يك فرد با صلاحيت ديگر را به عنوان رابط خبري انجمن با سايت پيام‌كارفرمايان معرفي كنند تا بتواند به طور مستقيم و بي‌واسطه اخبار انجمن متبوع خود را در بخشس‌ و زيربخش‌هاي تعيين شده منتشر كند.

پس از معرفي داود جواني به عنوان رابط خبري انجمن صنفي كارفرمايي شركت‌هاي خدماتي و پشتيباني و تأمين نيروي انساني استان قزوين يك بخش براي اين انجمن راه‌اندازي شد تا اخبار انجمن در شبكه‌ خبري كارفرمايان منتشر شود.

از همكاران در انجمن پيش‌گفته انتظار مي‌رود چراغ بخش خودشان را با انتشار خبرهاي جذاب، تازه و مفيد، هميشه فروزان نگه‌دارند.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 243 / 418556

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت خدمات نيروي انساني و مديريت   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي كارفرمايي شركت‌هاي خدماتي پشتيباني وتأمين نيروي (...)   پيگيرى فعاليت سايت اخبار و گزارش فعاليت‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License