به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
برنت ويلتون دبيركل محترم سازمان بين‌المللي كارفرمايان در تهران

راهنماي س.ب.كا براي كارفرمايان در خصوص اظهار نظر راجع به توصيه نامه س.ب.ك در مورد گذر از اقتصاد غيررسمي به رسمي

اعضاي گرامي؛

عطف به نامه مورخ 2 سپتامبر ما در تشويق كارفرمايان به اظهار نظر در خصوص توصيه‌‌‌نامه‌ي پيشنهادي سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) راجع به انتقال به اقتصاد رسمي براي مذاكره در كنفرانس بين‌المللي كار سال 2015، سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) يك ياداشت راهنما براي كمك به شما در ارايه اظهار نظر فراهم آورده است كه در اينجادر دسترس است.

همانگونه كه استحضار داريد، آن گزارش براي كسب اظهار نظر در خصوص هر نوع اصلاح يا پيشنهاد‌هايي كه مي‌تواند مبتني براي مشاورهايي در سطح ملي با سازمان‌هاي داراي بيشترين نمايندگي كارفرمايان و كارگران باشد، تا 30 نوامبر 2014 به تمام دولت‌هاي عضو س.ب.ك ارسال شده است، پيشنهادها و اصلاحيه‌هاي دريافت شده در گزارش نهايي دبيرخانه كه مبناي مذاكره كنفرانس بين‌المللي كار در سال 2015 را شكل مي‌دهد، بازتاب خواهد داشت.

س.ب.كا بار ديگر اهميت اين موضوع دستوركار كنفرانس بين‌المللي كار را مورد تأكيد قرار مي‌دهد. سال گذشته تعداد معدودي از اعضا به پرسشنامه‌هاي دبيرخانه پاسخ داند. در نتيجه، گروه كارفرمايان يك فرصت اثرگذاري بر گزارش زمينه را از دست دادند. بنا بر اين از شما تقاضا دارد تا نسبت به گزارش (V) - 1توجه ويژه عنايت فرماييد و نظرات خود را قبل از مهلت مقرر براي س.ب.كا، وزير كار و س.ب.ك ارسال فرماييد.

- ارادتمند:
- برنت ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان


اسناد پيوسته

انتقال از اقتصاد غيررسمي به رسمي

29 اكتبر 2014
سند : PDF
249.9 kb

راهنماي تشكل‌هاي كارفرمايي براي پاسخدهي به گزارش قهوه‌اي در خصوص گذر از اقتصاد غيررسمي به رسمي


گروه‌ نويسندگان

مقاله ها ى اين نويسنده

برنت ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مقاله ها ى اين نويسنده

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 384 / 500193

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بخشنامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License