به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
پادشاه سوازيلند. از ويكيپديا

اعتراض س.ب.كا به تعطيل اتحاديه‌هاي كارگري و فدراسيون‌هاي كارفرمايي در سوازيلند

سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) با انتشار اطلاعيه‌اي در تاريخ 13 اكتبر سال 2014 نسبت به ممنوع شدن فعاليت‌هاي اتحاديه‌هاي كارگري و فدراسيون‌هاي كارفرمايي در كشور سوازيلند اعتراض كرد.

سوازيلند كشور كوچكي در ساحل جنوب شرقي آفريقاست كه دو زبان سوازي و انگليسي در آن رواج دارد و يكي از مهاجر‌نشين‌هاي انگليسي بوده است اما اكنون نظام پادشاهي مشروطه پارلماني دارد. دليل ممنوعيت فعاليت‌هاي سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي در دست اصلاح بودن قانون مربوطه در پارلمان مطرح شده است. آقاي بنت ويلتون دبيركل محترم س.ب.كا در اعتراض خود يادآوري كرده است دولت مي‌توانست بعد از اصلاح قانون مربوطه به تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري فرصت دهند تا خودشان را با شرايط قانوني جديد تطيبق دهند. بيانيه س.ب.كا نشان مي‌دهد اين سازمان با اتكا به قدرت بيش از 145 تشكل كارفرمايي عضو خود در سراسر جهان از حقوق كارفرمايان و كارگران دفاع مي‌كند. برگردان اين بيانيه در ادامه تقديم مي‌شود:

اعتراض س.ب.كا به تعطيل اتحاديه‌هاي كارگري و فدراسيون‌هاي كارفرمايي در سوازيلند

سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) با حيرت بيانيه‌ي دولت سوازيلند را مبني بر اينكه تمام فدراسيون‌هاي كارفرمايي و اتحاديه‌ةاي كارگري در كشور از لحاظ قانوني «موجوديت ندارند» و فوراً بايد فعاليت‌‌هاي خود را متوقف كند دريافت كرد.

استدلال دولت مبتني بر اين واقعيت است كه قانون ناظر بر فعاليت اين سازمان‌ها در پارلمان در دست مذاكره است. س.ب.كا مايل است به اين دولت اعلان كند كه نمي‌تواند يك روز از خواب برخيزد و سازمان‌هاي مستقل و نماينده را بدون هيچ اخطار قبلي قدغن كند زيرا اين كار بر خلاف روح و نص سه‌جانبه‌گرايي است. معقول اين بود كه دولت سوازيلند لايحه را بررسي و تصويب مي‌كرد و به اين سازمان‌ها فرصت مي‌داد تا به شرايط ناشي از قانون جديد انتقال يابند.

اقدامات دولت سوازيلند خلاف بيانيه 1998 سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) در خصوص اصول و حقوق بنيادين كار است. س.ب.كا مايل است به دولت سوازيلند ياد آوري كند كه تمام كشورهاي عضو س.ب.كخواسته مي‌شود كه اين اصول بنيادين را،‌ حتي اگر كنوانسيون‌هاي مربوطه را تأييد نكرده‌اند، ترويج، رعايت و محقق كنند.

بنت ويلتون دبيركل س.ب.كا اظهار داشت «ما به دولت سوازيلند تأكيد مي‌كنيم از مداخله در اقدامات فدراسيون كارفرمايان و اتاق بازرگاني سوازيلند خودداري كند، به اتحاديه‌هاي كارگري و فدراسيون‌هاي كارفرمايي اجازه دهد فعاليت‌هاي خودشان را دنبال كنند، و روند اصلاح قانون ناظر بر فعاليت‌هاي اتحاديه‌هاي كارگري و فدراسيون‌هاي كارفرمايي را تسريح كند». وي در ادامه بر مشاركت شركاي اجتماعي در مذاكرات لايحه جديد اصرار ورزيد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 233 / 493116

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اخبار سازمان بين‌المللي كارفرمايان   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License