به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
رئيس س.ب.كا در ميزگرد گ20 در ملبورن:

دولت‌هاي گروه بيست بايد براي انعطاف‌پذيري بازار كار به اصلاحات ساختاري بپردازند!

19 شهريور 1393
چهار شنبه 10 سپتامبر 2014 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان بين‌المللي كارفرمايان

سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.ك)‌ با ارسال بخشنامه‌اي به كنفدراسيون‌هاي عضو، خلاصه‌اي از سخنان رئيس اين سازمان در ميزگرد گروه 20 در ملبورن را در خصوص وظيفه دولت‌ها در انعطاف‌ پذپرسازي بازار كار ارايه كرده است. ترجمه متن اين بخش‌نامه در ادامه تقديم مي‌شود:‌

رئيس س.ب.كا در ميزگرد گ20 در ملبورن:

دولت‌هاي گروه بيست بايد براي انعطاف‌پذيري بازار كار به اصلاحات ساختاري بپردازند!

9 سپبتامبر 2014

دانيل فونس دو رياجو [1] رئيس س.ب.كا روز سه‌شنبه در ميزگرد غيررسمي گ20 در مبلورن روي اقدامات كليدي كه دولت‌ها مي‌توانند براي فراهم آوردن شرايط مناسب جهت شغل‌آفريني انجام دهند تأكيد كرد.

وي، به عنوان يك شركت‌كننده در كميته سرمايه انساني گ20 به كار كميته به عنوان اتخاذ يك رويكرد جامع استناد كرد كه يك مجموعه از توصيه‌ها براي وزيران كار گ20 جهت ارايه به رئيسان دوت‌ها و كشورها فراهم آورده است. دانيل فوئونس در ادامه روي دو عرصه كليدي كه به طور خاص مي‌خواست به آن‌ها بپردازد اشاره كرد: اصلاحات ساختاري براي ارتقاي انعطاف‌پذيري بازار كار، و هم جهتي بيشتر بين خروجي‌هاي تعليم و تربيت و نيازهاي كسب‌و‌كار. او نقشي را كه جامعه كسب و كار در عرصه اخير طي دو سال گذشته، با راه‌اندازي شبكه جهاني استاد شاگردي س.ب.كا/بياك، ايفا كرده به حاضران خاطر نشان ساخت.

وي اظهر داشت: «در هر دو عرصه اصلاحات دولتي مورد نياز است تا فرصت‌هايي براي نوآمدگان به بازار كار فراهم كند، به كمپاني‌ها اجازه دهد تا با تقاضا وفق يابند، و اعتماد آنان به استخدام احيا شود». وي افزود: «تا اين تاريخ، ما از لحاظ اجراي اقدامات هم جهت سازي پرورش مهارت‌ها با نيازهاي بازار پيشرفت‌هايي را شاهد بوده‌ايم - گزارش‌هاي پيگيري سازمان بين‌المللي كار/ سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه و نيز سازمان بين‌المللي كارفرمايان /كميته مشورتي كسب و كار و صنعت [2] اين را تصديق مي‌كند، اما تمركز روي طرف تأمين به تنهايي بازار كار مورد نياز كارفرمايان و كارگران را در قرن 21 تأمين نخواهند كرد».

گزارش سازمان بين‌المللي كارفرمايان /كميته مشورتي كسب و كار و صنعت نشان مي‌دهد كه - به رغم تعهدات صورت گرفته توسط دولت‌ها طي گ20 روسيه، فقط هفت كشور گ20 گامي‌هايي براي استفاده از اشكال چندگانه كار برداشتند؛ هشت اصلاً كاري نكردند و چهار كشور هم استفاده از اشكال چندگانه كار را در سال گذشته محدود ساختند.

دانيل فوئنس با تكرار موضع كميته سرمايه انساني گ20 نطق خود را خاتمه داد: كسب و كار‌ها با چالش‌هاي ساختاري براي افزايش استخدام مواجه هستند. برطرف ساختن موانع مقرراتي كه اشكال متنوع استخدام را منع مي‌كند به يك اندازه به نفع كسب و كار و جويندگان كار است و اميدواريم دولت‌هاي گ20 نسبت به تعهدات خودشان در اين رابطه ترديد نكنند».


براي گزارش پيگيري سازمان بين‌المللي كارفرمايان /كميته مشورتي كسب و كار و صنعت در خصوص تعهدات گ 20 اينجا را كليك كنيد.

[1] Daniel Funes de Rioja

[2] BIAC/ Business and Industry Advisory Committee


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 569 / 500193

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بخشنامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License