به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

معرفي رابط خبري انجمن صنفي توليد كنندگان وسايل سنجش وتوزين ايران

اول آبان ماه1387؛
جمعه 21 نوامبر 2008

در پي فراخوان نشريه پيام كارفرمايان در خصوص معرفي رابط خبري، انجمن صنفي توليدكنندگان وسايل سنجش وتوزين ايران مسعود ظهوري دبير اين انجمن طي نامه‌اي به بيژن سعيد‌آبادي مدير مسؤل پيام‌كارفرمايان محمد صادقي اصل را به عنوان رابط خبري معرفي كرد.

به استناد اين نامه بخش «انجمن صنفي توليد‌كنندگان وسايل سنجش و توزين ايران» در«بخش انجمن‌هاي كارفرمايي ايران»‌ راه‌ اندازي شد و مسؤليت اداره‌ي اين بخش و تمام زيربخش‌هاي آن، كه در صورت تمايل ساخته خواهد شد، در اختيار نامبرده قرار گرفت.

به اين ترتيب، از اين پس شاهد انتشار اخبار و گزار‌ش‌هاي اين تشكل‌كارفرمايي در شبكه‌ي‌ خبري كارفرمايان خواهيم بود.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 178 / 418556

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنايع توليدي كالاها و خدمات گوناگون   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي توليدكنندگان وسايل سنجش وتوزين ايران   پيگيرى فعاليت سايت اخبار و گزارش فعاليت‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License