به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
تصوير: دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان

دعوت از اعضاي سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي پاسخ به توصيه‌نامه كنفرانس بين‌الملي كار در خصوص گذر از اقتصاد غيررسمي به رسمي

15 شهريور 1393

دعوت از اعضاي سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي پاسخ به توصيه‌نامه كنفرانس بين‌الملي كار در خصوص گذر از اقتصاد غيررسمي به رسمي

اعضاي گرامي!

همانطور كه استحضار داريد، مذاكره اول كنفرانس بين‌المللي كار (ك.ب.ك) در خصوص گذر از اقتصاد غيررسمي به اقتصاد رسمي در ژوئن 2014 برگزار و به تصويب مجموعه‌اي از جمع‌بندي‌ها منجر شد.

س.ب.ك يك توصيه‌نامه و گزارش پيشنهادي مبتني بر اين جمعبند‌هاي تدوين كرده است. (لطفاً‌ گزارش V - 1 را اينجا نگاه كنيد).

اين گزارش به تمام دولت‌هاي عضو س.ب.ك ارسال و از آنان تقاضا شده است كه تا 30 نوامبر 2014 هر نظر و اصلاحيه‌‌اي كه آنان بر مبناي مشاوره‌هايي در سطح ملي با سازمان‌هاي كارفرمايي و كارگري داراي بيشترين نمايندگي دارند ارايه دهند.

نظرات و اصلاحات درافتي در گزارش نهايي دفتر ، كه مبناي بحث در كنفرانس بين‌المللي سال 2015 را تشكيل خواهد داد، منعكس خواهد شد.

س.ب.كا مايل است بر اهميت اين موضوع اجنداي ك.ب.ك تأكيد كند.

سال گذشته تعداد بسيار كمي از اعضا به پرسشنامه دبيرخانه پاسخ دادند. در نتيجه، گروه كارفرمايي فرصت اثرگذاري بر گزارش زمينه‌اي را از دست داد. بنا بر اين از شما تقاضا مي‌كنم به گزارش V - 1 عنايت ويژه مبذول فرماييد و نظرات خودتان را قبل از موعد مقرر براي س.ب.كا، وزارت كار و س.ب.ك ارسال نماييد

س.ب.كا در تدارك تهيه يك راهنما براي كمك به شما در جهت صورتبندي اصلاحات يا توصيه‌هاست كه به موقع تقديم خواهد شد. در اين فاصله، لطفاً تأملات و مشاوره‌هاي خود در مورد آن گزارش را شروع فرماييد.

اگر اطلاعات بيشتري نياز بود از تماس با ما دريغ نورزيد.

- ارادتمند شما. بنرت اچ. ويلتون دبيركل
- 2 سپتامبر 2014


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 315 / 505424

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بخشنامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License