به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
مديركل سازمان جهاني تجارت:

س.ج.ت براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط چه مي‌تواند كرد؟‌ (قسمت دوم و آخر)

ترجمه بخش دوم سخنراني روبرتو آزودو مديركل سازمان جهاني تجارت (س.ج.ت)‌ كه روز 11 اوت 2014 و در هفته كارآفريني در مكزيكو سيتي ايراد شد در ادامه تقديم مي‌شود. وي در سخنان خود به تشريح تأثير عملكرد س.ج.ت بر عملكرد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (ب.ك.م/ها)‌ پرداخته است. گفتني است ترجمه بخش اول اين سخنراني در اينجا در دسترس است.

توجه به نكاتي كه وي در اين سخنراني مطرح كرده است براي كارفرمايان ايراني مفيد خواهد بود.براي قرائت متن اصلي اين سخنراني به زبان انگليسي كه در وب سايت س.ج.ت پست شده است، اينجا را كليك كنيد. اما متن ترجمه بخش دوم آن سخنراني:‌

براي ب.ك.م/ها در آينده چه مي‌توانيم كرد

اجازه دهید تا برخی چیزها رابیشتر توضیح دهم که باور دارم س. ج. ت می تواند برای ب.ک.م./ها در آینده انجام دهد. برای شروع ما می توانیم آنچه را انجام می دهیم بهبود بخشیم. برای مثال:
- • ما می توانیم برای افزایش شفافیت شاخص های تجارت کمک کنیم، مانند موانع غیر تعرفه ای.
- • ما می توانیم برای بهبود نظارت برقواعد و شیوه های کشورها کار کنیم.
- • و ما می توانیم با کمک بیشتر حمایت گرایی را در تنگنا قرار دهیم.

شاید بزرگ ترین تغییری که می توانیم ایجاد کنیم این باشد که مذاکرات را برای به روز کردن قواعد س.ج.ت در چارچوب دور دوحه گسترش دهیم. اینجا دستاوردهای بزرگی است. مسائل روی میز عبارتند از:
- • کاهش بیشتر تعرفه ها و ممانعت از افزایش آن ها؛
- • مقابله با سوبسید های مخدوش کننده تجارت در بخش کشاورزی؛
- • و افزایش پیش بینی و فرصت های دسترسی به بازار برای همه بخش های خدمات؛

در کنفرانس س.ج.ت در بالی در دسامبر گذشته، وزرا اعضا را موظف کردند تا پایان این سال برنامه مناسب و دقیقی را تدوین کنند و مشخص کنند که ما چگونه می توانیم این کار را کامل کنیم.

با این وجود آن ناکامی که من جلوتر به آن اشاره کردم می تواند در اجرای موافقتنامه تسهیل تجارت بر این کار اثر بگذارد.

بنابر چیزهایی که از اعضا شنیده ام احساس من این است که این چیزی نیست که به یک تاخیر دیگری برخورد کند یا به سادگی نادیده گرفته شود و یا زمانبندی دیگری بخواهد. البته این من نیستم که برای نتایج تصمیم می گیرم. این اعضا هستند که تصمیم می گیرند ما چگونه به جلو حرکت کنیم. به همین دلیل من از آن ها تقاضا کردم از فرصت تابستان استفاده کنند و برای گام های بعدی به بازتاب طولانی و سخت پیآمدهای ناشی ازاین ناکامی خوب فکر کنند.

حمایت دولت مکزیک و جامعه کسب و کار مکزیک حیاتی است. مکزیک می تواند نقش مهمی در ارائه راه های سازنده و معقول در حرکت به جلو بازی کند.

تحول در چشم انداز تجارت

و ما باید آگاه باشیم که چشم انداز تجارت درحال تحول است. امروزه تمرکز زیاد برخی از کشورها روی موافقتنامه های تجارت منطقه ای واضح است. خود مکزیک قبلا یک شبکه خیلی متراکمی از موافقتنامه‌های تجارت منطقه ‌ای را بنیان نهاده است. در وهله اول نفتا که 20ساله است وحدودآ همزمان باخود سازمان تجارت جهانی بوجود آمده است.

بنابراین همان طور که همه به خوبی می دانید موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای چیز جدیدی نیستند و آن‌ها می توانند نظام تجارت چند جانبه را تکمیل کنند.

یک مثال خوب برای این، استفاده مداوم از نظام حل و فصل اختلاف در س.ت.ج به وسیله کشورهایی است که بخشی از موافقتنامه‌های تجارت منطقه‌ای هستند.

دو سال پیش، زمانی که اختلافات در س.ت.ج به 443 مورد افزایش یافت 82 مورد از آن‌ها از اعضای موافقتنامه منطقه‌ای بودند. قابل توجه است که اعضای نفتا در بیش از 20 مورد از این اختلافات در س.ت.ج مشارکت داشتند.

آنچه ما امروزه می‌بینیم مجموعه‌ای جدیدی از طرح‌های تجاری است که گروهبندی‌ها و موضوعات مختلف را پوشش داده است. من مطمئن هستم که شما مشارکت پیشنهاد شده ترانس پاسفیک یا مذاکرات در دست پیگیری مشارکت سرمایه گذاری وتجارت ترانس آتلانتیک بین امریکا و اروپا یا گفتگوها در باره موافقتنامه تجارت خدمات را شنیده اید.

البته، مکزیک در برخی از این طرحها نقش دارد. اما، همانند گذشته، من باور نمیکنم آنها از کار ما در سطح چندجانبه برای خود هزینه می‌کننند. این طرح‌ها به وضوح نقشی برای ایفا دارند - در واقع، من معتقدم که آنها مکمل مهمی برای تلاشهای چندجانبه هستند.

حقیقت این است که توسعه موافقتنامه فناوری اطلاعات یک تعهد بسیار مهم برای آن گروه از کشورهاست که در خود س.ج.ت در حال هدایت آن هستند. این یک موافقت بسیار مهم برای تجارت و توسعه اقتصادی است. طرح کالاهای زیست محیطی مذاکره دیگری است که ممکن است به آزادسازی تجاری از راه غیرتبعیض آمیز منجر شود. و در این مورد، با اثرات مثبت ویژه برای توسعه پایدار. اماروشن است که این طرح‌ها خود به خود کافی نیستند.

به عنوان مثال، آن‌ها تعداد زیادی ازک شورها را نادیده می‌گیرند - نه تنها پویاترین اقتصادهای درحال ظهور، بلکه کوچکترین و آسیب‌پذیرین آن‌ها را. علاوه بر این، مقابله موثر با بسیاری از مسائل بزرگ فقط درسطح جهانی ممکن است -و در نتیجه بسیاری از دستاوردهای بزرگ را تنها می‌توان در این سطح به دست آورد. این مسائل عبارتند از:
- • ساده‌سازی رویه‌های گمرکات؛
- • مقابله با یارانه‌های بخش کشاورزی؛ یا
- • رسیدگی به مقررات در حوزه‌های بحرانی مانند ارتباطات از راه دور یا خدمات مالی.

بنا بر این مسیرهای مختلف ناچار به یکجا ختم می شوند- آن‌ها دارای همزیستی هستند. ما نمی‌توانیم اهمیت به روزرسانی نظام تجارت چندجانبه را نادیده بگیریم، به طوری که ما بهتر می‌توانیم به نیازهای کسب و کار در سراسر جهان - از جمله ب.ک.م./ها پاسخ دهیم.

نتیچه گیری

ظهور چالشهای جدید در تجارت جهانی از اهمیت مسائلی که ما درحال حاضر در روی میز س.ج.ت در ژنو داریم نمی‌کاهد- در واقع موضوع کاملا بر عکس است.در برخورد با موانع برجسته در دسترسی به بازار و شیوه‌های مخدوش تجارت در بخش کشاورزی،محصولات صنعتی و خدمات، همچنان بسیار مهم باقی مانده‌اند - نه تنها برای جبران عدم تعادلهای قدیمی در تجارت جهانی، بلکه به کاهش موانع باقیمانده و بازکردن بازارهای جدید و فرصت‌ها.

حمایت از توسعه فراگیر وپ ایدار در مرکز کار ما باقی می‌ماند.

مذاکرات تجاری یک بازی با حاصل جمع صفر نیست. ما می‌توانیم به نتایجی برسیم که فرصتهای جدید و رشد را به همه کشورها، و فرصتهای جدید را برای ب.ک.م/ها ارائه می‌کند. و به همین دلیل من حمایت شما را تقاضا میکنم.

ما در یک دوره بحرانی قرار داریم و با این اوضاع، آینده نظام،پر از عدم قطعیت است. من فکر نمیکنم که ما میتوانیم مزایای نظام را بدیهی بدانیم. نظام تجارت چندجانبه از رشد و توسعه پشتیبانی میکند، در برابرحمایت از تولیدات داخلی مقاومت میکند، اطمینان میدهد که همه کشورها باید یک صندلی در میز گفتگوها داشته باشند و تضمین میکند که فقیرترین‌ها نادیده گرفته نشوند.

به این ترتیب، از زمان ایجاد آن در سال 1948، نظام چندجانبه یک نیروی قدرتمند برای گشودگی، همکاری و صلح است. بنا بر این ما باید برای تقویت آن کار کنیم.

مکزیک همواره یک حامی قوی در سازمان تجارت جهانی بوده است. و من برای آن از شما سپاسگزارم . ما باید این نوع از تعامل را حفظ کنیم. و این فقط در مورد دولت نیست. حمایت بخش خصوصی در آینده حتی بسیار مهم‌تر خواهد بود.

به اعتقاد من، با حمایت شما، ما میتوانیم دستاوردهای اقتصادی که در حال حاضر در حال اجرا میباشد را ارائه کنیم و توفیق پیدا کنیم نظام تجارت را برای آینده تقویت کنیم– این به نفع همه ما است.

با تشکر از شما.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 238 / 496435

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان جهاني تجارت (س.ج.ت)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License