به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

پيشرفت‌هاي بيشتر در رعايت حقوق بشر در كسب و كار

11 مرداد 1393

آقاي برنت ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان در يادداشت كوتاهي كه در آخرين شماره خبرنامه «مسؤليت اجتماعي بنگاه» نوشته، بار ديگر ضمن انتقاد از قطعنامه‌اي كه اكوادور و آفريقاي جنوبي در خصوص حقوق بشر و كسب و كار به شوراي حقوق بشر ملل متحد ارايه دادند، و به تصويب هم رسيد،‌ از قطعنامه ديگري كه توسط نروژ و كشورهاي ديگر تقديم شوراي حقوق بشر شده حمايت كرده و خاطر نشان ساخته است كه اين سازمان با قاطعيت از اين قطعنامه حمايت خواهد كرد. اين دو قطعنامه چه تفاوت‌هايي با هم دارند و چرا س.ب.كا از قطعنامه نرورژ حمايت كرده است؟ علاقمنداني كه كارزار‌هاي جهاني براي حقوق بشر را دنبال مي‌كنند مي‌دانند كه در پي همين فشارهاي فزاينده براي رعايت حقوق بشر در تمام عرصه‌هاي زندگي است كه كسبه و تجار نيز مجبور شده‌اند (و خواهند شد) تا حقوق بشر را در قلمرو بنگاه‌هاي خود رعايت كنند. به همين منظور، براي اجراي حقوق بشر در كسب و كار «اصول راهنمايي» تهيه و تصويب شده و براي اجراي همين اصول نيز كارگروه ملل متحد شكل گرفته و همين كارگروه است كه دارد زمينه را براي كمك به دولت‌ها جهت تهيه برنامه‌هاي اقدام ملي جهت اجراي اين اصول آماده مي‌كند. بله، دير يا زود كسبه و تجار ايراني نيز مجبور خواهند شد حقوق بشر را رعايت كنند.

با اين مقدمه، ترجمه يادداشت آقاي ويلتون در ادامه تقديم مي‌شود. متن انگليسي خبرنامه «مسؤليت اجتماعي بنگاه» را اينجا بخوانيد. براي خواندن ساير مقالات فارسي اين وب سايت در اين مورد، كليد واژه «حقوق بشر و كسب و كار» را در انتهاي همين مقاله كليك كنيد.

خوانندگان عزيز

26 ژوئن 2014 شوراي حقوق بشر ملل متحد قطعنامه‌اي را تصويب كرد كه اكوادور و آفريقاي جنوبي در خصوص يك فرايند توافق‌سازي در مورد كسب و كار و حقوق بشر تقديم كردند. س.ب.كا با چنين فرايندي به شدت مخالفت كرده است چرا كه با چالش‌هاي واقعي اجراي اثربخش حقوق بشر برخورد نخواهد كرد. بر عكس، اجماع عمومي در مورد رويكرد نسبت به حركت به پيش را تهديد مي‌كند و توجه را از وظيفه واقعي فراروي، كه اجراي اصول راهنماي ملل متحد در خصوص كسب و كار و حقوق بشر است، منحرف خواهد كرد. به علاوه، دامنه اين پيمان فقط كمپاني‌هايي با خصوصيت فراملي را در برمي‌گيرد و كمپاني‌هاي داخلي را مستثنا مي‌كند. به اين ترتيب، همانطور كه پروفسور راگي گزارشگر ويژه ملل متحد در خصوص كسب و كار و حقوق بشر در اظهار نظر تازه خود در مورد رأي اكوادور خاطر نشان ساخت، «. . . ادبيات اين پيمان پيشنهادي برندهاي بين‌المللي خردار پوشاك از سازندگان مستقر در ساختمان ويران شده‌ي رانا پلازا در بر مي‌گيرد، نه مالكان كارخانه‌هاي محلي را». در واقع، بسياري از سازمان‌هاي غيردولتي كه براي يك فرايند توافق‌سازي فشار آوردند دارند كاستي‌هاي قطعنامه اكوادور را درك مي‌كنند.

س.ب.كا، طي انتشار چندين بيانيه با صراحت اعلام كرده است كه كارفرمايان به تداوم همكاري نزديك با كشورها، كارگروه ملل متحد در خصوص كسب و كار و حقوق بشر و ساير ذينفعان براي تقويت اجراي اصول راهدنماي ملل متحد در اين زمينه كاملاً متعهد هستند. تصويب اجماعيِ قطعنامه پيشنهادي از سوي نروژ و سايرين در 27 ژوئن 2014 در شوراي حقوق بشر ملل متحد، كه اختيار كارگروه ملل متحد در خصوص كسب و كار و حقوق بشر را براي سه سال ديگر تداوام بخشيد، تأكيد كرد كه اصول راهنماي ملل متحد مرجع بين‌المللي معتبر براي كسب و كار و حقوق بشر باقي خواهد ماند.

س.ب.كا به همكاري با اعضا و كارگروه ملل متحد در مورد «برنامه‌هاي اقدام ملي» ادامه خواهد داد و همكاري خود را با دفتر كميسر عالي حقوق بشر براي برخورد با گسست‌هاي قانوني در جبران قضايي حفظ خواهد كرد. به عنوان نمونه، س.ب.كا در يك نشست كارشناسان كه توسط اين دفتر در خصوص اين موضوع در اواخر سپتامر برگزار مي‌شود به صورت فعال مشاركت خواهد كرد و تحقيق بيشتر در خصوص تكميل كار صورت گرفته تا كنون توسط س.ب.كا و دفتر كميسر عالي حقوق بشر را شروع هم كرده است.

يكي از برنامه‌هاي كليدي آتي كنفرانس بين‌المللي كسب و كار و حقوق بشر است كه س.ب.كا همراه با فدراسيون بنگاه‌هاي (فرانسوي زبان) ژنو [1] در 19 نوامبر 2014 در ژنو برگزار خواهد كرد. در اين كنفرانس، بحث خواهيم كرد كسب و كار در پيگيري اجراي اصول راهنماي ملل متحد در خصوص كسب و كار و حقوق بشر تا كجا جلو آمده و سه سال بعد از تأييد اصول راهنماي ملل متحد چه كارهايي براي اجرا باقي مانده است.

اين كنفرانس فرصتي عالي براي كسب اطلاعات دست اول از كارشناسان و رهبران كسب و كار، تبادل تجربه و آموختن از رريكردهاي يكديگر، و نيز شبكه‌سازي و تدوين راهبردهاست. اميدوارم تمام شما را آنجا ملاقات كنم.

- ارادتمند
- برنت اچ. ديلتون دبيركل س.ب.كا

[1] Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER-GE)


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 241 / 495941

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت خبرنامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License