به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
در نامه معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي مطرح شد:‌

مزاياي رفاهي كارگران مشول كسور بيمه و بازنشستگي نمي‌شود

دو شنبه 28 ژوئيه 2014 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

جناب آقاي سيد حسين هفده‌تن معاون محترم وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در روابط كار با ارسال مصوبه شماره يك دويست و سي و پنجمن اجلاس شوراي عالي كار براي جناب آقاي دكتر بوربخش مديرعامل محترم سازمان تأمين اجتماعي از ايشان خواست تا با توجه به اينكه پرداخت ماهانه 800 هزار ريال به كارگران كمك هزينه اقلام مصرفي خانوار بوده و به عنوان مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي محسوب مي‌شود، سازمان تأمين اجتماعي نمي‌تواند اين مبلغ را به عنوان دستمزد مشول كسور بيمه و بازنشستگي كند. متن اين نامه كه يك نسخه از آن در اختيار دبيرخانه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) قرار گرفته است در ادامه تقديم مي‌شود. براي خواندن متن نامه دبيركل كعاصكا در همين زمينه اينجا را كليك كنيد.

برادر گرامي جناب آقاي دكتر نوربشخ

مديرعامل محترم سازمن تأمين اجتماعي

سلام علكيم

احتراماً، مصوبه يك دويست و سي و پنجمين جلسه شوراي عالي كار به تاريخ 10 / 4 / 93 با شماره ثبتي 77693 مورخ 11 / 4 / 93 به شرح ذيل براي استحضار و صدور دستور مقتضي ارسال مي‌گردد.

خواهشمند است دستور فرماييد از نتايج اقدامات بعمل آمده دبيرخانه شورا را مطلع فرماييد.

مصوبه 1 :

نظر باينكه باستناد بند 5 مصوبات دويست و سي و چهارمين جلسه شوراي عالي كار در تاريخ 23 / 12 / 92 مبني بر پرداخت 800/000 (هشتصد هزار)‌ريال از سوي كارفرمايان به كارگران مربوطه تحت عنوان كمك هزينه اقلام صمرفي خانوار به عنوان مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون كار، سازمان تأمين اجتماعي اخيراً و بر خلاف سنوات قبل اقدام به دريافت حق بيمه از كارگران و كارفرمايان بابت كمك هزينه اقلام مذكور نموده است و لذا با توجه به اينكه تعريف واژه كمك هزينه اقلام خانوار (بن كارگري و خواربار) در تبصره 3 ماده 36 قانون كار همراه با عائله مندي و كمك هزينه مسكن و . . . آمده و از نظر ماهيت در رديف مزاياي رفاهي و انيگزه‌اي قرار دارد، جزئ مز ثابت و مزد مبنا محسوب نمي‌گردد. بنا بر اين، سازمان تأمين اجتماعي از تاريخ 1 / 4 / 93 نمي‌تواند آن را به تنهايي و يا همراه با ساير اقلام ديگر مشمول كسور بيمه و بازنشستگي بداند.

- سيد حسين هفده‌‌تن. معاون وزير
- شماره نامه:‌82925
- تاريخ نامه:‌1 / 5 / 93


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 400 / 493116

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي ملي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي دولتي داخلي   پيگيرى فعاليت سايت وزرات تعاون، كار و رفاه اجتماعي   پيگيرى فعاليت سايت اسناد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي   پيگيرى فعاليت سايت بخشنامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License