به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

در تدوين برنامه اقدام ملي براي رعايت حقوق بشر در كسب و كار مشاركت كنيم: قسمت دوم؛ ملاحظات اساسي

همانطور كه پيشتر گفته شد،‌ كارگروه ملل متحد در حقوق بشر و كسب و كار در تدارك تهيه يك جزوه راهنماست تا كشورها بتوانند بر اساس آن «برنامه اقدام ملي» خود را براي رعايت اصول راهنماي ملل متحد در خصوص حقوق بشر و كسب و كار تهيه كرده و به تصويب برسانند و اجرا كنند. اين موضوع براي فعالان جدي حقوق بشر بايد آنقدر مهم باشد كه از هيچ كمكي به اين كارگره در تهيه يك راهنماي اثربخش‌تر و كارآمدتر دريغ نورزند. بديهي است كه بعد از تهيه اين جزوه، فعاليت اصلي دولت‌ها در تهيه «برنامه اقدام ملي» براي اجراي اصول راهنماي ملل متحد در حقوق بشر و كسب و كار آغاز خواهد شد. در ادامه، ترجمه پيشگفتار سند مشورتي كارگروه تقديم مي‌شود:‌

ملاحظات عملی و اساسی در تدوین و تصويب یک برنامه اقدام ملی برای اجرای «اصول راهنما»ي کسب و کار و حقوق بشر

این سند مشورتي شامل یک فهرست اولیه از ملاحظات کلیدی عملی و اساسی برای کمک به کشورها درتدوین و تصویب برنامه اقدام ملی برای اجرای «اصول راهنما» است. انتظار می‌رود این مطلب در يك ابزاري كه راهنماي در دست تهيه‌ي كارگروه براي حمايت از تدوين برنامه‌هاي اقدام ملي را تكميل مي‌كند گنجانده شود.

سند حاضر عناصر مربوط به فرايند بازنگري يا پيگيري يك برنامه اقدام ملي را در بر نمي‌گيرد. با این حال، ضمن كمك گرفتن از ذينفعان، راهنمای کارگروه و دیگر توصیه‌نامه‌های در دست تهيه، این عرصه‌هاي مهم را مورد توجه قرار خواهد داد.

این سند در نه عنوان اصلی زیرتنظیم شده است:
- 1. اصول كلي
- 2. رویکرد دولت (اصل راهنماي يك)
- 3. مناسبات دیپلماتیک (اصل راهنماي دو)
- 4. عملکرد نظارتی و سیاست های دولت (اصل راهنماي سه)
- 5. پیوند دولت و کسب وکار (اصل راهنماي چهار)
- 6. خصوصی سازی وتدارکات عمومی (اصول راهنماي پنج و شش)
- 7. مناطق جنگ زده (اصل راهنماي هفت)
- 8. انسجام سیاست (اوصل راهنماي هشت تا ده)
- 9. دسترسی به جبران (اصل راهنماي بيست و پنج تا بيست و هشت)

این عناوین با ترتیبی که در «اصول كلي» و ركن اول (وظیفه دولت در حمایت از حقوق بشر) و ركن دوم (دسترسی به جبران) آمده‌اند مطابق هستند. آن‌ها ضرورتاً ساختار راهنمای در دست تهیه‌ي كارگروه در اين عرصه‌ را نشان نمی دهند.


ترجمه ادامه دارد. . .


گروه‌ نويسندگان

مقاله ها ى اين نويسنده

سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مقاله ها ى اين نويسنده

عيسي خندان، مترجم و روزنامه‌نگار

مقاله ها ى اين نويسنده

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 247 / 496435

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت راهنما‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License