به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

در تدوين برنامه اقدام ملي براي رعايت حقوق بشر در كسب و كار مشاركت كنيم: قسمت اول - مقدمه

آنچه كه در ادامه تقديم مي‌شود، برگردان مقدمه‌ي سندي است كه كارگروه ملل متحد در خصوص حقوق بشر و كسب و كار تدوين و از طريق سازمان بين‌المللي كارفرمايان در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران قرار داده است. همانطور كه در اين مقدمه خاطر نشان شده است،‌ كارگروه ملل متحد در خصوص حقوق بشر و كسب و كار در نظر دارد براي اجراي «اصول راهنماي كسب و كار و حقوق بشر» يك جزوه‌ي راهنما تدوين كند كه كشورها بتوانند بر اساس آن جزوه راهنما برنامه اقدام ملي خودشان را براي اجراي اصول راهنماي حقوق بشر و كسب و كار تدوين و اجرا كنند. علاقمندان تا اول سپتامبر 2014 فرصت دارند تا نظرات و پيشنهادهاي خودشان را براي اين كارگروه ارسال كنند. انتظار مي‌رود فعالان حقوق بشر از اين فرصت براي ارتقا كيفيت رعايت حقوق بشر در ميان تجار و كاسبان ايراني استفاده كنند. متن اصلي اين سند به زبان انگليسي در انتهاي همين نوشته در دسترس است. و اما ترجمه مقدمه آن:

مشاوره عمومی آزاد

عناصراساسی که باید در راهنمای برنامه‌های اقدام ملی برای اجرای «اصول راهنمای کسب و کار و حقوق بشر» گنجانیده شود.

مقدمه و اهداف مشاوره

کارگروه ملل متحد در کسب و کار و حقوق بشر در حال تدوين راهنماي خود در خصوص روند، محتوا و پیگیری برنامه اقدام ملی کشوري برای اجرای اصول راهنمای کسب و کار و حقوق بشر است. راهنمای برنامه ریزی شده به دنبال ارايه مشاوره در مورد گام‌هايي است كه بايد برداشته شوند و راه‌هاي عملي است كه از طريق آن‌ها «اصول راهنما» مي‌تواند به اجرا درآيد.

این تلاش به درخواست‌هاي دولت‌ها و دیگر ذی‌نفعان مبني بر اينكه کارگروه در اين عرصه هدايت و حمايت ارايه دهد و تكميل و تداوم کاری را که توسط دیگران ادامه يافت تكميل كند پاسخ می دهد. کارگروه برنامه ریزی می کند تا راهنمای مقدماتی‌ خود را درسومین سخنگاه سالانه کسب و کار و حقوق بشر که از 1 تا 3 دسامبر 2014 در ژنو برگذار می شود ارائه دهد.

کارگروه فكر مي‌كند برنامه های اقدام ملی یک وسیله سودمند و قدرتمند برای كشورها جهت اجراي اثربخش «اصول راهنما» است. ضمن اذعان به اينكه اجرا می تواند اشکال مختلفی داشته باشد و اينكه یک رويكرد واحد برای همه وجود ندارد، اين كارگروه باور دارد که یک برنامه اقدام ملی می تواند موارد زیر را تضمين کند:

-  هماهنگی و انسجام بيشتر در درون دولت در طیفي از زمینه‌های سیاست عمومی که به کسب و کار و حقوق بشر مربوط می شوند؛
-  روند فراگیر شناسایی اولویت‌های ملی و سیاست مشخص و گزينه‌هاي نظارتی که به کسب و کار و حقوق بشر مربوط می شوند؛
-  شفافیت و پیش‌ینی‌پذيري برای همه ذی نفعان در مسیر تلاش‌های اجرايي دولت؛
- يك قالب منعطف، اما مشترك که همکاری، هماهنگی و تبادل شیوه‌های خوب و درس‌های آموخته‌ي بين‌المللي را امکان پذیر می‌کند؛ و
-  یک پلتفورم برای گفتگوی چند جانبه‌ي جاري، مندرج در روند بررسی و پیگیری، به نحوي كه تدوين برنامه اقدام ملی يك عمل تك-باره نشود.

خود «اصول راهنما» مبناي همه برنامه‌های اقدام ملی است. آن‌ها پیامدهای سیاستي و قانوني كلي وظیفه كشور در حمایت از حقوق بشر، مسئولیت شرکت در احترام به حقوق بشر، و لزوم دسترسی به جبران را برای قربانیان نقض حقوق بشر مرتبط با کسب و کار روشن می کنند.

با توجه به روند تشریح برنامه‌های اقدام ملی، اين کار گروه توصیه می کند که تمام برنامه‌ها باید از طریق یک روند فراگیر مبتنی بر حقوق بشر تدوين شوند. ذی نفعان و تصویب کنندگان اولیه توجه داشته‌اند که فرايند تدوين برنامه اقدام ملی به اندازه محتوای آن مهم است. راهنماي کارگروه بر مبناي درس‌ها و ملاحظات اوليه در خصوص فرايند ترسيم خواهد شد.

در ارتباط با محتوای برنامه‌های اقدام ملی، کارگروه عقیده دارد که اين برنامه باید حاوي برخی عناصراساسی باشند كه در مورد تمام كشورها صرف نظر از اندازه و جغرافیاي آنان كاربرد دارند. نمونه هایی از عناصر اساسی عبارتند از نقش دولت به عنوان یک بازیگر اقتصادی، تعامل مستقیم آن با بنگاه‌های کسب و کار، انسجام سیاست عمودی و افقی، حمایت از گروه های آسیب پذیر در زمینه فعالیت‌هاي کسب و کار و دسترسی به جبران عوارض ناخواسته حقوق بشر مربوط به کسب و کار.

مشاوره وصل‌خط حاضر بر محتویات برنامه‌های اقدام ملی تمرکز دارد و به دنبال تقاضای ملاحظات و پیشنهاد‌هاي بیشتر است که در راهنمای کار گروه گنجانده خواهد شد. با نگاهي به شناسايي عناصر اساسی که قرار است ددر یک برنامه اقدام ملی گنجانده شود، از ذی نفعان دعوت مي‌شود تا در مورد فهرست عناصر اساسي و نمونه‌هاي ارايه شده در اين سند مشورتي اظهار نظر كنند.

کارگروه ذینفعان را دعوت می کند تا در موارد زیر اطلاعاتی تهیه کنند:

1 – در یک برنامه اقدام ملی با کدام عناصر اساسی باید برخورد شود؟ (علاوه بر آن‌هایی که در سند حاضر لیست شده اند، لطفا عناصر مرتبط دیگری را همراه با بيان دلایل چرایی آن‌ها اضافه کنید.)

2 - در میان این عناصر، کدامیک دارای بیشترین ظرفیت بالقوه برای جلوگیری، کاهش و جبران اثرات نامطلوب حقوق بشر مرتبط با کسب و کار است؟

3 - نمونه‌های مشخص از عمل خوب با در نظر گرفتن عناصر اساسی شناسایی شده کدامند؟ (شامل شرح مختصر و لینک/ اسناد مربوط).

4 – نظرات در باره پیش نویس لیست ملاحظات عملی و اساسی برای کمک به کشورها برای تدوين و اجراي برنامه اقدام ملی جهت اجرای اصول راهنما گنجانده شده در سند. حاضر

لطفاً نظرات خود را از طريق ايميل wg-business@ohchr.org بفرستید. در موضوع ایمیل این عنوان را بنویسید: “NAPs Substantive Elements” و آن را تا 1 سپتامبر 2014 ارسال کنید.

لطفا توجه داشته باشید که کارگروه مطالب ارسالی را به صورت آنلاین انتشار خواهد داد، مگر اینکه مرسوله قيد كند که باید محرمانه تلقی شود.


ترجمه ادامه دارد. . .


اسناد پيوسته

مشاوره عمومی آزاد

19 ژوئيه 2014
سند : PDF
174.8 kb

به انگليسي و در 21 صفحه


گروه‌ نويسندگان

مقاله ها ى اين نويسنده

سازمان بين‌المللي كارفرمايان

مقاله ها ى اين نويسنده

عيسي خندان، مترجم و روزنامه‌نگار

مقاله ها ى اين نويسنده

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 197 / 453430

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت راهنما‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License