به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
روز صدور فرمان مشروطيت و . . .

تشكل‌هاي كارفرمايي: چهارده مرداد را به خاطر بسپاريد!

اعلام محل برگزاری و یادآوری انتخابات هیأت مدیره و هیأت بازرسان مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۴(نوبت دوم)

- اعضای محترم کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران!
- کلیه تشکل های کارفرمایی کشور

موضوع اعلام محل برگزاری و یادآوری انتخابات هیأت مدیره و هیأت بازرسان مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۴(نوبت دوم)

پس از سلام ،

پیرو بخشنامه شماره ۳۰۰ /۲۱۰-۱۴۴۶۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱ و آگهی پیوست آن ، بدینوسیله یادآوری می گردد ، مجمع عمومی عـادی بطور فوق العاده کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایـران (نوبت دوم) از ساعت ۱۶ روز سه شنبـه ۱۴ مرداد ماه ۱۳۹۳ با دستورکار و شرایط مندرج در نامه مزبور، در زمان مقرر و در محل انجمن شرکت های ساختمانی به نشانی : تهران ، خیابان شهید برادران مظفر(صبای جنوبی) پلاک ۸۶ تشکیل خواهد شد. لذا با توجه به اهمیت کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران تقاضا دارد تشکل‌هایی که تاکنون نسبت به معرفی نماینده تام الاختیار خویش برای شرکت در انتخابات مزبور اقدام نکرده‌اند هرچه سریعتر به دبیرخانه این کانـون عالی معرفی نمایند و در صورتی که قبلاً نماینده ای را معرفی کرده اند ، مراتب تأئید مجدد خود را نسبت به معرفی صورت گرفته ، اعلام دارند تا پس از بررسی موارد لازم ، کارت حضور در جلسه برای ایشان صادر گردد .

ضمناً نمایندگان معرفی شده در صورت داشتن شرایط مندرج در مفاد ماده ۳۹ اساسنامه این کانون عالی میتوانند داوطلبی خویش را جهت عضویت در هیأت مدیره و یا هیأت بازرسان تا قبل از تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱۱ کتباً به دبیرخانه این کانون عالی اعلام و رسید دریافت نمایند تا در فهرست نامزدهای مزبور قرار گیرند .

براساس مفاد ماده هشتم اساسنامه‌ی این کانون عالی ، کانون‌های سراسری ، کانون‌های استانی و همچنین انجمن‌های سراسری غیر عضو نیز میتوانند پس از تماس با شماره تلفن های ۸۸۹۴۰۲۱۱ – ۸۸۹۴۰۵۱۲ و دریافت فرم شرایط عضویت از دبیرخانه این تشکل فراگیر، حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۳/۵/۱۱ ضمن تکمیل و ارسال موارد لازم، به عضویت این کانون عالی درآیند و مانند اعضای کنونی، نمایندگان خود را برای شرکت در مجمع عمومی و انتخابات مزبور معرفی کنند.

طبق تصمیمات هیات مدیره این کانون عالی ، تشکل‌های عضو که تاکنون نسبت به پرداخت و تسـویه حساب بدهی‌های حق عضویت خویش تا پایان سال ۱۳۹۳ اقـدام نکرده اند می توانند برای حضور در انتخابات و دادن رأی، حداقل نسبت به پرداخت حق عضویت‌های معوق سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ خویش اقدامات لازم را بعمل آورند. همچنین تشکل‌هایی که حق عضویت‌های خویش را به موقع پرداخت کرده‌اند نیز می توانند نسبت به پرداخت حق عضویت سال ۱۳۹۳ اقدام فرمایند. ضمناً تشکل‌هایی که متعهد به پرداخت حق عضویت به صورت کتبی ، چک و غیره هستند نیز هرچه سریعتر نسبت به انجام تعهدات خویش تا قبل از حضور در انتخابات مزبور اقدام نمایند.

- با تقدیم احترام
- محمد عطاردیان دبیرکل
- بخشنامه شماره : ۳۰۰/ ۲۱۰ – ۱۴۴۹۳
- تاریخ : ۱۳۹۳/۴/۱۶


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 253 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت سخنگاه دبيركل   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License