به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

پيش‌نويس صفر براي اجنداي توسعه پايدار پسا2015

همانطور كه اسحتضار داريد در سطح جهاني سندي براي توسعه‌ پايدار پسا 2015 در دست تدوين است و سازمان بين‌المللي كارفرمايان(س.ب.كا) نيز يكي از اعضاي كارگروهي است كه در حال تدوين پيش‌نويس اين سند است. اخيراً پيش‌نويس صفر آن سند در اختيار س.ب.كا قرار گرفته است و اين سازمان نيز بلافاصله آن را براي اعضاي خود - از جمله براي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصا) - ارسال كرده است و از آنان خواسته است تا نظرات خودشان را در مورد اين سند به س.ب.كا منعكس كنند. وب‌سايت پيام كارفرمايان نيز ترجمه نامه سازمان بين‌المللي كارفرمايان و متن انگليسي سند را كه در 16 صفحه تدوين شده است،‌از اين طريق در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي ايران قرار مي‌دهد تا اگر نظري در مورد اين سند دارند، به كعاصكا منعكس كنند تا به س.ب.كا ارايه شود:

عضو محترم کارگروه سیاست توسعه پایدار

«اتحاد جهانی کسب و کار» (ا.ج.ك) [1]که ما عضو آن هستیم پیش‌نویس صفر «مقدمه، اهداف و مقاصد پیشنهادی برای توسعه پایدار برای برنامه‌ي توسعه پسا2015» [2]را اخيراً براي ما ارسال کرده است. (پیوست)

در حال حاضر 17 هدف در آن وجود دارد و اتحادیه جهانی کسب و کارتجدید نظرهایی را در متن روسای مشترک در دو نشست اخیر (کارگروه همگانیOWG) پیشنهاد کرده است و امیدوار است که در نشست نهایی نیز همانطور عمل شود.

گفتگو و سوال حول و حوش بخش خصوصی و نقش آن،همان قدر که ما به پایان این روند نزدیک می شویم،هر چه بیشتر تشدید می شود. نشست نهایی روند(کارگروه همگانی OWG)که دراواسطژوئیهبرگزارمیشود آخرین فرصت برای تاثیرگذاری بر بحث ها قبل از ارائه (پذیرش)متن خواهد بود متنی که اساس مذاکرات دستورکار توسعه بعد از 2015 خواهد بود.

گرچه گفتگوهای قابل ملاحظه ای در باره لزومبه دست آوردن اهداف کمتر با تمرکز بیشتر در این مرحله وجود داشته است نشست مشترک روسا برای قصه پردازی های سرگرم کننده درباره ضرورت حذف / اضافهاهداف/مقاصدنیست. به این ترتیب ما از نظرات شمادرموارد زیر از منظر بخش خصوصیاستقبال می کنیم:

-  پنجمقصود برتر برایهرهدفشناسایی کنید.
-  تغییرات متن موجود را شناسایی کنید.

لطفا هر نوع فرمول بندی مجددمقصود/هدف را با فرمت زبانی ملل متحد بنویسید تا دولت‌های عضو بتوانند به آسانی متن پیشنهادی را حمایت کنند.

-  مقاصدرا با ابزارهای اجرایی بررسی کنید.

لطفا نظرات خود را قبل و یا تا پایان وقت اداری سه شنبه 8 ژوئیه بفرستید. به خاطر یادداشت کوتاه و آماده شدن این سند، تنها به زبان انگلیسی، پوزش می خواهم.

- با احترام
- دکتر ژانت ل. اشرسون
- مشاور محیط زیست، بهداشت و ایمنی

[1] The Global Business Alliance (GBA),

[2] INTRODUCTION AND PROPOSED > GOALS AND > TARGETS ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR THE POST2015 > DEVELOPMENT AGENDA


اسناد پيوسته

پيش‌نويس صفر كارگروه سیاست توسعه پایدار

9 ژوئيه 2014
سند : PDF
162.9 kb

در 16 صفحه و به زبان انگليسي


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 337 / 456893

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بخشنامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License