به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

معرفي رابط خبري انجمن صنفي شركت‌هاومؤسسات حمل ونقل كالاي شهرستان مباركه

1آبان ماه1387؛
پنج شنبه 20 نوامبر 2008

سيدحبيب سجاد‌دوست رييس هيئت مديره انجمن صنفي شركت‌ها ومؤسسات حمل ونقل كالاي شهرستان مباركه با ارسال نامه‌ي مورخ 20 مهر ماه 1387 به شماره‌ي 1/8110/87 به بيژن سعيد‌‌آبادي مدير مسؤل «پيام‌كارفرمايان»‌، آقاي مجتبي قرباني را به عنوان رابط خبري معرفي كرد.

در پي دريافت اين نامه، بيژن سعيدآبادي مدير مسؤل نشريه پيام كارفرمايان طي نامه‌اي به سيد حبيب سجاددوست از معرفي رابط خبري تشكر كرد واز وي خواست رابط خبري آن انجمن به منظور كسب مهار‌‌ت‌هاي لازم براي آموزش كاركردن با سايت سايت با مسؤل فني سايت تماس بگيرد.

خاطر نشان مي‌شود پس از معرفي رابط خبري، يك بخش اختصاصي براي انجمن صنفي شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل كالاي شهرستان مباركه ايجاد شد و كلمه‌ي شناسايي و كلمه‌ي عبور نيز براي رابط خبري تعيين و به ايميل وي ارسال شود و از اين پس تمام اعضاء آن انجمن مي‌توانند به طور مستقيم اخبار فعاليت‌ها و نظرات و پيشنهادهاي خود را در اين بخش از سايت منتشر كنند.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 171 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت حمل و نقل   پيگيرى فعاليت سايت صنعت حمل و نقل زميني (جاده‌اي)‌   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي شركت‌ها ومؤسسات حمل ونقل كالاي شهرستان مباركه   پيگيرى فعاليت سايت اخبار و گزارش فعاليت‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License