به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

پيش‌نويس بيانيه اعلام مواضع س.ب.كا در خصوص نابرابري درآمدي

12 ارديبهشت 1393
جمعه 2 مه 2014 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) پيش‌نويس بيانيه اعلام مواضع در خصوص «نابرابري‌هاي درآمدي» را در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي عضو قرار داده است تا كارفرمايان و صاحب‌نظران از سراسر جهان نظرات خودشان را در مورد اين بيانيه به س.ب.كا منعكس كنند تا در تهيه متن نهايي مورد بهره‌برداري قرار بگيرد. آنچه كه در ادامه ارايه شده ترجمه بخش اول پيش‌نويس بيانيه اعلام مواضع س.ب.كا در خصوص نابرابري‌هاي درآمدي است. تأمل در اين سند نشان مي‌دهد كه كارفرمايان و سازمان‌هاي صنفي آنان در اين عرصه چه مسؤليت‌هاي حساس و دشواري دارند، چرا كه بايد بتوانند در گفتگو‌هاي سه‌‌جانبه اجتماعي و در تمام سخنگاه‌هاي عمومي از حقانيت اجنداي خود دفاع كنند كه بر اساس آن، پاسخ كارآمد و اثربخش به نابرابري‌هاي درآمدي رشد فراگير و پايدار است. با توجه به اهميت نكات مطرح شده در اين بيانيه، ترجمه‌ي بخش‌هاي بعدي اين بيانيه نيز به مرور تقديم علاقمندان خواهد شد. براي پاسخ به نظرخواهي س.ب.كا در خصوص اين بيانيه اينجا را كليك كنيد. و اما برگردان بخش اول بيانيه:

مذاكرات در مورد نابرابري‌هاي درآمدي: مداخله سازنده كسب‌ و كار

موضوع نابرابري درآمدي فضاي سياسي داخلي و بين‌المللي را به ويژه در پي بحران مالي جهاني فراگرفته است. اين مسأله‌اي است كه جامعه كسب و كار دوست دارد ضمن تضمين رشد اقتصادي پايدار و فراگير و پيشرفت اجتماعي به عنوان دستوركار مهم كسب و كار، به آن بپردازد. اين مذاكرات تا حد زيادي روي چيزي تمركز كرده است كه كسب و كار بايد در واقعيت انجام دهد، و اين موضوع مستلزم همكاري با دولت‌ها جهت ارايه پاسخ‌هاي سياستي مناسب است. اين بيانيه اعلام موضوع در خصوص نابرابري درآمدي موضع كارفرمايان را توصيف مي‌كند - واقعيت‌هاي نابرابري درآمدي و پاسخ‌هاي مورد نياز از سوي دولت‌ها را براي برخورد با نابرابري‌هاي درآمدي مورد بررسي قرار مي‌دهد. اين يانيه تأكيد مي‌كند كه تمام رويكردهاي سياستي بايد مبتني بر يك چشم‌انداز مشاركتي [1]باشد. كسب و كار باور دارد كه قادر است به توسعه پيشرفت اجتماعي مدد برساند، اما مانند تمام بخش‌ها، نمي‌تواند و نبايد اين كار را به تنهايي انجام دهد. نكته آخر اينكه، اين بيانيه نياز به اينكه تمام بازيگران بايد دست به عمل بزنند و نتيجه مسخصي را دنبال كنند مورد تأكيد قرار مي‌دهد.

افرادْ مساوي متولد نمي‌شوند و لازم است مردم به خاطر خطر‌پذيري آگاهانه، سرمايه‌گذاري و نوآوري پاداش دريافت كنند. با اين وجود، وضعيتي كه در آن گرو‌ه‌هاي مردم به طور داتم از منافع رشد اقتصادي محروم شوند و جايي كه آنان به صورت ساختاري و اجتماعي كنار گذاشته شوند، نبايد تحمل شود.

براي جامعه كسب و كار، يك ذخيره وسيع و متنوع از سرمايه اسناني براي نوآوري‌هاي مستمر و توليد مورد نياز خواهد بود. مستثنا شدن گروه‌هاي خاصي از مردم از زندگي اقتصادي به عنوان نتيجه نابرابري درآمدي همچنين مبناي مصرف آن را محدود و رشد كسب و كار را خفه مي‌كند. بروز نابرابري همچنين مي‌تواند انتخاب اجتماعي را تضعيف كند و مانع از توانايي مردم براي همكاري سازنده با يكديگر براي پيشرفت اجتماعي و اقتصادي شود.

عدالت اجتماعي نمي‌تواند رقابت سالم را كه پيشرفت و منافع افراد و جامعه را ارتقا مي‌هد، كنار بگذارد. جامعه كسب و كار اعتقاد دارد كه رشد اقتصادي پايدار توانمندساز عنصر اصلي در برخورد با نابرابري درآمدي است. بنا بر اين سياست‌هاي رشد‌پسند مي‌توانند با توانمند‌ساز‌هاي رشددوست براي فراگيري اجتماعي جهت دستيابي به رشد پايدار تكميل‌تر شوند.

درك روشن واقعيت‌بنياد از وضعيت نابرابري‌هاي درآمدي امري حياتي است

به عنوان يك موضوع فوق‌العاده حساس در بسياري از كشورها، تلقي‌ها از وضعيت‌هاي نابرابري درآمدي مي‌توانند به اندازه خود واقعيت‌ها مهم باشند زيرا مردم نيازمند اين باور هستند كه سازوكارهاي جوامع آنان منصفانه است و فرصت‌ها در دسترس همه قرار دارند. با اين وجود، گاهي اوقات تلقي‌ها مي‌توانند به نحو چشم‌گيري از واقعيت‌ها منفك باشند. به عنوان نمونه، خيزش سريع جنبش‌هاي اجتماعي و تأكيد‌ها بر نابرابري درآمدي در گفتگوي سياسي در ايالات متحد بعد از بحران مالي جهاني با اين واقعيت كه نابرابري درآمدي در ايالات متحد در واقع بين قبل و بعد از بحران مالي جهاني سال 2007 تا 2009 تغيير نكرده است، هم راستا نيستند. كسب و كار براي برخورد با اين گپ بينشي با اقدام مسؤلانه و پيش‌دستانه جهت مشاركت در گفتگوها نقش دارد. با اين وجود، براي همه همان اندازه مهم است كه براي شركت كارآمد در اين مسأله براي يافتن پاسخ‌هاي مناسب با اين قواعت‌ها آشنا باشند.

در سطح جهاني، نرخ‌هاي رشد بالا در بيشتر كشورهاي در حال توسعه، از جمله كشورهاي جنوب صحراي آفريقا، به تسريع كاهش نابرابري درآمدي در سطح كشور كمك كرد. درآمد يك شهروند متوسط در يك كشور فقير اكنون به درآمد يك شهروند متوسط در يك كشور ثروتمند نزديك‌تر است [2].

با اين وجود، قوتي پويايي هاي نابرابري درآمد در هر كشور مورد توجه قرار مي‌گيرد، نابرابري جهاني امروز تقريبا همان است كه در سال‌هاي دهه 1980 بود. زير در حاليكه متوسط سرانه جي‌.دي.پي هاي ملت‌هاي در حال توسعه به سطح متوسط كشورهاي ثروتمند نزديك مي‌شود، رشد درآمد در هر يك از كشورها نابرابر است. به عنوان نمونه، در آسياي شرقي، فيليپن و تايلند كاهش نابرابري را تجربه كرده است، در حاليكه در چين و اندونزي نابرابري افزايش يافته است. اقتصادهاي جنوب آسيا كاهش در نابرابري را تجربه كردند، اما در هند به خاطر رشد درآمدهاي شهري نسبت به درآمد‌هاي روستايي نابرابر افزايش يافته است. در اروپاي شرقي و مركزي، بيشر اقتصادهاي در حال گذار افزايش تفاوت‌هاي درآمدي را تجربه كرده‌اند اما نابرابري‌ها در كشورهايي مثل بلغارستان، قزاقستان و مولداوي كاهش يافته است. در آمريكاي لاتين، بيشتر كشورها شاهد كاهش در نابربري بوده‌اند اما تعداد كمي نابرابرتر شده‌اند. در كشورهاي توسعه يافته، افزاش قابل توجه نابرابري در بعضي كشورها مشاهده مي‌شود در حاليكه در ساير كشورها كاهش ناچيزي ديده شده است.

پاسخ كارآمد و اثربخش به نابرابري درآمدي: رشد فراگير و پايدار!

ترجمه ادامه دارد . . .

[1] multi-stakeholder

[2] تمركز بر نابرابراي: بررسي گرايش‌هاي نابرابري درآمدي جهاني، جلد 1، 1 نوامبر 2012، بانك جهاني


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 258 / 495445

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License