به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

تغيير مهم در رويه‌ كميته ثبت نام كنفرانس بين‌المللي كار

6 ارديبهشت 1393

تغيير مهم در رويه‌ كميته ثبت نام كنفرانس بين‌المللي كار

اعضاي گرامي؛

در كنفرانس امسال، تغيير عمده‌اي در روش ثبت نام براي شركت در كميته‌هاي كنفرانس رخ خواهد داد. لطفا چند دقيقه براي قرائت دستور‌هاي زير وقت صرف كنيد و مطمئن شويد شخصي كه هيأت نمايندگي كارفرمايي كشور شما را در كنفرانس بين‌المللي كار سال 2014 هماهنگ مي‌كند از اين رويه جديد مطلع شود.

روش قبلي تكميل كردن فرم‌هاي ثبت نام در جريان شوراي عمومي سازمان بين‌المللي كار و نشست گروه كارفرمايان قبل از افتتاح رسمي كنفرانس بين‌المللي كار ديگر ادامه نمي‌يابد.

ثبت نام نمايندگان كارفرمايان نامزد عضويت در كميته اكنون به صورت الكترونيكي توسط دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي و از قيل صورت مي‌پذيرد. بنا بر اين بايد فرم پيوست را كه به موقع تكميل مي‌كنيد به اين نشاني‌: actemp-conf@ilo.org ارسال نماييد يا تا 23 ماه مي 2014 (2 خرداد 1393)به اين شماره فكس فرماييد: 7998948 22 0041

ثبت نام براي كميته‌هاي مربوط به موضوع‌هاي III, IV, V, VI فقط وقتي معتبر است كه:

  • سازمان بين‌المللي كار اعتبارنامه‌هاي رسمي براي شخص مورد نظر را از دولت دريافت كرده باشد؛
  • تقاضا از سوي گروه كارفرمايان تأييد شود؛
  • تركيب اوليه كميته از سوي كنفرانس تأييد شود.

اين الزامات جديد نيستند، اما براي تضمين روان بودن روند ثبت نام كميته،‌ مهم است كه دولت شما اعتبارنامه‌ها نمايندگان كنفرانس را قبل از انقضاي مهلت سازمان بين‌المللي كار، كه روز

خوب مي‌دانيم كه، مثل هر رويه جديدي، ممكن است در خصوص اين رويه نيز سؤلاتي داشته باشيد. در اين صورت با آني گانديت [1] با نشاني gandit@ilo.org مكاتبه فرماييد.

از همكاري شما با اين رويكرد جديد ممنونيم - اين امر حركت ما در مسير برگزاري يك كنفرانس دو هفته‌اي را در سال 2015 تسهيل خواهد كرد.

- قربان شما. برنت اچ. ويلتون. دبيركل س.ب.كا
- دبروراه فرانس ماسن. مدير بخش فعاليت‌هاي كارفرمايي
- تاريخ نامه: 24 آوريل 2014 - 4 ارديبهشت 1393

[1] Annie Gandit


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 211 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بخشنامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License