به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

نظرخواهي س.ب.كا در خصوص جمع‌بندي‌هاي پيشنهادي س.ب. ك در مورد گذر از اقتصاد غيررسمي به رسمي

23 فروردين 1393

سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)‌با ارسال نامه‌اي به تمام تشكل‌هاي كارفرمايي عضو از آنان خواسته است تا با دولت‌هاي ملي خود به رايزني بپردازند تا براي كمك به گذار از اقتصاد غيررسمي به اقتصاد رسمي، رويكرد گروه كارفرمايان سازمان بين‌المللي كار را اتخاذ كنند. رويكرد گروه كارفرمايان در اين خصوص چه خصوصياتي دارد و تفاوت آن با رويكرد گروه كارگران چيست؟ نامه‌اي كه ترجمه آن در ادامه تقديم شده، به مختصرترين شكل ممكن پاسخ اين پرسش را داده است. در عين حال سندهايي را معرفي كرده است كه مطالعه آن‌ها به مسؤلان تمام تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور توصيه مي‌شود. اما برگردان اين نامه:

نظرخواهي س.ب.كا در خصوص جمع‌بندي‌هاي پيشنهادي س.ب. ك در مورد گذر از اقتصاد غيررسمي به رسمي

اعضا و همكاران گرامي؛

سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) پيشاپيش يك رونوشت از جمع‌بندي‌هاي پيشنهادي از سوي سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك)، به مثابه نتيچه پاسخ به گزارش (1) V و پرسشنامه‌هاي اين سازمان كه در جولاي گذشته منتشر شد، تا به عنوان مبنايي براي بحث پيرامون اين عنوان در كنفرانس بين‌المللي كار مورد استفاده قرار بگيرد، دريافت كرده است. همانطور كه در نامه‌هاي قبلي خاطر نشان شد، اين يك موضوع مربوط به تدوين استاندارد تحت رويه مذاكره‌ي دو گانه، پيشنهادي از سوي «گروه كارفرمايان» است.

هيأت مديره، هنگام گنجاندن اين موضوع در اجنداي اين كنفرانس توافق كرد كه شكل اين سند كه قرار است به تصويب برسد بهتر است توصيه‌نامه باشد.

رويكرد دفتر بين‌المللي كار: در تهيه پيش‌نويس پيشنهادي، به نظر مي‌رسد كه دفتر اين نظر را اتخاذ كرده است (بنگريد به مقدمه، بند 3) كه بيشتر كارگران در اقتصاد غيررسمي با فقدان كار شايسته مواجه هستند و از اين رو بايد حقوق كارگران در اقتصاد غيررسمي بيشتر اجرا شود تا آنان به اقتصاد رسمي گذر كنند.

مشابه همين رويكرد در ارتباط با دامنه كار در بند 9 اتخاذ شده است. اينجا نيز يك بخش كامل به ترويج حقوق كار پرداخته است (بندهاي 18 تا 24). احتمالا همين رويكرد در جريان مذاكره نيز از سوي كروه كارگران اتخاذ خواهد شد.

رويكرد گروه كارفرمايان: در جريان نشست سه‌جانبه كارشناسان در خصوص اقتصاد غيررسمي در سپتامبر گذشته، اين گروه، با اين استدلال كه اذعان به اينكه اقتصاد غيررسمي و وحله اول مركب از كارآفرينان و بنگاه‌هايي است كه با كسب و كار در شرايط نا‌امني و عدم قطعيت قانوني و در مواجه‌ با موانع متعدد اقتصادي مبارزه مي‌كنند، توجه را به خطرات رويكرد مبتني بر حقوق جلب كرد.

اين ظرفيت‌هاي مبتكرانه و كارآفرينانه احتمالا بايد مورد تشويق قرار بگيرد، حمايت و تحريك شود. كارآفرينان نيازمند ابزارهايي هستند تا محصولات را به صورت قانوني بخرند و بفروشند، مالكيت داشته باشند، وارد قراردادهاي قانوني شوند، يك كسب و كار با هويت مستقر سازند، افزايش سرمايه بدهند، سهام بفروشند و به صورت قانوني صادرات كنند. حقوق كارگران مهم است، اما به منظور تضمين اين حقوق بيان شده، نقطه شروع لازم است ترويج گذار به رسميت از طريق چارچوب‌هاي جذاب باشد.

س.ب.كا از اعضاي خود در تمام دنيا دعوت مي‌كند تا با دولت‌هاي ملي خود به رايزني بپردازند تا براي كمك به رسمي كردن اقتصاد غيررسمي رويكرد كارفرمايان را اتخاذ كنند.

از شما دعوت مي‌كنيم براي آمادگي مناسب براي اين مذاكره، اصلاحات پيشنهادي خود نسبت به اين جمع‌بندي‌ها و نيز نظرات خود را تا اول ماه مه 2014 براي مشاور ارشد س.ب.كا آقاي فرديد مويا [1] در نشاني muia@ioe-emp.org ارسال فرماييد.

- با بهترين احترام‌ها
- فردريك مويا. مشاور ارشد
- 10 آوريل 2014

لينك‌هاي مفيد:

-*جمع‌بندي‌هاي س.ب.ك (پيش‌نويس) براي مذاكره كنفرانس بين‌المللي كار در خصوص گذار از اقتصاد غيررسمي به رسمي

-* گزارش (1) V س.ب.ك در خصوص گذار از اقتصاد غيررسمي به رسمي (همراه با پرسش‌نامه

-*يادداشت راهنماي س.ب.كا در خصوص گزارش (1) V س.ب.ك در خصوص گذار از اقتصاد غيررسمي به رسمي

-*وب برگ س.ب.كا در خصوص اقتصاد غيررسمي

-*نشست كارشناسان س.ب.ك در خصوص اقتصاد غيررسمي: بيانيه اختتاميه از سوي سخنگوي كارفرمايان

[1] Frederick Muia


واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 249 / 495445

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت نظرسنجي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License