به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
مديركل س.ب.ك به مناسبت روز جهاني زن اعلام كرد:

تلاش مشترك تمام كساني كه با نابرابري جنسيتي مبارزه مي‌كنند

19 اسفند 1392
دو شنبه 10 مارس 2014 بوسيله ى گاي رايدر مديركل سازمان بين‌المللي كار

گاي رايدر مديركل سازمان بين‌المللي كار به مناسبت روز بين‌المللي زن اطلاعيه‌اي منتشر كرد كه در آن ضمن اشاره به نابرابري‌هاي جنسيتي بين زنان و مردان در بازار كار، بر ضرورت يكي شدن تلاش‌هاي تمام كساني كه با اين نابرابري ظالمانه مبارزه مي‌كنند تأكيد شده است. «پيام كارفرمايان»‌ ضمن تبريك اين روز بين‌المللي به زنان و دختران ايران، برگردان اين بيانيه را تقديم آنان مي‌كند، به اين اميد كه سهم كوچكي در اين مبارزه انساني ايفاء كرده باشد:

فرصت مناسبي است تا وضعيت زنان و برابري جنسيتي در دنياي كار مورد ارزيابي قرار بگيرد.

اطلاعات موجود تصوير مبهمي ترسيم مي‌كند.

در عرصه قانون گذاري ملي بكه كشورهاي بسيار زيادي اصول برابري و عدم تبعيض را به ثبت رسانده‌اند پيشرفت قابل توجه بوده است. بسياري از دولت‌ها سياست‌هاي فعال بازار نيروي كار را براي مبارزه با تبعيض عليه زنان تصويب كرده‌اند و تعداد فزاينده‌اي از سازمان‌هاي كارفرمايي و كارگري ابتكارهايي را در خصوص فرصت و رفتار برابر به اجرا در مي‌آورند. تعدادي از زنان منفرد پيشرفت حاصل كرده‌اند و از سقف شيشه‌اي فراتر رفته‌اند.

در همان حال، شكاف‌هاي اغلب عميق و سخت پابرجا هستند. بر اساس گزارش «گرايش جهاني اشتعال» ما براي سال 2014 پيشرفت در مشاركت فزاينده نيروي كار زنان در بازار كار ناموزون بوده است. در اقتصادهاي توسعه يافته، انتظار مي‌رود كه زنان از بهبودي ناچيز پيش‌بيني شده در ميان مدت منفعت كم‌تري ببرند - نرخ بيكاري آنان تا سال 2018 به مرور تا 2 / 8درصد كاهش خواهد يافت، در حاليكه نرخ بيكاري پيش‌بيني شده مردان به 6 / 7 درصد مي‌رسد. نرخ مشاركت زنان در آفريقاي شمالي در سال 2013 به زحمت 25 درصد بود، و در خاورميانه حتي به 20 درصد نيز نرسيد.

تفكيك جنسي شغلي و پرداخت جنسيتي همچنان باقي است. حضور زنان در اقتصاد غيررسمي، كار مخاطره آميز، و شغل‌هاي كم دستمزد بيش از حد تصور است. به عنوان نمونه، در آسياي جنوب شرقي و پاسفيك، اشتغال آسيب پذير در 2013 زنان را بيشتر تحت تأثير قرار داد (1 / 63 درصد در مقايسه با 50 درصد براي مردان). در اقتصاد رسمي سهم زنان از سمت‌هاي تصميم ساز به رغم انبوهي از استعداد پائين است.

خدمات براي كمك به مردان و زنان جهت ايجاد توازن در مسؤليت‌هاي كار و خانواده - به ويژه مراقبت كودك با كيفيت و با هزينه دولتي - براي بسياري غيرقابل دسترس و دست نيافتني است. چنين مراقبتي عمدتا روي دوش دختران و زنان مي‌افتد. به علاوه، اكثريت عظيمي از زنان به مراقبت‌هاي بهداشتي با كيفيت مادري و فرزندي و اقدامات حمايتي مادرانه ديگر دسترسي ندارند كه به خاطر ايفاي نقش زنانگي به آنان اجچاف مي‌شود. خطرات و فرصت‌هاي زنان بسته به رنگ، مذهب، منشأ اجتماعي و سطوح مهارتي آنان توفير مي‌كند. زنان يك گروه همگن را تشكيل نمي‌دهند. در نتيجه، اين نيز مهم است كه به گروه‌هاي مختلف زنان در بازار كار توجه شود كه با آنان چگونه رفتار مي‌شود و هم با آنان به طور كلي و در مقايسه با همتايان مردشان چگونه برخورد مي‌كنند.

حقوق دختران و زنان اغلب تبعي است: سهم اقتصادي و اجتماعي آنان اغلب دست كم گرفته مي‌شود و نابرابر تصور شده‌ي آنان در مقايسته با مردان گاهي ابدي تلقي مي‌شود.

كار آنان نيز - بدون هيچ تعجبي - به سادگي، از نظر فيزيكي قابل رؤيت نيست - مثل مورد كارگران خانگي كه به عنوان نمونه پشت درهاي بسته كار مي‌كنند. يا به سادگي در داده‌هاي آماري غايب هستند - كه نابرابري آنان را ابدي مي‌سازد.

زمان بهتر كار كردن است

در اولويت نگه داشتن چنين موضوع‌هايي به ويژه در شرايط درون بستگي فزاينده اقتصاد جهاني، بازارهاي كار به سرعت متحول شونده، تأثير مهاجرت و چالش‌هاي جهان‌گير شدن حقوق و استانداردها اهميت دارد.

سازمان بين‌المللي كار در حال نوسازي تلاش‌هاي خود براي ايجاد يك پايگاه داده‌هاي قوي است كه يك منبع اطلاعاتي مشترك براي مطلع سازي از اقدام‌‌هاي آتي خواهد بود. با شناخت بهتر براي حمايت از بحث‌هاي مبتني بر شواهد، بيانيه‌ها و سياست‌ها در خصوص برابري حنسيتي چشم‌اندازهاي بسيار بهتري دارند كه به تحول براي بهبود در زندگي بسيار بيشتر زنان كارگر ترجمه شوند. و مي‌دانيم كه اين، همچنين به معناي خانواده‌ها و جوامع قوي‌تر و نهايتا كسب و كار و اقتصادي قوي‌تر است.

امروز ما سهم ارزشمند و اجتناب‌ناپذير زنان را در دنياي كار قدر مي‌‌دانيم. تلاش‌هاي خود را با تمام كساني كه براي برابري حنسيتي مبارزه مي‌كنند يكي مي‌كنيم: اين چالش مشترك ما نيز هست كه اقدام متقابلا تقويت كننده براي دستيابي به پيشرفت مستمر به سوي اين هدف را تضمين كنيم.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 149 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت سخنگاه مديركل   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License