به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

انجمن صنايع توليد لنت ترمز وكلاچ رابط خود را با شبكه خبري كارفرمايان معرفي كرد

25 آبان ماه 1387؛
دو شنبه 17 نوامبر 2008

در پي فراخوان بيژن سعيدآبادي مديرمسؤل پيام كارفرمايان به انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي سراسر كشور مبني بر معرفي رابط خبري خود با سايت پيام كارفرمايان، انجمن صنايع توليد لنت ترمز و كلاچ با ارسال نامه‌‌ي شماره‌ي 2817-87-ن مورخ 21 مهر ماه 1387 مسعود فلاطوني دبير انجمن را به عنوان رابط خبري با سايت پيام‌كارفرمايان معرفي كرد.

در پي معرفي معرفي رابط خبري اين انجمن، بخشي با عنوان «انجمن صنايع توليد لنت تومز و كلاچ» در اين سايت راه‌ اندازي شد و كلمه‌ي شناسايي و كلمه‌ي عبور به بخش تحريريه‌ي سايت نيز در اختيار مسعود فلاطوني قرار گرفت. به اين ترتيب، وي خواهد توانست اخبار و گزارش فعاليت‌هاي اين انجمن و اعضاء‌ آن را به طور مستقيم در اين بخش از سايت منتشر كند.

تا كنون تعداد قابل توجهي از تشكل‌هاي كارفرمايي رابط خبري خود با سايت پيام‌كارفرمايان را معرفي كرده‌اند و در صورتي كه تمام تشكل‌هاي كارفرمايي نسبت به انتشار اخبار خود در اين سايت جدي باشند، سايت پيام كارفرمايان به شبكه خبري كارفرمايان مستقل ايران بدل خواهد شد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 339 / 418445

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت خودرو و قطعات خودرو و تاير   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنايع توليد لنت ترمز وكلاچ   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License