به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
برگه اطلاعاتي جديد سازمان بين‌المللي كارفرمايان:

ارزيابي و پيگيري پيشرفت در كار شايسته

18 اسفند 1392
يكشنبه 9 مارس 2014 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

سازمان بين‌المللي كارفرمايان در جديد‌ترين برگه اطلاعاتي كه به زبان انگليسي و در دو صفحه در ژانويه سال 2014 انتشار داد، موضع كارفرمايان را در خصوص «ارزيابي و پيگيري كار شايسته» جمع‌بندي و اعلام كرد. در اين برگه اطلاعاتي ضمن تأكيد دوباره بر ذهني و نسبي بودن مفهوم كار شايسته، بر اين نكته تأكيد شده است كه روند گردآوري اطلاعات و تحليل آن‌ها براي ارزيابي ميزان پيشرفت در كار شايسته بايد از طريق يك فرايند سه جانبه صورت گيرد تا حتي المقدور از انحراف در ارزيابي‌هاي نامناسب جلوگيري شود. ترجمه اين برگه اطلاعاتي در ادامه تقديم مي‌شود. متن انگليسي و چاپخور اين برگه اطلاعاتي نيز در انتهاي همين نوشته در دسترس علاقمندان قرار گرفته است:

ارزيابي و پيگيري پيشرفت در كار شايسته

كار شايسته

مفهوم كار شايسته بر چهار هدف‌واره سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) مبتني است:

  • تحقق استانداردها و اصول و حقوق بنيادين در كار
  • ايجاد فرصت‌هاي بيشتر كسب شغل و درآمد شايسته براي زنان و مردان
  • پوشش فزاينده و كارآمد حمايت اجتماعي براي همه
  • تقويت سه‌جانبه‌گرايي و گفتگوي اجتماعي

ارزيابي و پيگيري پيشرفت در كار شايسته

بين 2009 و 2013، س.ب.ك و كمسيون اروپايي (كا) پروژه مشتركي را در 9 كشور به اجرا درآوردند.

اين پروژه دولت‌ها و سازمان‌هاي كارفرمايي و كارگري را درگير مي‌ساخت و هدفش اين بود كه ظرفيت خود پيگيري و ارزيابي پيشرفت به سوي كار شايسته را تقويت كند.

اين پروژه داده‌ها را گردآوري، و شاخص‌هاي كار شايسته را كه توسط «نشست سه‌جانبه كارشناسان ارزيابي و پيگيري كار شايسته» تدوين شده بود، شناسايي و تنظيم كرد و به هيجدهمين كنفارنس بين‌المللي كارشناسان آمار نيروي كار در سال 2008 ارايه داد، و به مبناي «اطلاعات كشوري كار شايسته» شكل بخشيد تا تمام جنبه‌هاي كار شايسته را تحليل كند، گفتگوي اجتماعي را مستحكم سازد و سياستگذاري ملي در خصوص كار شايسته را مطلع نمايد و به انسجام سياستي مدد برساند.

موضع كارفرمايان در خصوص ارزيابي و پيگيري پيشرفت در كار شايسته

كارفرمايان براي پايگاه داده‌هاي يكپارچه، قوي و قابل‌اتكاي س.ب.ك ارزش قائل هستند.

داشتن آمار بيشتر و بهتر در چارچوب ارزيابي كار شايسته مفيد است اما نه به مثابه وسيله‌اي براي بررسي/ارزيابي مقياس پيشرفت به سوي مفهومي ذهني مثل كار شايسته، بلكه به مثابه كمك به درك ترتيب شرايط ملي مفيد براي ترويج برنامه كار شايسته.

كارفرمايان پيشنهاد مي‌كنند س.ب.ك منابع خود را به ساخت يك پايگاه داده‌هاي يكپارچه اختصاص دهد، به ويژه از آنجا كه ظرفيت سازي بايد بر داده‌هاي پيمايشي داده‌هاي نيروي كار مبتني باشد. بسياري از كشورها ظرفيت‌هاي محدودي براي گردآوري حقايق در خصوص اشتغال دارند، كه سبب مي‌شود منابع صرف مفاهيم ذهني شود. كارفرمايان از بهبود آمارهاي بازار نيروي كار توسط بهبود داد‌هاي موجود و گردآوري داده‌هاي مفيد براي كسب درك جامع‌تر در سطح ملي حمايت و استقبال مي‌كند.

تضمين سه‌جانبه‌گرايي در ساخت پايگاه داده‌ها حياتي است

در راستاي هدف‌واره‌هاي س.ب.ك، گردآوري داده‌هاي كشوري، از جمله شناسايي داده‌هايي كه بايد گردآوري شود، بايد سه‌ جانبه باشد تا تضمين كند كه تنظيمات داده‌ها بي‌طرفانه، واقعيتي و عيني هستند. جايي كه عناصر ذهني موجود باشد، آن‌ها بايد توسط عناصر سازنده محلي تصديق شوند تا مانع تفسيرهاي غلط و گمراه كننده گردند.

مفهوم كار شايسته به خودي خود نمي‌تواند يك استاندارد كاربردي فراگير براي تمام كارگران و تمام شغل‌ها در همه جا باشد

صرف چهار ركن كار شايسته حاكي است كه كار شايسته يك مفهوم نسبي است - هدفي كه در چارچوب ظرفيت و توسعه هدف‌واره‌هاي هر كشور محقق مي‌شود. كار شايسته به اين معنا نيست كه هر كس در هر جا كار قابل مقايسه‌اي صورت داد بايد مبلغي مساوي دستمزد دريافت كند و از شرايط يكسان بهره‌مند شود، نيز به معناي كاربست تمام استانداردهاي كار در تمام كشورها نيست.

كار شايسته ذهني و هميشه در تحول است. كار شايسته يك كف دارد، كه در اصول و حقوق بنيادين در كار متبلور شده است، اما سقف ندارد. هدفي است كه بايد همراه با شرايط ملي در نظر گرفته شود، و واقعيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي به حساب آيد.

كار شايسته مشروط به رشد اقتصادي و توسعه پايدار است

رشد اقتصادي پايدار و ايجاد فرصت‌هاي اشتغال براي تعداد بيشتري از مردم پيش‌ شرط‌هاي تسكين شرايط نامطلوب اجتماعي و اقتصادي و ساخت ظرفيت توسعه است. كار شايسته در ابتدا مستلزم ايجاد فرصت‌هاي اشتغال است. شامل ايجاد يك فضاي عملياتي است كه موجب بنگاه‌هاي پايدار براي رشد، سرمايه‌گذاري و استخدام باشد؛ كارآفريني و ايجاد بنگاه در اقتصاد رسمي را مورد حمايت قرار دهد؛ و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را به مثابه موتور ايجاد شغل‌هاي جديد حمايت كند.

ايجاد شغل‌هاي شايسته از طريق رشد اقتصادي مقدور مي‌شود. كشورها وقتي رشد مي‌كنند كه شرايط كاري متحول شود و نه روش ديگريي برگردد.

ترجمه ادامه دارد. . .


اسناد پيوسته

ارزيابي و پيگيري پيشرفت در كار شايسته

9 مارس 2014
سند : PDF
494.8 kb

برگه اطلاعاتي سازمان بين‌الملل كارفرمايان، به زبان انگليسي و در دو صفحه


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 238 / 486954

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت برگه اطلاعات   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License