به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
سازمان بين‌المللي كارفرمايان با انتشار بيانيه اعلام مواضع بيان كرد:‌

نطر كارفرمايان در مورد شكل‌هاي انعطاف پذير كار : چكيده مقاله

11 بهمن 1392
جمعه 31 ژانويه 2014 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

سازمان بين‌المللي كارفرمايان با انتشار يك بيانيه اعلام مواضع، نظرات خود را در مورد شكل‌هاي انعطاف پذير كار تشريح كرده است و نشان داده است كه چگونه اين شكل‌هاي كار هم به نفع كارگران است و هم براي توسعه و ايجاد شغل مفيد هستند. اين نطرات، در واقع نقد نظر برخي از اتحاديه‌هاي كارگري هم هستند كه معتقدند شكل‌هاي انعطاف پذير كار نامطمئن هستند و به طور كلي مورد حمايت اتحاديه‌هاي كارگري قرار نمي‌گيرند. به نظر مي‌رسد مباحث مطرح شده در اين جزوه براي كارگران و كارفرمايان ايران و تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري بسيار مهم و قابل تأمل باشد. براي خواندن متن انگليسي اين جزوه اينجا را كليك كنيد. ترجمه‌ مقدمه دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان بر اين جزوه اينجا منتشر شده است. ترجمه چكيده اين جزوه نيز در ادامه تقديم مي‌شود. ترجمه قسمت‌هاي ديگر اين سند نيز به زودي در همين بخش از وب سايت پيام كارفرمايان منتشر خواهد شد.

چكيده مقاله

شكل‌هاي انعطاف‌پذير استخدام مانند قرارداد كار محدود [1]، كار پاره وقت و كار آژانسي موقت عناصر تشكيل دهنده بازارهاي كار پويا و فراگير هستند، كه براي تكميل استخدام تمام وقت نامحدود مفيد و ضروري مي‌باشند. آن‌ها نه فقط به عنوان عناصر انعطاف‌پذيري براي كارفرمايان اهميت دارند، بلكه همچنين به اين خاطر كه كيفيت زندگي كاري را بهبود مي‌دهند و براي استخدام پذيري مردم از طريق تسهيل زندگي كاري متوازن‌ـر،‌از طريق توانمند سازي كارگران براي يافتن شغل‌هاي جديد هنگامي كه شغل‌هاي مجود از بين مي‌روند و از طريق ارتقاء فرصت‌هايي براي آنان جهت كسب تجربه‌هاي حرفه‌اي نيز مفيد هستند. به خصوص، شكل‌هاي انعطاف‌پذير استخدام مي‌تواند به گروه‌هاي آسيب‌پذيرتر، يعني جوانان در آغاز كارشان، كارگران كم مهارت و مدت‌ها بيكار، كمك كند تا با دادن شانس كسب تجربه كاري و مهارت‌هاي جديد در بازار كار به آنان جاي پايي كسب كنند. شكل‌هاي انعطاف‌پذير استخدام براي حفظ كسب و كار و ايجاد شغل ضمن حفظ رقابت‌‌پذيري و انطباق پذيري يك توانمندساز كليدي است.

بنا بر اين اگر اتحاديه‌هاي كارگري و بعضي گرو‌ه‌هاي سياسي شكل‌هاي انعطاف‌پذير كار را به عنوان «غيرمطمئن» بد معرفي كنند، غيرسازنده و انحرافي است. به نظر كنفدراسيون بين‌المللي اتحاديه كارگري كار غيرمطمئن با قراردادهاي استخدامي غيرمعمولي، بدون يا با منافع اجتماعي و حقوق قانوني محدود، ميزان بالاي ناامني شغلي، دوره استخدام محدود، دستمزدهاي پائين و ريسك بالاي آسيب و بيماري‌هاي شغلي شناخته مي‌شوند.

كارفرمايان نگران فقدان صراحت و سودمندي تعريف «كار غيزمطمئن» و به خصوص نگران اين نظرات هستند كه شكل‌هاي انعطاف‌پذير استخدام به صورت سيستماتيك غيرمطمئن هستند.

بي‌اطميناني، آنطور كه كنفدراسيون بين‌المللي اتحاديه كاگري تعريف مي‌كند، در اقتصاد غيررسمي رايج است. كارفرمايان شديداً به اصول و حقوق بنيادين كار متعهد هستند. بنا بر اين، آنان اعتقاد دارند كه استخدام و مشاغل غيرقانوني كه با صراحت اين اصول را به رسميت نمي‌شناسند بايد بي‌ چون و چرا منع شوند.

سازمان بين‌المللي كار اين جزوه را براي بيان موضوع كارفرمايان در خصوص شكل‌هاي انعطاف پذير كار آماده كرده است. اين جزوه تمايز بين شكل‌هاي انعطاف‌پذير كار و «كار غيرمطمئن» را نشان مي‌دهد و توجه كارگران، كارفرمايان و به طور كلي اقتصاد را به اهميت شكل‌هاي انعطاف پذير اشتغال جلب مي‌كند.

[1] fixed-term contract work


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 903 / 495445

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License