به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
در نامه دبيركل س.ب.كا به دبيركل ايزو مورد تأكيد قرار گرفت:

ايزو 26000 يك استاندارد راهنما در خصوص مسؤليت اجتماعي بنگاه

5 بهمن 1392

برنت ويلتون دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) با ارسال نامه‌اي به راب استيل دبيركل سازمان بين‌المللي استانداردسازي (ايزو) مواضع اين سازمان را نسبت به بررسي نظام مند ايزو 26000 اعلام كرده است. خاطر نشان مي‌شود ايزو 26000 فقط يك استاندارد راهنما براي كمپاني‌ها در خصوص مسؤليت‌هاي اجتماعي بنگاه‌ است و نيازي به گرفتن گواهينامه ندارد. سازمان بين‌المللي كارفرمايان با ارسال اين نامه به تشكل‌هاي ملي كارفرمايي عضو از آنان خواسته است تا اين مواضع را در قبال ايزو 26000 در سازما‌هاي ملي استانداردهاي خود تحكيم كنند. اصل انگليسي اين نامه را در اينجا بخوانيد. برگردان اين نامه در ادامه تقديم مي‌شود:‌

آقاي استيل گرامي،

عطف به : بررسي نظام‌ مند ايزو 260000

سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) [The International Organisation of Employers (IOE)[]] به صورت فعال در تدوين ايزو 26000 از همان آغاز مشاركت داشته است. اخيراً، س.ب.كا در ارتقاي آگاهي، در تسهيل مبادله تجربه‌ها در راهنمايي اين استاندارد، و در ارايه اطلاعات و مشاوره در خصوص ايزو 26000 به 150 عضور خودمان در سراسر جهان درگير بوده‌ايم.

علاوه بر اين، س.ب.كا از طريق آدام گرين گروه مشاوره دينفعان سازمان بعد از نشر ايزو 26000 نمايندگي داشته است. اين نقش اكنون از سوي ماتياس تورنز ، مشاور ارشد س.ب.كا ايفاء مي‌شود .

اعضاي س.ب.كا و كمپاني‌هاي عضو از ايزو 26000 به دلايل زير استقبال مي‌كنند:

  • يك استاندارد راهنما است و، به بيان دقيق‌تر، در معرض بازرسي و راستي سنجي قرار نمي‌گيرد؛
  • توافق بين‌المللي گسترده بر سر عناصر مسؤليت اجتماعي ناشي از اسناد هنجاري بين‌المللي را بازتاب مي‌هد؛
  • به عنوان يك مبناي خوب براي مذاكرات فرام مرزي در خصوص مسؤليت اجتماعي عملي مي‌كند؛
  • براي شروع يك حركت مسؤليت اجتماعي جهت‌گيري مناسبي را ارايه مي‌دهد؛
  • شامل بك مبناي مطلوب براي مشاركت در گفتگوي دينفعان با ساير مذاكرات بيروني مي‌باشد؛
  • انعطاف پذير است: انواع كاربران، نه فقط كمپاني‌ها، مي‌توانند هر مقدار راهنمايي كم يا زياد كه براي كمك به آگاهي آنان نسبت به خط‌مشي‌هاي يا عمليات مسؤليت اجتماعي لازم باشد از آن استخراج كنند.

س. ‌ب.كا با عنايت به اين تجربه‌هاي مثبت، با قدرت از حفط ايزو 26000 به عنوان مواضع خود دفاع مي‌كند. به رغم مشكلات، به ويژه با توه به سوء‌استفاده از ايزو 26000 براي صدور گواهينامه، طولاني و پيچيده بودن اين استاندارد و اين واقعيت كه اين راهنما به سوي سازمان‌هاي بزرگ جهت گيري صريح دارد، س.ب.كا بر اين باور است كه ايزو 26000 ارزش‌افزوده‌اي براي راهنمايي انواع سازمان‌ها در مسؤليت‌هاي اجتماعي آنان دارد. هر نوع بازنگري ايزو مي‌تواند اجماع به سختي حاصل شده را در هم بشكند و تأثير و اعتبار آن را با خطر جدي مواجه سازد.

به هر حال، س.ب.كا بر اين باور است كه بررسي نظام مند بايد براي تأييد خصوصيت ايزو 26000 به عنوان يك استاندارد راهنما مورد استقاده قرار بگيرد و از حفظ تماميت آن دفاع كند. به علاوه، همانطور كه اوايل امسال به عرض رسيد، اين واقعيت كه سازمان بعد از نشر ايزو 26000 به خوبي ساختاريابي نشده است، و اختياري براي ارايه راهنماي بهتر براي اجراي ايزو 26000 ندارد به نتايج مأيوس كننده منجر شده است. و اين مووضع بر خود ايزو نيز بازتاب دارد. به اين ترتيب، بازرسي نظام مند بايد براي بهبود مديريت سازمان بعد از نشر به كار گرفته شود. ما اعتقاد داريم اگر سازمان بعد از نشر به شكل مناسب و به عنوان يك ابتكار و اقتدار حقيقتاً همه ذينفعي ساختاريابي شود، ظرفيت بالقوه اين ايزو حداكثري خواهد شد.

س.ب.كا به همكاي نزديك با سازمان ايزو در ترويج ايزو 26000 و در مواجهه با موضوع‌هاي ناشي از بررسي نظام مند متعهد است. خرسنديم سازمان‌هاي عضو ايزو و نيز بود مديريت ايزو را نسبت به موضع س.ب.كا در اين فرايند مطلع سازيم.

- ارادتمند شما
- برنت اچ. ويلتون دبيركل


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 287 / 495445

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بيانيه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License