به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

پاسخ كارگران به ادعاهاي كارفرمايان در خصوص حق اعتصاب (4)

23 دي 1392
دو شنبه 13 ژانويه 2014 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

ترجمه بخش ديگري از پاسخ كارگران به ادعاهاي كارفرمايان در مورد حق اعتصاب در ادامه تقديم مي‌شود.

براي آن گروه از خوانندگان كه از سوابق ماجرا بي‌اطلاع هستند ذكر اين مختصر لازم است كه كنوانسيون شماره 87 سازمان بين‌المللي كار حق كارگران و كافرميايان براي ايجاد سازمان‌هاي كاررگري و كارفرمايي مستقل و آزاد را تعريف كرده است. با اين همه، كارفرمايان اعتقاد دارند كه متن اين كنوانسيون در خصوص حق اعتصاب كارگران ساكت است. به همين خاطر از كميته كارشناسان كاربست كنوانسيون‌هاي و توصيه‌نامه‌هاي سازمان بين‌المللي كار مصرانه خواسته‌اند تا در گزارش‌هاي خود از مواد اين كنوانسيون طوري تفسير نكنند كه گويا حق اعتصاب كارگران يك حق بين‌المللي است كه در اين كنوانسيون به رسميت شناخته شده است. با اين همه، كارگران اعتقاد دارند كه بدون به رسميت شناخته شدن حق اعتضاب كارگران حق آزادي انجمن نيز حقي ناقص و بي‌اثر خواهد بود. در نتيجه اعتقاد دارند كه كارشناسان بايد در گزارشات خود بر اين حق كارگران تأكيد كنند. ظاهراً اين كشكمش كه سابقه‌ي طولاني دارد همچنان ادامه خواد داشت و بايد به زودي شاهد پاسخ كارفرمايان به جواب‌هاي كارگران باشيم.

گفتني است براي خواندن مجموعه مقالات فارسي در مورد حق اعتصاب كارگران اينجا را كليك كنيد. براي خواندن قسمت‌هاي قبلي اين نوشته نيز لينك‌هاي مربوط در متن مقاله را كليك فرماييد. اصل سند به زبان انگليسي نيز اينجا ست و اما ترجمه بندهاي ديگري از اين سند كه توسط كنفدراسيون اتحاديه كارگري بين‌المللي در 29 بند تهيه شده است :

- قسمت اول
- قسمت دوم
- قسمت سوم

19. «بررسي كلي» [1] سال 2012 دريافت كه فقدان يك شرط مشخص، هنگامي كه بايد اصطلاحات كنوانسيون در پرتو هدف و مقصود آن كنوانسيون تفسير شود، تأثيري ندارد. اين بررسي همچنين خاطر نشان مي‌كند كه بهتر است در پي عموامل تفسيري ديگر، از جمله رويه‌هاي منسجم بعدي در طول 52 سال گذشته بود. [2]

20. در 2007، كميته كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها و توصيه‌نامه‌ها (ك.ك.ك.ك.ت) روش‌هاي مختلف تفسير كنوانسيون را خاطر نشان ساخت. در تفسير كنوانسيون شماره 29 راجع به سؤال‌ها در خصوص برده داري مدرن، اظهار داشت:

در تفسير كنوانسيون‌ها، اصطلاح‌ها و مقاصد بايد مورد توجه قرار بگيرند، به نحوي كه گويي آن‌ها سندهاي زنده‌اي بوده‌اند كه نبايد صرفاً در بافت شرايط غالبي كه در هنگام تصويب داشته‌اند مورد تفسير قرار بگيرند.

21. ك.ك.ك.ك.ت در سال 2011 و در پاسخ به تقاضاي ايضاح رويه‌هاي مورد نظر ش در هنگام بيان نظراتش در خصوص معناي شرايط كنوانسيون‌ها، دوباره به اين موضوع اشاره مي‌كند:

اين كميته تمام روش‌هاي مختلف تفسير معاهدات رسمي تحت قانون عمومي بين‌المللي، به خصوص تحت «كنوانسيون وين در مورد حقوق معاهدات»، 1969 را به صورت مستمر و دائمي در ذهن دارد. به طور خاص، ك.ك.ك.ك.ت، در پرتو مقاصد و هدف كنوانيسون هيشه به معناي متني كلمان توجه كرده است، همانطور كه ماده 31 كنوانسيون وين شرط كرده است. به علاوه و در انطباق با مواد 5 و 32 كنوانسيون وين، اين كميته عرف سازمان را در ارزيابي كار تداركاتي كه منجر به تصويب اين كنوانسيون شد در نظر مي‌گيرد. اين امر به خصوص براي مقاوله‌نمه‌هاي سازمان بين‌المللي كار از نظر ماهيت سه جانيه اين سازمان و نقشي كه عناصر تشكيل دهنده سه جانبه در تدوين استاندارد ايفاء مي‌كنند اهميت ويژه دارد.

22. سرانجام اينكه، مفهوم «سند زنده» در تفسير يك وسيله عمومي در تفسير است، به خصوص در تفسير سندهاي حقوق بشري. اهميت چنين روش تفسيري پيامد تحت االشعاع قرار دادن هدف و مقصود معاهدات حقوق بشري است. تفسير متن در پرتو هد و مقصور متسلزم آن است كه شرايط حقوق بشر «عملياتي و كارآمد» شود و «شرايط امروز » را براي حمايت از فرد به حساب آورد.

23. اختيار كميته كارشناسان آن طور كه از سوي كنفرانس در سال 1926 تعيين شد و از سوي هيأت مديره در سال 1947 اصلاح شد در واقع نقطه شروع هر تحليلي از كاركردهاي اين كميته است. لازم است خاطر نشان شود كه كه دامنه اختيارات اين كميته طي سال‌ها به درخواست يا با رضايت كنفرانس متحول شده است. از اين رو، به عنوان نمونه، گرچه كاركرد اوليه ك.ك.ك.ك.ت ارزيابي ميزان انطباق بين قوانين ملي و كنوانسيون‌هاي تأييد شده بود، امروز اهميت فراوني را به كاربست كنواسيون‌ها در عمل ضميمه مي‌كند.

ترجمه ادامه دادرد. . .

[1] General Survey

[2] س.ب.ك، كميته كارشناسان، بررسي عمومي، 2012، صفحه 48


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 242 / 493116

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي كارگري   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License