به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده مورخ 20 اسفند 92 اين كانون عالي

كليه تشكل‌هاي محترم كارفرمايي سراسر كشور

اعضاي محترم كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

موضوع - مجمع عمومي عادي به طور فوق‌ العاده مورخ 20 / 12/ 1392 اين كانون عالي

پس از سلام،

پيرو آگاهي ضميمه مندرج در صفحه 13 روزنامه اطلاعات روز دوشنبه مورخ 18 آذر ماه 1392 باطلاع ميرساند كه مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده كاانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در ساعت 16 روز سه‌شنبه 20 اسفند ماه 1392 در محل انجمن‌هاي شركت‌هاي ساختماني با نشاني،‌ دستوركار و شرايط مندرج در آگاهي پيوست برگزار خواهد شد.

بدينوسيله از اعضاي محترم درخواست مي‌شود تا پايان وقت ادراي روز پنج شنبه 15 / 12/ 1392 نماينده تام‌الاختيار خود را كتباًّ به دبيرخانه معرفي و رسيد دريافت نمايند.

لازم به ذكر است كه طبق ماده 29 اساسنامه،‌ نمايندگان معرفي شده توسط اعضاي اين كانون عالي كه داراي شرايط زير باشند در صورت تمايل مي توانند جهت عضويت در هيأت مديره بازرسان نامزد شوند:‌
- 1. از طرف تشكل خويش به عنوان نمانيده تام‌الاختيار به مجمع معرفي شده باشند.
- 2. هيأت مديره تشكل متبوع آن‌ها بر اساس قانون و آئين‌‌نامه‌ها و اساسنامه آن‌ها طبق نظر كانون عالي معتبر باشد.
- 3. تشكل متبوع آن‌ها بابت پرداخت‌هاي خود به كانون عالي بدهكار نباشند و با تأييد دبيرخانه كانون عالي ترتيبات لازم را براي پرداخت بدهي‌هاي خود به كانون عالي داده باشد.
- 4. عضويت تشكل آن‌ها در كانون عالي معلق و يا لغو نشده باشد.
- 5. حداقل داراي تحصيلات دانشگاهي كارشناسي مورد تأييد وزارت علوم باشد.
- 6. بر اساس رأي مقامات قضايي از حقوق اجتماعي خود محروم نشده باشند.
- 7. داراي سوء شهرت نباشند.

تشكل‌هاي صنفي كارفرمايي غيرعضو علاقمند به عضويت در اين كانون عالي نيز مي‌توانند پس از تماس با دبيرخانه اين تشكل فراگير، و با رعايت مفاد اساسنامه، حداكثر تا تاريخ 15 / 12/ 1392 ضمن تكميل و ارسال مدراك لازم، به عضويت اين كانون عالي درآيند و مانند اعضاي كنوني، نمايندگان خود را براي شركت در مجمع عمومي و انتخابات و نيز نامزدي در هيأت مديره يا هيأت بازرسان معرفي نمايند.

از كليه تشكل‌هاي عضو اين كانون عالي كه حق عضويت خود را تا پايان سال 1392 پرداخت نكرده‌اند تقاضا دارد براي حضور در مجمع و دادن رأي نسبت به پرداخت حقو عضويت تشكل خوش اقدامات لازم را بعمل آورند.

- با تقديم احترام . محمد عطارديان دبيركل
- تاريخ نامه:‌23 آذر 1392
- شماره نامه:‌ 210 - 14017


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 239 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت سخنگاه دبيركل   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License