به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
كعاصكا و س.ب.ك برگزار مي‌كنند:‌

كارگاه آموزشي: گسترش و حفظ اعضاي كنوني و جلب و جذب اعضاي جديد براي كانون‌ها و انجمن‌هاي صنفي»‌

10 آذر 1392
يكشنبه 1 دسامبر 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)‌و سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) به صورت مشترك كارگاه آموزشي با عنوان «گسترش و حفظ اعضاي كنوني و جلب و جذب اعضاي جديد براي كانون‌ها و انجمن‌هاي صنفي» را روز سه‌شنبه و چهارشنبه 12 و 13 آذر ماه 1392 در سالن اجتماعات ساختمان دبيرخانه انجمن شركت‌هاي ساختماني به شناني: تهران، خيابان طالقاني،‌ خيابان شهيد برادران مظفر (صباي جنوبي)‌ شماره 88 برگزار خواهد كرد. برنامه زمانبندي اين كارگاه آموزشي در ادامه تقديم مي‌شود:

 • روز اول سه‌شنبه 12 آذر 1392
  - 30/9 الي 50/9 ثبت نام شركت‌ كنندگان
  - 50/9 الي 10 خوش آمد گويي و افتتاح توسط كانون عالي
  - 10 الي 11 بحث و گفتگو در خصوص نقش يك نهاد كارفرمايي ملي،‌ ارايه گزارش توسط نماينده آي.ال.او آقاي گوتابا داستاياگا
  - 11 الي 15/11 استراحت كوتاه با صرف چاي و قهوه
  - 15/11 الي 45/12 بحث و گفتگو در خصوص سختار و نقش كانون عالي،‌ ارايه گزارش توسط نماينده كانون عالي
  - 45/12 الي 45/13 صرف ناهار
  - 45/13 الي 15 تجزيه و تحليل نقاط قوت و ضعف، همچنين چالش‌ها و فرصت‌هاي پيش روي كانون عالي
  - 15 الي 15/15 استراحت كوتاه با صرف چاي و قهوه
  - 15/15 الي 15/17 بحث در خصوص انتظارات اعضاي كانون عالي
 • روز دوم چهارشنبه 13 آذر 1392
  - 9 الي 30/9 ثبت نام روز دوم
  - 30/9 الي 10 جمع‌بندي بحث‌هاي روز قبل توسط آقاي گوتابايا داساناياگا
  - 10 الي 11 تأمين انتظارات اعضا توسط كانون عالي
  - 11 الي 15/11 استراحت كوتاه با صرف چاي و قهوه
  - 15/11 الي 30/12 تجارب موفق نهاهاي نماينده كارفرمايي ديگر كشورها و نقش آي.ال.او در توانمندسازي نهادهاي كارفرمايي‌، ارايه اطلاعات توسط آقاي گوتايابا داساناياگا
  - 30/12 الي 30/13 صرف ناهار
  - 30/13 الي 15 جمع بندي آقاي گوتابايا دساناياگا از اطلاعات دريافتي و تنظيم يك برنامه اقدام براي گسترش اعضاي كانون عالي
  - 15/ الي 15/15 استراحت كوتاه با صرف قهوه و چاي 15/15 الي 17 پرسش و پاسخ دو طرفه ميان شركت كنندگان و آقاي گوتابايا داساناياگا و اختتام برنامه
 • كليه بحث‌ها بر پايه يافته‌هاي اوليه از اطلاعات موجود شكل خواهد گرفت.
 • تمام بحث‌ها توسط نماينده كانون عالي و همچنين نماينده آي.ال.او آقاي گوتاداسا ياناكا كارشناس ارشد كارفرمايي سازمان بين‌المللي كار (مستقر در هند)‌هدايت خواهد شد.

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 206 / 493572

 پيگيرى فعاليت سايت fa  پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)  پيگيرى فعاليت سايت ساير فعاليت‌ها‌ي كعاصكا  پيگيرى فعاليت سايت فعاليت‌هاي آموزشي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License