به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

نظرسنجي از كارفرمايان: مؤثرترين عوامل در دلسردي كارفرمايان؟

21 آبان 1392
سه شنبه 12 نوامبر 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

كميته ويژه ايجاد ششغل وابسته به «كسب و كار 20» كه از زير مجموعه‌هاي گروه 20 است، روز جمعه 3 آبان ماه 1392 در ژنو نشستي برگزار كرد و قرار گذاشت كه اين كميته در جريان رياست استرليا بر گروه 20 روي ارتقاء فضاي كسب و كار فعاليت كند. در هممين نشست تصميم گرفته شد كه سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) يك پرسش نامه را براي شناسايي دلسرد كننده ترين عوامل بر راه‌ اندازي كسب و كار، رشد و استخدام بين اعضاء توزيع كند. يك نسخه از اين پرسشنامه در اختيار كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نيز قرار گرفته است كه از اين طريق در اختيار كارفرمايان علاقمند قرار مي‌گيرد.

ضمن ارايه ترجمه تعدادي از پرسش‌هاي اين پرسشنامه به عنوان نمونه، از علاقمندان دعوت مي‌شود، پس از تكميل،، آن را به دبيرخانه كعاصكا ارسال كنند. كعاصكا تا سوم آذر ماه 92 فرصت دارد تا فرم تكميل شده را در اختيار س.ب.كا قرار دهد. و اما نمونه‌هايي از پرسش‌ها:

 • آيا بازار نيروي كار كشور شما قراردادهاي متنوع (شامل كار موقت و پاره وقت) كه به كمپاني‌ها اجازه دهد تا به سرعت نسبت به تحولات بازار پاسخ دهند و شغل ايجاد كنند؟‌
 • آيا قانون كار بر رشد كسب و كار مؤثر است؟
 • هزينه‌هاي غيرمزدي نيروي كار چه اثر منفي بر ايجاد شغل مي‌گذارد؟‌
 • آيا مهارت‌هاي كارگران نيازهاي كسب و كار را تأمين مي‌كنند؟
 • تأثير فضاي مقرراتي بر كسب و كار را چگونه توصيف مي‌كنيد؟
 • هزينه‌هاي ثبت يك بنگاه كوچك كسب و كار را تشويق مي‌كند تا غيررسمي باقي بماند.
 • جوانان رويكردهاي زير را نسبت به كارآفريني دارند.

و از اين قبيل سؤآلات.


اسناد پيوسته

نظرسنجي از كارفرمايان در مورد دلسردكنند‌ه‌ترين عوامل توليد

12 نوامبر 2013
سند : PDF
227.7 kb

ناشر: سازمان بين‌المللي كارفرمايان چهار صفحه و به زبان انگليسي


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 211 / 496435

 پيگيرى فعاليت سايت fa  پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي  پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)  پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان  پيگيرى فعاليت سايت نظرسنجي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License