به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
در گزارش هيأت مديره به مجامع كعاصكا مطرح شد:

پيشنهاد يك ماده واحده براي تأمين سه‌جانبه گرايي در سازمان تأمين اجتماعي

سومين بخش از گزارش هيأت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) به مجامع عمومي عادي و فوق‌العاده كعاصكا، كه روز دوشنبه 25 شهريور ماه 1392 در تهران برگزار شد، يكي ديگر از ابتكارات مديره را در فاصله برگزاري دو مجمع معرفي مي‌كرد. بر اساس اين گزارش، كه در ادامه ارايه شده است،‌ هيأت مديره كعاصكا مجموعه‌ي نظرات اصلاحي مورد نظر تشكل‌هاي كارفرمايي در مورد قوانين و مقررات ناظر بر سازمان تأمين اجتماعي را در قالب يك ماده واحده كه كافي است به عنوان تبصره سوم به ماده 17 قانون ساختار نظام رفاه و تأمين اجتماعي افزوده شود،‌ ارايه داده است. اين ماده واحده اكنون در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است و لازم مسؤلان انجمن‌ها و كانون‌هاي كارفرمايي سراسر كشو اهميت مسأله را براي نمايندگان شهر محل سكونت خود در مجلس شوراي اسلامي توضيح دهند و دست از رايزني بر ندارند تا اين ماده واحد به تصويب برسد و كارفرمايان بتوانند صداي خود را در نهادهاي تصميم‌گيري سازمان تأمين اجتماعي داشته باشند و منابع عظيم اين سازمان را در خدمت به ارتقاء نيري كار هدايت كنند. مهندس محمد عطارديان دبيركل محترم كعاصكا كه اين گزارش را به مجمع ارايه داد، ‌ضمن توضيح اين ماده واحده از نمايندگان حاضر در مجمع خواست تا با رايزني با نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به تصويب اين ماده واحده كمك كنند. متن سومين قسمت از اين گزارش در ادامه تقديم مي‌‌شود. براي خواندن قسمت‌هاي قبلي ليك‌هاي مربوطه را كليك كنيد:

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت دوم: در يك حركت

يكي ديگر از ابتكارات هيأت مديره كعاصكا در فاصله دو مجمع اخير ارايه «طرح الحاق تبصره 3 به ماده 17 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي» است. كارفرمايان به خوبي با سابقه اين قانون آشنا هستند و مي‌دانند كه اين قانون در سال 1383 به تصويب رسيد و بر اساس آن وزرات رفاه و تأمين اجتماعي تأسيس شد.

براي قضاوت در مورد اهميت تبصره‌ي الحاقي پيشنهادي به ماده 17 لازم است به طور دقيق اين قانون را مطالعه كرد و ديد الحاق اين تبصره چه پيامدهايي خواهد داشت. اما به دليل محدوديت حوصله‌ اين نوشته فقط اصل ماده 17 و دو تبصره‌ آن در ادامه نقل مي‌شود:

ماده 17ـ وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامه‌های کلیه دستگاههای اجرایی، صندوقها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور) نظام و سایر دستگاههائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام و مراتب را پس از تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران برساند، استفاده از اعتبارات عمومی برای دستگاهها، صندوقها و نهادهای مصوب جدید مجاز خواهد بود. اصلاح آن بخش از اساسنامه ها که مربوط به ارکان نهادهای فوق الذکر می باشد، باید به ترتیبی صورت پذیرد که ترکیب کلی ارکان آنها به صورت زیر باشد:

الف ـ شورا یا مجمع و یا هیات امناء با شرایط زیر:

1ـ نصف به علاوه یک اعضاء با پیشنهاد وزیر رفاه و تامین اجتماعی و تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و تصویب هیات وزیران انتخاب خواهند شد.

2ـ مابقی اعضاء به تناسب تعداد افراد تحت پوشش توسط «خدمت گیرندگان متشکل و سازمان یافته» آنها بر اساس آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد، تعیین خواهند شد و در صورت عدم وجود تشکل های رسمی موصوف و تا زمان شکل گیری آنها، اعضای مزبور به پیشنهاد وزیر رفاه و تامین اجتماعی و تایید شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و تصویب هیات وزیران انتخاب خواهند شد.

تبصره ـ در مواردی که برای کارکنان یک یا چند دستگاه اجرائی منفردا یا مجتمعا صندوق خاص بیمه ای لازم باشد، دونفر از طرف بالاترین مقام یا مقامات آن دستگاه یا دستگاهها به عنوان ناظر در جلسات شورا یا مجمع یا هیات امناء شرکت خواهند کرد.

ب ـ هیات مدیره: مرکب از پنج یا هفت نفر دارای تخصص و تجارب مختلف موردنیاز می باشد که از سوی شورا یا مجمع و یا هیات امناء مربوطه برای مدت چهارسال به صورت موظف (بدون پذیرش مسوولیت اجرایی) انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع بوده و از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس هیات مدیره تعیین خواهند نمود.

ج ـ مدیرعامل: فردی خارج از مجمع و هیات مدیره که به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورا یا مجمع یا هیات امناء مربوطه برای مدت چهارسال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد وی بلامانع می باشد.

د ـ هیات نظارت: مرکب از سه نفر دارای تخصصها و تجارب مختلف موردنیاز می باشد که از سوی شورا یا مجمع و یا هیات امناء مربوطه برای مدت چهارسال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد. (وظایف بازرس قانونی به عهده سازمان حسابرسی بوده که گزارش خود را به هیات نظارت جهت بررسی و اظهارنظر ارائه خواهد نمود).

بر اساس ماده فوق اركان مديريتي و نظارتي سازمان تأمين اجتماعي نيز مي‌بايست براساس مفاد اين ماده انتخاب مي‌شدند. در آن صورت، اين ساختارها هر خصوصيتي كه پيدا مي‌كردند سه‌جانبه نبودند و كارفرمايان در مديريت اين سازمان سهمي نمي‌يافتند. در اينجاست كه اهميت تبصره 3 پيشنهادي مشخص مي‌شود. اما پيش از نقل تبصره 3، دو تبصره‌هاي موجود اين ماده هم عيناً نقل مي‌شود:

تبصره 1ـ شرط عضویت در کلیه سطوح ارکان فوق، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد با پنج سال سابقه کار تخصصی در رشته های مدیریت، حسابداری، بیمه، مالی، اقتصاد، انفورماتیک و گروه پزشکی خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تایید احراز شرایط سمت از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نافذ می باشد.

تبصره2 ـ کلیه مسوولیتها و اختیارات مربوط به دستگاههای اجرایی دولتی و عمومی، صندوقها و نهادهای فعال در حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی نظام، از وزراء مربوطه یا بالاترین مقام مسوول آنها سلب و به وزیر رفاه و تامین اجتماعی تفویض می گردد. این امر شامل عضویت و یا ریاست شوراها، مجامع و هیاتهای امناء نهادهای موصوف و کمیسیونهای فرعی و اصلی دولت، شوراهای عالی فرابخشی و مجامع بین المللی مرتبط نیز می باشد.

پيشنهاد هيأت مديره كعاصكا براي اعمال سه‌جانبه‌‌گرايي در مديريت و نظارت بر سازمان تأمين اجتماعي به طور مشخص اين است كه درست در همين جاي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي متن زير به عنوان تبصره 3 به ماده 17 اضافه شود:

ماده واحده: تبصره زیر به عنوان تبصره ۳ به ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی الحاق و سازمان بیمه‌های اجتماعی از شمول بند الف و تبصره یک ماده مذکور مستثنی می‌گردد.

تبصره ۳ـ نهاد اجرایی قانون تأمین اجتماعی، مصوب تیر ۵۴، و تغییرات و الحاقات بعدی آن، با توجه به تعداد افراد تحت پوشش و عملیات آن که به صورت بیمه‌های اجتماعی می‌باشد، و چگونگی تأمین منابع مالی مربوط به آن توسط کارفرما، بیمه‌شده و دولت به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، منبعد سازمان تأمين اجتماعی نامیده می‌شود و تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر مبنای اصول سه‌جانبه‌گرایی با ارکان و تشکیلات زیر اداره می‌گردد.

الف) شورای عالی تأمين اجتماعی با ترکیب زیر:
- ۱ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورا
- ۲ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- ۳ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت
- ۴ـ معاونت برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست‌جمهور
- ۵ـ معاونت نیروی انسانی ریاست جمهور
- 6ـ پنج نفر نمایندگان کارفرمایان از بخش‌های واحدهای بازرگانی، تولیدی، صنعتی، خدماتی، واحدهای صنفی و کشاورزی با معرفی کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران
- 7ـ پنج نفر نماینده بیمه‌شدگان شامل یک نفر نماینده بازنشستگان، سه نفر نماینده بیمه‌شدگان واحدهای صنعتی، خدماتی، تولیدی و توزیعی، یک نفر نماینده بیمه‌شدگان کارمندی به انتخاب تشکل‌های عالی کارگری
- 8ـ شرکت نماینده جانشین در بخش دولتی در جلسات شورای عالی بلامانع بوده و درخصوص نمایندگان کارفرمایان و بیمه‌شدگان از طرف ارگان معرفی‌کننده یک نفر به عنوان عضو علی‌البدل معرفی می‌شود تا در صورت غیاب نماینده اصلی در جلسات شورای عالی با حق رأی شرکت نماید بدیهی است حضور نمایندگان علی‌البدل در کلیه جلسات شورای عالی بدون حق رأی بلامانع است.
- 9ـ جلسات شورای عالی با حضور حداقل ۹ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت لازم‌الاجرا است.

ب: هيأت مديره شامل تركيب زير و با معرفي مراجع اشاره شده و تصويب شوراي عالي
- 1. سه نفر به عنوان نمايندگان دولت شامل يك نفر از بخش درمان، يك نفر از بخش اقتصادي سازمان و يك نفر از بخش بيمه‌اي از مديران مجرب سازمان
- 2. يك نفر به عنوان نماينده كارفرمايان به انتخاب كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران
- 3. يك نفر به عنوان نماينده بيمه شدگان به انتخاب تشكل‌هاي عالي كارگري

مديرعامل كه به معرفي شواري عالي تأمين اجتماعي و تأييد رئيس جمهور منصوب مي‌گردد. انتخاب هيأت مديرعامل از اعضاء هيأت مديره بلامانع مي‌باشد.

ت: هيأت نظارت به تركيب زير و معرفي مراجع مربوط و تصويب شوراي عالي
- 1. يك نفر نماينده دولت به معرفي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي
- 2. يك نفر نماينده كارفرمايان به انتخاب كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران
- 3. يك نفر به عنوان نماينده بيمه شدگان به انتخاب تشكل‌هاي عالي كارگري

اعضاء شوراي عالي، هيأت مديره، هيأت نظارت و مديرعامل حداقل بايد داراي دانش و بينش و تجربه كافي در بخش مربوطه باشند.

اختيارات و تكاليف هريك از اركان سازمان در اساسنامه‌اي كه ظرف 3 ماه از تصويب اين قانون توسط هيأت مديره تهيه و با تأييد شوراي عالي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد مشخص خواهد شد.

اصلاح بخشي از مواد 43 و 44 قانون تأمين اجتماعي مصوب تير 54:

با توجه به مفاد تبصره 3 ماده 131 قانون كار و تشكيل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و تشكل‌هاي عالي كارگري از تاريخ تصويب اين قانون نمايندگان اصلي و علي‌البدل كارفرمايان و كارگران در هيأت‌هاي تشخيص مطالبات با رعايت ساير شرايط توسط كانون عالي كارفرمايي مذكور و تشكل‌هاي كارگري معرفي مي‌گردد.

از تاريخ تصويب اين ماده واحده كليه قوانين مغاير با آن لغو مي‌گردد.

استقبال تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري

اين طرح پيش از ارايه به نهادهاي ذيربط، در مراسم گرامي‌داشت روز جهاني كارگر سال 92 معرفي شد و قابل پيش‌بيني بود كه با استقبال قاطبه‌ي حاضران در آن مراسم مواجه شود. نمايندگان تقريباً تمام تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري كشور با مهر و امضاء اين سند را تأييد و به اين ترتيب از تصويب آن حمايت كردند. نام برخي از آن‌ها:
- مجمع امور صنفي توزيعي خدماتي تهران
- مجمع امور صنفي و خدمات فني تهران
- خانه صنعت و معدن و تجارت
- خانه صنعت و معدن جوانان
- خانه صنعت و معدن استان تهران
- خانه كشاورز
- اتحاديه صنايع عذايي
- اتحاديه مجمع پيشكسوتان جامعه كارگي استان تهران
- كانون انجمن‌هاي صنفي صنايع غذايي ايران
- كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري ايران
- اتحاديه كارگران صنعت آب و برق كشور
- اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني
- كانون شوراهاي اسلامي كار سراسر كشور
- اتحاديه سراسري شركت‌هاي تعاوني توليدي و خدماتي توليدكنندگان
- معاونت هماهنگي امور خانه كارگر استان‌ها و شهرستان‌ها

در پايان اين بخش از گزارش ذكر اين نكته لازم است كه طرح پيشنهادي هيأت مديره كعاصكا در تاريخ 6 خرداد 1392 با شماره ثبت 314 و شماره اجلاسيه 100، در دوره نهم مجلس شوراي اسلامي به ثبت رسيده است. كميسيون اصلي رسيدگي كننده به اين طرح پيشنهادي كميسيون‌ بهداشت و درمان است اما چند كميسيون ديگر نيز به عنوان كميسيون فرعي در رسيدگي به اين طرح مشاركت خواهند داشت.

داوري در مورد اهميت و ارزش اين حركت هيأت مديره بر عهده‌ي اعضاي گرامي. اما انتظار مي‌رود كارفرمايان در تمام شهرستان‌ها و استان‌هاي سراسر كشور، از طريق رايزني با نمايندگان شهرستان محل سكونت خود در مجلس شوراي اسلامي نسبت به تصويب اين ماده واحده از هيچ كوششي دريغ نورزند.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 306 / 482819

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت گزارش اعضاء هيأت مديره   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License