به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

نمايه تحليلي قانون و عرف سازمان جهاني تجارت

13 مرداد 1392
چهار شنبه 4 سپتامبر 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان جهاني تجارت

وب سايت سازمان جهاني تجارت نمايه تحليلي قوانين و عرف اين سازمان را اينجا در اختيار علاقمندان قرار داد. آنچه كه در ادامه مي‌آيد برگردان خبري است به نقل از وب سايت اين سازمان در مورد همين نمايه. همانطور كه با مطالعه‌ي اين خبر كوتاه درخواهيد يافت، از طريق همين نمايه و با كليك كردن پيوندهاي مربوطه مي‌توان به تمام اسناد، قوانين، موافقتنامه‌ها، احكام و رويه‌هاي سازمان جهاني تجارت به سادگي دست يافت. البته، متن اصلي اين اسناد به سه زبان رسمي اين سازمان،‌ يعني به انگليسي، فرانسه و اسپانيايي در دسترس خواهد بود. اما اين خبر و لينك‌ها به زبان فارسي ترجمه شده و در ادامه تقديم مي‌شود.

مرور اسناد اين سازمان به زبان‌هاي ديگر نشان مي‌دهد كه تقريباً تمام ملت‌ها اين اسناد را ابتداء به زبان خودشان ترجمه مي‌كنند و بعد، براي ساده‌ سازي قرائت آن‌ها، از عناوين و عبارات اصطلاحي ترجمه شده به زبان خودشان، سرواژه‌ مي‌سازند. بر اساس اين روش معقول، نام «سازمان جهاني تجارت» - به عنوان نمونه - به زبان فرانسه، «ارگانيزاسيون مونديال دو كمرس» است كه سرواژه‌ي آن هم مي‌شود: «او.ام.سي». اين فقط ايرانيان هستند كه براي عبارت «سازمان جهاني تجارت» از سرواژه‌ي «دبليو.تي.او» استفاده مي‌كنند!

گفتن اين نكته‌ هم خالي از فايده نيست كه «جهاني»، صفتي است براي توصيف اين «سازمان» و نه «تجارت». بنا بر اين، «سازمان جهاني تجارت» درست است و نه «سازمان تجارت جهاني». چون اين سازمان به تجارت منطقه‌اي و دوجانبه و چند جانبه هم مي‌پردازد.

با اين توضيح‌ها روشن مي‌شود كه چرا در برگزدان زير از سرواژه‌هاي انگليسي استفاده نشده است:

نمايه تحليلي س.ج.ت: راهنماي قانون و عرف س.ج.ت

نمايه تحليلي س.ج.ت [1] يك راهنماي جامع براي برداشت و كاربست موافقتنامه‌هاي س.ج.ت توسط ركن استيناف [2]، هيأت‌هاي حل اختلاف و ساير اركان س.ج.ت است. اين نمايه شامل گزيده‌هايي از اعلاميه‌ها و يافته‌هاي كليدي از ده‌ها هزار صفحه از رويه‌هاي قضايي س.ج.ت، از جمله گزارش‌هاي هيأت‌ها، گزراش‌هاي ركن استيناف، تصميم‌ها و احكام داوري، و تصميم‌هاي كميته‌ها، شوراها و ساير اركان س.ج.ت است.

نمايه تحليلي س.ج.ت به اين دليل كه تنها ابزار جستجوي قانوني است كه يك نظر جامع نسبت به تمام فعاليت س.ج.ت، از جمله كار اعضاء در اركان س.ج.ت، ارايه مي‌دهد، متمايز است. اين مطالب بر اساس موافقتنامه س.ج.ت سازماندهي مي‌شوند. هر نمايه بر اساس موضوع مربوطه و عضو س.ج.ت پاسخگو به يك اختلاف تقسيم مي‌شود. براي مراجعه به ويرايش سوم نمايه تحليلي س.ج.ت، كه تا 30 سپتامبر 2011 روزآمد شده است، به پيوندهاي زير مراجعه كنيد.

براي رويه‌هاي قضايي اساسي و تصميم‌‌ها و اقدام‌هاي مهم صورت گرفته توسط اركان س.ب.ج، به نمايه تحليلي تكميلي حاوي تحولات جديد در قانون و عرف س.ب.ج مراجعه كنيد، كه به صورت جاري روزآمد مي‌شود مراجعه كنيد. براي راهنماي برداشت و كاربست موافقتنامه‌‌ي عمومي تعرفه و تجارت 1947 قبل از تاريخ س.ج.ت، لطفاً به نسخه آزاد الكترونيك نمايه تحليلي گات - راهنماي قانون و عرف گات (1995) مراجعه كنيد.

هر يك از عنوان‌هاي زير را كليك كنيد تا فهرست مطالب هر موفقتنامه در دسترس شما قرار بگيرد كه به ماده و بند تقسيم شده است. در هر مورد متن حقوق آن ماده همراه با رويه‌ي قضايي يا احكام به ترتيب زمان ارايه مي‌شود:

موافقتنامه س.ج.ت موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 1994 (م‌.ع.ت.ت) موافقتنامه كشاورزي موفقتنامه اقدامات بهدشاتي و بهداشت نباتي
مواقتنامه منسوجات و پوشاك موافتنامه موانع فني فرا راه تجارت مواقتنامه اقدمات سرمايه‌گذاري مرتبط با تجارت موافقتنامه اجراي ماده 6 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 1994 (ضد دامپينگ)
موافقتنامه اجراي ماده 7 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت 1994(ارزيابي گمركي) موفقتنامه بازرسي قبل از حمل موافقتنامه قواعد مبدء موافقتنامه رويه‌هاي مجوز صدور
موافقتنامه يارانه‌ها و اقدامات جبراني موافقتنامه حفاظت‌ها موافقتنامه تجارت خدمات موافقتنامه جنبه‌هاي تجاري حقوق مالكيت معنوي
تفاهمنامه قواعد و رويه‌هاي حاكم بر حل اختلاف ساز و كار بررسي خط مشي تجاري موافقتنامه تجارت هواپيماي غيرنظامي موافقتنامه خريد دولتي

در صفحه‌ي اصلي، جدولي به ترتيب حروف الفباء نيز طراحي شده است و براي يافتن اسناد مربوط به اصطلاح‌هاي مختلف، كافي است خانه‌ي حرف اول آن اصطلاح را كليك كنيد.

[1] WTO Analytical Index

[2] Appellate Body


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 437 / 496435

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان جهاني تجارت (س.ج.ت)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License