به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

مجامع عمومي مورخ 25/6/1392 كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

5 شهريور 1392

عضاي محترم كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران!

موضوع: مجامع عمومي مورخ 25/6/1392 كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

پس از سلام،

پيرو بخشنامه شماره 210 - 13770 مورخ 13/5/1392 در خصوص تغييرات اساسنامه اين كانون عالي و بنا به تقاضاي تعدادي از انجمن‌هاي عضو مبني بر اعطاي فرصت مناسب جهت ارسال پيشنهادات و يا موارد اصلاحي اساسنامه اين كانون عالي، بدينوسيله مهلت مزبور تمديد مي‌گردد. لذا كليه اعضاء محترم فرصت دارند نظرات پيشنهادي خويش را تا روز شنبه 16/6/1392 به دبيرخانه اين كانون عالي ارسال دارند.

ضمناً همانگونه كه اطلاع دارند مجمع عمومي عادي بطور فوق‌العاده و مجمع عمومي فوق‌العاده كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران از ساعت 16 روز دوشنبه 25 شهريور ماه 1392 با دستوركار و شرايط مندرج در آگاهي‌هاي پيوست بخشنامه شماره 210 -13763 مورخ 5 مرداد 1392 كه قبلاً طي نامه مزبور باستحضار رسيده است، تشكيل خواهد شد. لذا با توجه به اهميت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي فعاليت‌هاي بخش كارفرمايي ايران است، تقاضا دارد نمايننده تام‌الاختيار آن تشكل محترم را تا قبل از پايان وقت اداري روز شنبه 23/6/1392 براي شركت در مجامع عمومي مزبور به دبيرخانه اين كانون عالي، معرفي نمايند و در صورتي كه قبلاً نماينده‌اي را معرفي كرد‌ه‌ايد،‌ مراتب تأييد مجدد خود را نسبت به معرفي صورت گرفته اعلام دارند تا پس از بررسي موارد لازم، كارت حضور در جلسه براي ايشان صادر گردد.

در صورتيكه هر يك از نمايندگان تام‌الاختيار فوق، داوطلب عضويت در هيأت بازرسان هستند مراتب داوطلبي خويش را به طور جداگانه تا قبل از تاريخ 23/6/1392 كتباً به دبيرخانه اين كانون عالي اعلام و رسيد دريافت نمايند تا در فهرست نامزدهاي مزبور قرار گيرد.

از انجمن‌هاي عضو كه تا كنون نسبت به پرداخت و تسويه حساب بدهي‌هاي حق عضويت خويش تا پايان سال 1392 اقدام نكرده‌اند تقاضا دارد براي حضور در مجامع و دادن رأي نسبت به پرداخت آن اقدامات لازم را بعمل آورند. مقرر گريديده است، براي اعضايي كه به موقع حق عضويت سه سال اخير خويش را پرداخت نمايند گواهي عضويت صادر گردد.

انجمن‌هاي صنفي غيرعضو علاقمند به عضويت در اين كانون عالي نيز مي‌توانند پس از تماس با شماره تلفن‌هاي 88949211 و 88940512 و دريافت فرم شرايط عضويت از دبيرخانه اين تشكل فراگير، حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه 23/6/1392 ضمن تكميل و ارسال موارد لازم، به عضويت اين كانون عالي در‌آيند و مانند اعضاي كنوني، نمايندگان خود را براي شركت در مجامع عمومي مزبور معرفي كنند.

تقاضا دارد شركت در اين مجمع را وظيفه ملي و صنفي تلقي كرده و هرچه فعال‌تر در آن شركت كنيد.

- با تقديم احترام. محمد عطارديان دبيركل
- شماره نامه: 210 - 13823
- تاريخ نامه:‌4/6/1392


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 260 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت سخنگاه دبيركل   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License