به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

سازمان بين‌المللي كار در تدارك تدوين يك توصيه‌نامه در خصوص گذر از اقتصادهاي غيررسمي به رسمي

22 مرداد 1392

آقاي برنت ويلتون دبيركل محترم سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) طي نامه‌اي به كنفدراسيون‌هاي عضو خاطر نشان كرده است كه سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) در تدارك تدوين يك توصيه نامه در خصوص گذار از اقتصادهاي غيررسمي به رسمي است. براي اين منظور، گزارشي را همراه با يك پرسشنامه براي دولت‌هاي عضو ارسال كرده است و دولت‌هاي عضو ملزم هستند براي پركردن آن پرسشنامه با تشكل‌هاي كارفرمايي و كارگري داراي بيشترين نمايندگي مشورت كنند. ويلتون در اين نامه به كنفدراسيون‌هاي كارفرمايي توصيه كرده است كه اگر دولت مربوطه در اين زمينه با كنفدراسيون ملي كارفرمايي مشورت نكرده است، مسؤلان آن كنفدراسيون با وزارت مربوط تماس بگيرند. به علاوه، به زودي در مورد اين پرسشنامه يك راهنما نيز از سوي سازمان بين‌المللي كارفرمايان در اختيار كنفدراسيون‌هاي عضو قرار خواهد گرفت. برگردان متن نامه دبيركل س.ب.كا در ادامه تقديم مي‌شود:

سازمان بين‌المللي كار در تدارك تدوين يك توصيه‌نامه در خصوص گذر از اقتصادهاي غيررسمي به رسمي

اعضاء و همكاران گرمي،

هيأت مديره س.ب.ك در اجلاس مارس 2013 خود تصميم گرفت تا موضوع تدوين استاندارد (مذاكره دوگانه [1] ) در خصوص تسهيل گذر از اقتصاد غيررسمي به اقتصاد رسمي با نگاهي به توصيف يك توصيه‌نامه را در دستوركار كنفرانس بين‌المللي كار قرار دهد.

مايليم توجه شما را به اين واقعيت معطوف كنيم، آنگونه كه رويه‌ي استاندارد است، دفتر بين‌المللي كار گزارشي شامل يك پرسشنامه را كه به زبان‌هاي عربي، انگليسي، فرانسه، آلماني، روسي و اسپانيايي در اينجا در دسترس قرار دارد) منتشر كرده است. دولت شما ملزم است در خصوص تكميل اين پرسشنامه با شما مشورت كند. صرب الاجل س.ب.ك 31 دسامبر است، اما دولت‌ها آزاد هستند كه تاريخ زودتري را تعيين كنند. اگر در اين زمينه چيزي از دولت‌هاي خود نشنيديد، شما را تشويق مي‌كنيم هرچه زودتر با وزارت مربوط تماس برقرار سازيد.

س.ب.كا در حال كار كردن روي يك تفسير و يك راهنما براي پاسخ دادن به اين پرسشنامه است، كه اميدواريم تا 26 اوت 2013 براي شما ارسال شود.

در صورتي كه سؤالي داشتيد از تماس با من دريغ نورزيد.

ارادتمند. برنت. اچ. ويلتون. دبيركل

[1] مذاكره دوگانه رويه‌اي براي مذاكره كه عبارت است از:

Double discussion procedure

3. These are the stages in a double discussion (Appendix I): 3
- 0(a) The Office prepares a report on law and practice in the different countries, together with a questionnaire. The report and questionnaire request governments to consult th most representative organizations of employers and workers before finalizing their replies and are communicated to governments at least 18 months before the relevant session of the Conference (SO, article 39(1)).
- (b) To be reflected in the report, governments’ replies must reach the Office not less than 11 months before the relevant session (see SO, article 39(2)). In the case of federal countries and countries where it is necessary to translate questionnaires into the national language, the period of seven months allowed for the preparation of replies shall be extended to eight months if the government concerned so requests.
- (c) The Office prepares a further report on the basis of replies received, indicating the principal questions for consideration by the Conference. This report is communicated to governments normally not less than four months before the relevant session (SO, article 39(3)).
- (d) These reports are considered by the Conference – usually in committee – and if the Conference decides the matter is suitable for a Convention or Recommendation it adopts conclusions and either decides to include the question on the agenda of its following session or asks the Governing Body to include it on the agenda of a later session (SO, article 39(4)(a), (b)).
- (e) On the basis of both the replies and the first Conference discussion, the Office drafts Conventions or Recommendations and communicates them to governments within two months of the end of the Conference session (SO, article 39(6)). 4
- (f) Governments are again asked to consult the organizations of employers and workers and have three months to suggest amendments and make comments (SO, article 39(6)).
- (g) On the basis of further government replies, a final report containing the amended text of Conventions or Recommendations is communicated to governments at least three months before the session of the Conference at which they are to be discussed (SO, article 39(7)).
- (h) The Conference decides whether to base its second discussion on the Conventions or Recommendations drafted by the Office and how to consider them – usually in committee in the first place. Each clause of a Convention or Recommendation is placed before the Conference for adoption, and the drafts thus adopted are referred to the Drafting Committee for preparation of final texts. 5 Texts of instruments approved by the Drafting Committee are submitted to the Conference for final adoption in accordance with article 19 of the Constitution (see paragraph 1 above and SO, article 40).
- (i) The Conference may, if it rejects a Convention contained in the report of a committee, refer it again to the committee for transformation into a Recommendation (SO, article 40(6)).
- (j) If a Convention fails on a final vote to obtain the necessary two-thirds majority but does obtain a simple majority, the Conference decides whether to refer it to the Drafting Committee for redrafting as a Recommendation (SO, article 41).)


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 315 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بخشنامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License