به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
در سومين كنفرانس بين‌المللي كار كودك در برزيل بررسي خواهد شد:

بهترين ايده‌ها براي حذف بدترين شكل‌هاي كار كودكان

20 مرداد 1392
يكشنبه 11 اوت 2013

سومين كنفرانس بين‌المللي كار كودك روز‌هاي سه‌شنبه تا پنجشنبه 16 تا 18 مهر 1392 (8 تا 10 اكتبر 2013) در بززيل برگزار خواهد شد. به همين مناسبت يكي از مشاوران سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)‌ با ارسال بخشنامه‌اي به كنفدراسيون‌هاي كارفرمايي عضو از آنان خواسته‌ است در روند گردآوري بهترين پيشنهادها براي حذف بدترين شكل‌هاي كار كودك با اين كنفرانس همكاري كنند. برگردان اين نامه در ادامه تقديم علاقمندان مي‌شود:

اعضاء و همكاران گرامي،

سومين كنفرانس بين‌المللي كار كودك روز‌هاي سه‌شنبه تا پنجشنبه 16 تا 18 مهر 1392 (8 تا 10 اكتبر 2013) در بززيل برگزار خواهد شد. مايليم از تمام كنفدراسيون‌هاي عضو س.ب.كا كه كه نامزدهاي خود را معرفي كرده‌اند تشكر كنيم و آن‌ها را كه تا كنون چنين نكرده‌اند تشويق كننيم كه حداكثر تا 30 اوت (جمعه 8 شهريور 1392) با من تماس بگيرند.

نيز مايليم به استحضار برسانيم كه دولت برزيل شش پلتفرم براي گفتگو فراهم كرده است تا بهترين ايده‌ها براي حذف بدترين اشكال كار كودكان تا 2016 را گردآوري كند و آن‌ها مبناي دستوركار اين كنفرانس به عنوان بهترين‌ توصيه‌هاي دريافت شده قرار دهد. شما را تشيق مي‌كنيم كه در اين مرحله‌ي مهم از سازماندهي به اين كنفرانس از طريق مراجعه به وب سايت اين كنفرانس در خصوص عنوان زير مراجعه فرمائيد:
- 1. اسناد اساسي
- 2. حفاظت اجتماعي
- 3. آموزش و پرورش
- 4. قونين ملي
- 5. سياست بازار كار
- 6. جوانان

اگر به كمك‌هاي بيشتري نياز داشتيد با امليا اسپژو [1] مشاور س.ب.كا در اين نشاني مكاتبه فرماييد.

امليا اسپژو مشاور سازمان بين‌المللي كارفرمايان

[1] Amelia Espejo


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 234 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت بخشنامه‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License