به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

تغييرات اساسنامه

15 مرداد 1392

- اعضاي محترم كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

موضوع: تغييرات اساسنامه؛

پس از سلام،

پيرو بخشنامه شماره 210 - 13753 مورخ 5/5/1392، در خصوص برگزاري مجامع عمومي اين كانون عالي، نظر به اينكه بند يك دستور كار مجمع عمومي فوق‌العاده به «بررسي و تصويب تغييرات اساسنامه كانون عالي براي تطبيق با آخرين آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و توافق‌هاي حاصله» اختصاص يافته است، باطلاع ميرساند نسخه‌اي از اساسنامه پيشنهادي كه با استفاده از نطرات اصلاحي برخي از اعضاء، تهيه و در هيأت مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به تصويب رسيده است، جهت مطالعه و دريافت نظرات تكميلي كليه تشكل‌ها، از هم اكنون در اينجا در دسترس قرار گرفته است.

خواهشمند است به منظور صرف جويي در وقت، پيشنهادات و مواد اصلاحي آن تشكل محترم را حداكثر تا روز شبنه 3/6/92 به دبيرخانه اين كانون عالي اعلام فرمايند تا پس از جمع بندي لازم، مواردي كه به تصويب هيأت مديره كانون عالي برسد، در اساسنامه مزبور لحاظ شود و مواردي كه تصويب نگردد جهت بررسي و تصميم‌گيري نهايي در مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 25/6/1391 مطرح گردد.

- با تقديم احترام. محمد عطادريان
- شماره نامه:‌210 - 13770 تاريخ نامه: 13/5/1391


اسناد پيوسته

اساسنامه پيشنهادي به مجمع

6 اوت 2013
سند : PDF
129.5 kb

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 200 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت سخنگاه دبيركل   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License