به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

نظرات خودتان را در مورد اجراي كنوانسيون‌ها به كارشناسان سازمان بين‌المللي كار منعكس كنيد

4 مرداد 1392
جمعه 26 ژوئيه 2013 بوسيله ى سازمان بين‌المللي كارفرمايان

ايران تا كنون چند كنوانسيون سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك)‌ را تأييد كرده است؟ و نحوه‌ي كاربست مفاد اين كنوانسيون‌ها در عمل و در سطح قوانين چگونه است؟ آيا مي‌دانيد كشورهاي عضو مكلف‌‌اند مقررات هشت كنوانسيون اصلي سازمان بين‌المللي كار را حتي اگر هنوز تأييد هم نكرده باشند اجرا كنند؟ عملكرد دولت جمهوري اسلامي در زمينه اجراي كنوانسيون‌هاي س.ب.ك چگونه است؟

سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا) با ارسال نامه‌اي به كنفدراسيون‌هاي عضو، تشكل‌هاي كارفرمايي را تشويق كرده است تا مانند اتحاديه‌هاي گارگري نظرات خودشان در مورد نحوه‌ي كاربست اين كنوانسيون در كشورشنان به كارشناسان كميته كارشناسان، البته تا قبل از آخر سپتامبر، منعكس كنند و در صورت امكان يك نسخه از آن را نيز براي س.ب.كا ارسال كنند. برگردان اين نامه در ادامه تقديم مي‌شود:

اعضا و همكاران عزيز،

تشكل‌هاي كارفرمايي، مانند اتحاديه‌هاي كارگري، نقش مشخصي در نظام نظارتي س.ب.ك دارند.

طبق ماده 23 اساسنامه س.ب.ك، هر تشكل كارفرمايي يا كارگري در هر زمان مي‌تواند نقطه‌ نظر خود را درارتباط با روشي كه يك كشور عضو س.ب.ك يك استاندارد مشخص يا كنوانسيون‌هاي تأييد شده را در عمل و در قوانين چگونه به كار مي‌بندد به كميته كارشناسان كاربست كنوانسيون‌ها توصيه‌نامه‌هاي (ك.ك.ك.ك ت‌ها) [1] سازمان بين‌المللي كار منتقل كند. اين نظرات در جريان شرح ملاحظات و درخواست‌هاي مستقيم براي ارسال به دولت‌ها كاملاً مورد توجه كارشناسان قرار مي‌گيرند.

تشكل‌هاي كارفرمايي، از طريق اظهار نظرات خود مي‌توانند در مورد تصوير جامعي از نحوه‌ي كاربست كنوانسيون‌هاي تأييد شده در قانون و در عمل در كشورشان با كارشنان اشتراك نظر بيابند. با اين روش مي‌توان بر فهرست شكايات جداگانه‌اي كه از سوي كميته كنفرانس س.ب.ك در خصوص كاربست استانداردها ك.ك مورد بررسي قرار مي‌گيرد تأثير گذاشت.

(ك.ك.ك.ك ت‌ها) و ك.ك روي ارزش اين گونه اظهار نظرات به عنوان وسيله‌اي براي كمك به آنان تأكيد كرده‌اند. بررسي‌هاي (ك.ك.ك.ك ت‌ها) در هر ماه مارس/فوريه در گزارشي كه مبناي كار كميته كنفرانس را در جريان كنفرنس بين‌المللي كار در خرداد تشكيل مي‌دهد منتشر مي‌شود.

با عنايت به نكات فوق، س.ب.كا فدراسيون‌هاي عضو را تشويق مي‌كند تا نظرات مربوطه خود را در خصوص نحوه‌‌اي كه يك دولت يك يا چند كنوانسيون تأييد شده را در عمل و در قانون به كار مي‌بندد مستقيماً به كارشناسان ارايه دهند. اين نظرات مي‌تواند نه فقط مشكلات يا جنبه‌هاي منفي كارست كنوانسيون‌ها را مشخص كند، بلكه سبب پيشرفت و حصول نتايج نيز خواهد شد.

س.ب.كا كنفدراسيون‌هاي عضو را تشويق مي‌كند تا نظرات خود را قبل از اول سپتامبر 2013 مستقيماً به نشاني normes@ilo.orgپست كنند تا كارشناسان بتوانند در نشست دسامبر/نوامبر خود كه پيش‌نويس نظرات خودش را تهيه مي‌كنند مورد توجه قرار دهند. اگر يك نسخه از نظرات خود را بتوانيد از طريق اين ايميل anzorreguy@ioe-emp.org به سازمان بين‌المللي كارفرمايان نيز ارسال فرماييد بسيار خرسند خواهيم شد.

براي آنكه بدانيد كشور شما كدام كنوانسيون‌ها را تأييد كرده است اينجا را تقه كنيد.

بررسي‌هاي كارشناسان در گزراش 2013 آنان نيز در اينجا منتشر خواهد شد

براي هر نوع توضيح بيشتر در خدمت شما هستم.

ارادتمند شما. الساندرا اسنزا [2]

سازمان بين‌المللي كارفرمايان

[1] Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (CEACR)

[2] ALESSANDRA ASSENZA


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 219 / 495445

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت راهنما‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License