به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

شفافيت بهترين سياست در برابر حمايت‌گرايي

29 تير 1392
شنبه 20 ژوئيه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان جهاني تجارت

يكي از وظايف مديركل سازمان جهاني تجارت (س.ج.ت) ارايه گزارش تحولات مرتبط با تجارت در كشورهاي عضو اين سازمان به «تشكيلات بازرسي سياست تجاري» [1] است. در اين گزارش مديركل توضيح مي‌دهد كه در يك دوره مورد بررسي هر يك از كشورهاي عضو در زمينه سياست‌هاي مرتبط با تجارت چه اقدماتي انجام داده‌اند. آنچه كه در آدامه آمده است، برگردان خلاصه‌ي اجرايي گزارش تحولات مرتبط با تجارت در دوره‌ي بين ميانه‌ي اكتبر 2012 تا ميانه‌ي مي 2013 است. مطالعه‌‌ي همين خلاصه‌ي اجرايي نيز آگاهي ما را نسبت به عملكرد اين سازمان عظيم بين‌المللي كمي آشناتر مي‌سازد و شايد به ما كمك كند كه كمي جهاني‌تر بنگريم. براي خواندن متن كامل اين گزارش به زبان انلگيسي اينجا را تقه كنيد. و اما برگردان خلاصه اجرايي اين گزارش:

چشم انداز رشد اقتصادي و شغل‌افريني همچنان دغدغه‌ي جهاني است. اقتصاد طي هفت ماه گذشته همراه با پيادهاي منفي براي جريان‌هاي تجارت كالا به مبارزه خود ادامه داده است. تازه‌ترين پيش‌بيني براي رشد تجارت كالا در 2013، 3/3 درصد است. گرچه اين از 2 درصد رشد در 2912 بالاتر است، اما هنوز از 5 درصد متوسط 20 سال گذشته پائين تر است.

اين گزارش قالب جديدي را دنبال مي‌كند كه از سوي اعضاء در مذاكرات تسكيلات بازرسي سيات تجاري (ت.ب.ست) [2] مطرح شد، بنا بر اين، اقدامات تحت سه مقوله : اقدامات تسهيل‌ كر تجارت؛ فعاليت هاي جبران تجاري (چه شروع تحقيق‌‌ها و چه ختم اقدام‌ها)؛ و ساير اقدامات تجاري دسته بندي شده‌اند.

اين گزارش نشان مي‌دهد كه در دوره مورد بازرسي 58 اقدام تسهيل‌گر تجاري گزارش شده است. اكثريت آن‌ها هم كاهش و هم حذف تعرف‌هاي واردات بودند (بعضي از آن‌ها فقط بر يك مبناي موقت اجرا شدند). كارآمدسازي رويه‌هاي گمركي دئمين اقدام تسهيل‌گر بوده است. در ارتباط با جبران‌هاي تجاري، در طول دوره مورد بازرسي 133 اقدام گزارش شده است (86 ابتكار جديد براي تحقيق‌ها و 47 خاتمه‌ي تحقيق يا كارهاي موجود). اكثريت وسيع اقدامات جبران تجاري به اقدامات ضد دامپينگ مربوط مي‌شدند. در ارتباط با مقوله‌ آخر ساير اقدامات تجاري، 86 مورد گزارش شده كه بيش از نصف آن‌ها به افزاش تعرفه مربوط مي‌شوند. شانزده درصد از اقدامات فهرست شده زير اين مقوله‌ي آخري در مورد صادرات به كار رفته است.

اعضاء در همين مدت تحت بررسي اقدامات مؤثر بر تجارت متنوعي صورت داده‌اند. با اين حال، يك گرايش سياستي با بخشي روشني بروز نيافته است. در واقع، بخش‌هاي تحت تأثير مثل باندكداري، توزيع، بيمه يا ارتباطات راه دور متنوع هستند؛ و اقدامات طيفي از آزادسازي و كارآمدسازي چارچوب‌هاي نظارتي تا محدوديت‌هاي بيشتر بر دسترسي بازار و رفتاري ملي، تا سفت‌تر سازي مقررات را در بر مي‌گيرد.

تجارت كشاورزي به خاطر مداخلات سياستي در گذشته، همچنان تحت كنترل شديد و عرصه‌ي معوج شده‌ تجارت جهاني است، حتي اگر در دوره مورد بررسي، هيچ اقدام سياستي چشم گيري در عرصه‌ كشاورزي ملاحظه نشده باشد.

تعدادي از دولت‌ها اقدامات اقتصادي حمايتي جديدي، به ويژه كمك‌ نجات براي صنايع خاص، حمايت صادرات، حمايت مالي عمومي به شكل تضمين بيمه‌اي و وام، صورت داده‌اند. بنگاه‌هاي كوچك و متوسط (ب.ك.م‌ها) سودبرندگان اصلي بودند. ادامه پيگيري منظم اين نوع اقدامات در ارتباط با تسهيلات در كسب اطلاعات مربوطه چالش اصلي است.

اين گزارش يك مروري كلي از صورت انطباق اعضاء با الزام‌هاي ناشي از اخطاريه‌هاي س.ج.ت به آنان را ارايه مي‌دهد. در طول دوره مورد بررسي، اعضاء اعضاء به تلاش خود در راستاي ارتقاء تكميل‌شدگي و ب هنگامي اختطاريه‌هايشان به كميته‌ها و شوراهاي مختلف س.ج.ت‌ ادامه داده‌اند. گرچه اين تلاش‌ها نرخ انطبق در در كل گستره نشان مي‌دهد، اما پيشرفت همجنان كند و ناهمتراز است. گزارش انطباق در بعضي از عرصه‌ها مانند شرايط تعرفه و اطلاع‌رساني تجاري به اي.دي.بي بهبود چشم‌گير يافته است در حاليكه در ساير عرصه‌ها مثل اقدامات حمايت كشاورزي مي‌تانست پيشرفت بيشتري صورت بگيرد.

دولت‌ها براي فائق آمدن بر تهديدهاي حمايت‌گرانه و جلوگيري از ملي‌گرايي اقتصادي، لازم است توجه خودشان بر تقويت نظام تجاري چندجانبه متمركز كنند. تجارت بازتر مي‌تواند موتور رشد و منبع قدرت براي اقتصادي جهاني باشد تا منبعي براي بي‌ثباتي و تنش. در اين مرحله، اقتصاد جهاني به تمام كمك‌هايي كه بتواند بگيرد نياز دارد، و تجارت يك گزينه مهم و عملي است.

[1] ‍Trade Policy Review Body

[2] Trade Policy Review Body (TPRB)


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 299 / 495941

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان جهاني تجارت (س.ج.ت)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License