به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

گزارش جهاني تجارت 2013: عواملي كه به آينده تجارت شكل مي‌دهند

29 تير 1392
جمعه 19 ژوئيه 2013 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان , سازمان جهاني تجارت

جهان، با سرعتي سرسام آور، تحت تأثير عوامل مختلف از جمله تغييرات در الگو‌هاي توليد و مصرف، تداوم نوآوري‌هاي فناورانه و روش‌هاي نوين كسب و كار و، البته،‌ سياست، متحول مي‌شود. گزارش جهاني تجارت 2013 نشريه سالانه سازمان جهاني تجارت بر اين نكته تمركز مي‌كند كه چگونه تجارت هم علت و هم معلوي اين تغيير است و عواملي را بررسي مي‌كند كه به آينده تجارت جهاني شكل مي‌بخشند.

عواملي كه به آينده تجارت شكل مي‌دهند

يكي از محرك‌هاي مهم اين تغيير فناوري است. تحولات جديد، نه فقط انقلاباتي در حمل و نقل و ارتباطات ايجاد كرده كه جهان ما را متحول كرده است بلكه تحولاتي از قبيل چاپ سه بعدي، و تدادم پخش فناوري ارتباطات به اين تغييرات ادامه خواهند داد. تجارت و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، همراه با پخش جفرافيايي وسيع‌تر رشد درآمد و فرصت، تعداد فزاينده‌اي از كشورها را در يك تعامل حاد‌تر بين‌المللي يكپارچه خواهد ساخت. درآمدهاي بالاتر و جمعيت‌هاي بيشتر فشارهاي جديد‌تري روي منابع تجديد‌پذير و تجديد‌ناپذير وارد خواهد كرد و مديريت منابع دقيق‌تري را طلب مي‌كند. موضوع‌هاي زيست محيطي نيز توجه بيشتري را مي‌طلبند.

مؤسسات اقتصادي و سياسي همراه با عرف فرهنگي در ميان كشورها همه به شكل بخشي به همكاري بين‌المللي از جمله در عرصه تجارت كمك خواهد كرد. آينده تجارت همچنين تحت تأثير ميزان موفقيت‌آميز بودن كه سياست‌ها و خط‌ مشي‌ها در برخورد با دغدغه‌هاي رو به رشد اجتماعي مانند قابليت دسترسي به شغل‌ها و بي‌عدالتي درآمدي مزمن خواهد بود. اين عوامل و ساير عوامل در گزارش جهاني تجارت سال 2013 بررسي مي‌شود.

براي متن انگليسي اين خبر و گزارش جهاني تجارت 2013 اينجا را تقه كنيد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 355 / 496435

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان جهاني تجارت (س.ج.ت)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License