به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

گزارش س.ب.كا از يكصد و دومين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار: اشتغال در شرايط جديد جمعيت شناختي

26 تير 1392

آنچه كه در ادامه مي‌آيد، برگردان سومين قسمت از گزارش سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)‌ از يكصد و دومين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار است كه در خرداد ماه سال جاري در ژنو برگزار شد. اين بخش از گزارش به فعاليت‌هاي كميته اشتغال و حمايت اجتماعي در شرايط جديد جمعيت‌ شناختي مي‌پردازد. با هم اين بخش از گزارش را مي‌خوانيم. در ضمن براي خواندن قسمت اول اين گزارش، اينجا و براي خواندن برگردان بخش دوم آن، اينجا و براي متن انگليسي آن اينجا را تقه كنيد.

اشتغال و حمايت اجتماعي در شرايط جديد جمعيت‌ شناختي (بحث عمومي)

اشتغال و حمايت اجتماعي در شرايط جديد جمعيت‌ شناختي، همراه با شرايط جديد جمعيت شناختي با خصوصيت رشد جمعيتي مورد انتظار كه در سال 2050 از 9 ميليارد با سه برابر شدن جمعيت بالاي 60 سال و افزاش افراد مسن نيازمند، بگذرد، موضوع بحث عمومي بود. اما كشورها و مناطق نيز در مراحل مختلف انتقال جمعيتي هستند. اين بحث عمدتاً روي اشتغال و پيادمهاي اجتماعي اين تغيير در ساختار جمعيتي متمركز بود و در خصوص نحوه‌ي تسكين اثرات آن توصيه‌هاي ارايه مي‌داد.

در حاليكه يك توافق عمومي در خصوص پيامدهاي عميق براي نيروي كار، پويايي‌هاي بازار نيروي كار، نظام‌هاي تأمين اجتماعي، اشتغال و توسعه كلي اقتصاد وجود داشت، در خصوص نحو‌ي پاسخگويي كارآمد به ويژه بين گروه‌هاي كارگران و كارفرمايان عدم توافق ديده مي‌شد. عدم موافقت روي نحوه‌ي افزايش مشاركت نيروي كار در پاسخ به كاهش جمعيت فعال بود.

گروه ك-* ارفرمايان تأكيد داشتند كه اشتغال بهترين حمايت اجتماعي است. كميته با كارفرمايان موافق بود كه بنا بر اين، سياست‌هاي اقتصادي اشتغال‌ محور مورد نياز است و بايد، علاوه بر ساير چيزها، شامل يك محيط توانمندساز براي بنگاه‌هاي پايدار، توسعه مهارت‌ها و كارآفريني باشند. كميته همچنين سياست‌هاي مهاجرت نيروي كار خوب مديريت شده را كه نيازهاي بازار كار را به حساب آورد، به ويژه نياز به توجه به هماهنگي مهارت‌ها را در نظر داشته باشد، توصيه مي‌كرد و به نياز به اشتغال‌پذيري و بهره‌وري بيشتر و جلوگيري از مهارت‌هيا منسوخ ارجاع مي‌داد. مهم‌ تر اينكه كميته موافقت كرد كه،‌ در بسياري از كشورها، پيري منجر به افزايش هزينه‌هاي بازنشستگي شده است و اينكه نياز بود تا پايداري مالي و پولي نظام‌هاي مستمري تضمين شوند. همچمنين نياز به انتقال انعطاف‌ پذير از زندگي كاري فعال به بازنشستگي از طريق اقدام‌هايي مانند بازنشستگي مرحله‌اي، كار پاره وقت و سهيم‌ كاري [1] مورد اشاره قرار گرفت هرچند گروه كارفرمايان در دستيابي به يك نظر جديد به پرداخت ارشديت مبنا توفيق نيافت. با اين حال، كارفرمايان، بدون زير سؤال بردن يك رويكرد توافقي براي مقابله با چالش‌هاي جمعيتي، در خصوص ضرورت انعطاف پذيري‌ (در چارچوب‌‌هاي نيروي كار) كه كمپاني‌ها لازم دارند رقابتي و ابتكاري باشند، به اذعان رسيدند.

كميته همچنين به توافق رسيدد كه گذرهاي جمعيت نشاختي نياز به بخش مراقبت را افزايش مي‌دهد و از نياز به حرفه‌اي شدن ارايه مراقبت حمايت كرد اما از علاقه‌ي گروه كارگران براي اينكه سازمان بين‌المللي كار (س.ب.ك) از تدوين يك استاندارد احتمالي براي اين موضوع خاص بحث كند حمايت نكرد.

با توجه به اقدامي كه س.ب.ك به عنوان پيگيري بايد صورت دهد، كميته توصيه كرد كه س.ب.ك نقش مهمي براي ارايه رهبري جهاني و اقدام به عنوان مركزي ممتاز در خصوص چالش جمعيت‌ شناختي برعهده بگيرد. دبيرخانه سازمان بايد به خصوص از اقدام‌هاي مشخص در عرصه‌هاي مختلف، از جمله در خصوص كارنقشه‌هاي ملي براي چالش جمعيت شناختي حمايت كند، و نظام‌هاي اطلاع‌رساني بازر نيروي كار مناسب را فراهم سازد.

ترجمه ادامه دارد. . .

[1] job sharing


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 267 / 500555

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت گزارش‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License