به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

گزارش س.ب.كا از يكصد و دومين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار

13 تير 1392

در پي ختم يكصد و دومين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار كه در خرداد ماه گذشته در ژنو برگزار شد، سازمان بين‌المللي كارفرمايان طبق سنت‌ سال‌هاي اخير خود گزارش جامعي از مهم‌ترين جنبه‌هاي اين كنفرانس، به ويژه از موضع كارفرمايي، تهيه كرده و در اختيار فدراسيون‌هاي عضو خود قرار داده است كه مطالعه آن به تمام شتكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) توصيه مي‌شود. برگردان بخش اول اين گزارش 7 صفحه‌اي در ادامه تقديم خواهد شد. ضمن آنكه متن چاپخور كامل آن به زبان انگليسي نيز در انتهاي همين نوشته عرضه شده است. خاطر نشان مي‌كند گزارش اعضا‌ي گروه كارفرمايي ايران كه به رياست آقاي مهندس محمد عطارديان دبيركل محترم كعاصكا و نخستين عضو ايراني هيأت مديره سازمان بين‌المللي كار در اين اجلاس حضور داشتند، در آينده نزديك تقديم خواهد شد.

كنفرانس بين‌المللي كار 2013

تمركز امسال كنفرانس روي كميته كاربست استاندردها (ك.ك.ا) [1] باقي ماند. بر خلاف سال گذاشته، سياهه‌ي شكايات به نحوي تصويب شد كه كار كميته توانست جلو برود. چيزي كه تغيير نكرد مخالفت گروه با كميته كارشناسان كاربست استانداردها و توصيه‌نامه بود كه ماهيت گزارش خودش را روشن نساخت و استانداردهاي بين‌المللي كار، به ويژه قرائت حق اعتصاب در كنوانسيون 87 در خصوص آزادي انجمن را را موسعاً تفسير كرد.

س.ب.كا سال گذشته را صرف تحكيم انتقال موضع كارفرمايان به اعضا و دولت‌ها كرده است. با افزايش تعداد دولت‌هايي كه در خصوص مأموريت كارشناسان اكنون از موضع كارفرمايان پشتياباني مي‌كند اين مثمر ثمر بود.

اين گفتگو وجود يك بحران واقعي در سازوكار نظارتي س.ب.ك‌ را آشكار ساخت كه به سرعت حل نخواهد شد. با اين وجود، روشن است، و توضيح بيشتر در اين گزارش مندرج است، كه موضع كارفرمايان به عنوان موضعي تلقي شده است كه نه فقط مبناي بر اصول، كه جداً بر اساس واقعيت استوار است. گفتگوهاي غيررسمي بين كارگران و كارفرمايان براي يافتن راه حل كوتاه، ميان و بلند مدت براي كاركرد مناسب سازوكار نظارتي س.ب.ك در جريان است.

ساير گفتگوها در باره جمعيت‌ها، و توسعه پايدار و شغل سبز، به اختلاف نظرهاي جدي اما نه تضادهاي عمده، منجر شد. كارفرمايان در پي جمعبند‌ي‌هايي در راستاي اقدام، تأثير و سودمندي جهاني بودند. اين گروه از مشاركت قوي در مذاكرات تمام مناطق استقبال كرد و اميد مي‌رود همه بتوانند بازتاب واقعيت‌هاي ملي و منطقه‌اي خود را در اين گزارش بيابند.

موضوع مكرر امسال در باره گفتگوي اجتماعي باز هم از دستيابي به آنچه كه از اين نوع مذاكرات انتظار مي‌رود، كه به معناي تمركز كار س.ب.ك روي نيازهاي اعضاء و آنچه از درس‌ها فراگرفته شده و نحوه‌اي كه س.ب.ك‌مي‌تواند بهبود يابد است، باز ماند. در عوض، مانند گذشته، به يك مذاكره كلي شبيه بود. با اين وجود، بعضي نتايج مفيد مورد توافق قرار گرفتند كه گفگوي اجتماعي را از طريق ظرفيت سازي تقويت خواهند كرد. اين گروه همكاري با دفتر را با اين اميد كه موضوع مكرر سال بعد، كه در مورد استخدام خواهد بود، ساختار مورد اتنظار اعضا را آنطور كه در بيانيه 2008 س.ب.ك در خصوص عدالت اجتماعي براي جهاني شدن منصفانه تدوين شده، بازتاب دهد.

گزارش مديركل به كنفرانس يك نقطه عطف عمده از چيزهايي بود كه قبلاً به كنفرانس تقديم مي‌شد. مديركل در ديباچه كوتاه 27 صفحه‌اي خود، آنچه را كه به عنوان چالش‌هاي س.ب.ك و اعضاي آن در دوره منجر به صدمين سال س.ب.ك در 2019 مي‌بنيد بيان مي‌كند. اين چالش‌ها واقعي هستند و در حاليكه پاسخ‌هاي گروه‌ها ممكن است متفاوت باشد، اما حركت در جهت برخورد با آن‌ها تحت هيأت مديره مهم خواهد بود.

تشكر فراوان از تمام كساني كه در كار كميته‌هاي مختلف و گروه‌هاي پيش‌نويسي شركت كردند. اميدواريم تمام گروه‌ها ماكرو-سايتي را كه براي نخستين بار در اين اجلاس راه‌ اندازي شد ارزشمند يافته باشند. ما در دبيرخانه دنبال ارتقاي خدمات تقديمي خود به نمايندگان خواهيم بود.

ترجمه ادامه دارد. . .

[1] Committee on the Application of Standards (CAS)


اسناد پيوسته

گزارش س.ب.كا از يكصد و دومين اجلاس كنفرانس بين‌المللي كار

4 ژوئيه 2013
سند : PDF
266.1 kb

انگلسي و در 7 صفحه


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 267 / 500555

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت گزارش‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License